Hjørnestenen - lokalplan 468

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

15. november 2011 til 25. january 2012

Sagsnummer

2011-147006

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. january 2012

Høringen er lukket

Lokalplanen skal danne baggrund for, at et område i Vanløse Bymidte kan udvikles med en blanding af serviceerhverv, administration mv.
Hjørnestenen udformes som en bygning med en markant, skulpturel udformning. Mod vest udformes basen med bred trappe, mens basens dæk tænkes indrettet som en offentlig tilgængelig plads. På basen hviler bygningens anden del på søjler. Den åbner sig mod vest og øst, så trappen og basens dæk delvist overdækkes.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 468 - Hjørnestenen som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, referat af informationsmøde m.v.

Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Hjørnestenen som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Hjørnestenen som PDF

Ansvarlig

Center for Bydesign

Få nyt om høringer

Abonnér