Hjørnestenen - lokalplan 468

Forslag til udvikling af et område i Vanløse Bymidte med en blanding af serviceerhverv, administration mv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

15. november 2011 til 25. januar 2012

Sagsnummer

2011-147006

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. januar 2012

Høringen er lukket

Hjørnestenen udformes som en bygning med en markant, skulpturel udformning. Mod vest udformes basen med bred trappe, mens basens dæk tænkes indrettet som en offentlig tilgængelig plads. På basen hviler bygningens anden del på søjler. Den åbner sig mod vest og øst, så trappen og basens dæk delvist overdækkes.

Lokalplanen er ophævet

Se lokalplan nr. 576 Hjørnestenen II

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 468 - Hjørnestenen som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af informationsmøde m.v.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Hjørnestenen som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Hjørnestenen som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér