Hjørnestenen II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre udviklingen af området med private og almene ungdomsboliger og familieboliger samt serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

19. december 2018 til 13. february 2019

Sagsnummer

2017-0398031

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. february 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hjørnestenen II med kommuneplantillæg som PDF (29 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 13. december 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, træer i lokalplanområdet og almene boliger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 19. december 2018.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 28. maj 2018 startredegørelse for Hjørnestenen II. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, hvidbog om forudgående offentlighed om kommuneplantillæg, høringssvar fra forudgående offentlighed i fuld længde, almene boliger og parkeringsnotat

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér