Hjørnestenen - lokalplan 468

Forslag til udvikling af et område i Vanløse Bymidte med en blanding af serviceerhverv, administration mv.

Høringsfrist:

25. januar 2012
Indsendt af:
Københavns Museum
Dato: 25. januar 2012
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1658
Læs høringssvar fra Københavns Museum
Indsendt af:
Bettina Horn
Dato: 24. januar 2012
Svarnummer:
7
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Hjørnestenen er det hidtil højeste byggeri i Vanløse. For beboerne lige overfor og i nærheden af Hjørnestenen, fremstår planerne forstyrrende høje, da bygningen vil tage det meste udsyn ved ophold i huse og haver. Der er ifølge det fremsendte materiale angående Hjørnestenen planlagt at plante træer langs facaden. Vi vil gerne have en bekræftelse på at dette rent faktisk er tilfældet, og samtidig vil vi fremsætte ønske om, at der plantes træer, der efter relativt kort tid vil kunne forventes at tage det meste udsyn fra Hjørnestenen til de overfor liggende bebyggelser. Med venlig hilsen Bettina & Frederik Horn, Vanløse Alle 76 B Ina & Gert Giversen, Vanløse Alle 76 A Susanne & Mark Hinchely, Vanløse Alle 78 Tune Laug, Vanløse Alle 80, st. Anni Voller & Ebbe Laug, Vanløse Alle 80, 1.sal
Læs høringssvar fra Bettina Horn
Indsendt af:
Gert Giversen
Dato: 24. januar 2012
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra Gert Giversen
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 29. december 2011
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
s. pedersen
Dato: 5. december 2011
Svarnummer:
4
By:
vanløse
Postnr.:
2720
Hjørnestenen er på papiret et flot arkitektonisk projekt, men bygningen passer ikke ind til resten af arkitekturen på Apollovej ej heller i Vanløse. Bygningen er for høj og dominerende i forhold til resten af området. Samtidig ser det ud til, at den vil tage en del lys og udsigt fra beboerne på Vanløse Alle. Der fremgår ingen detaljer om grønne tiltag, som solfangere, regnvandsudnyttelse, grønne tage, genbrugsbyggematerialer el. lign. Bygherre burde pålægges krav om, at der skal indgå et minimum af grønne tiltag, især da Kbh's kommune profilerer sig på at være en grøn kommune. Derudover ligger der allerede fine renoverede bygninger, som får lov til at stå og forfalde, man burde i stedet pålægge ejer at udnytte disse. Trafikalt vil det sammen med det nye center give mere trafik på Apollovej. Apollovej er en vej som dagligt benyttes af mange børn, i forvejen kører folk alt for stærk på strækningen fra Grøndals Parkvej til Jernbane Alle. En lyskurv midt på Apollovej eller stillebump (den smalle slags, så buschaufførerne ikke får ondt i ryggen) bør inddrages overvejelserne. Generelt set og ikke kun i høring med hjørnestenen!!!
Læs høringssvar fra s. pedersen
Indsendt af:
Jan Peter rasmussen
Dato: 1. december 2011
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar Vanløse lokalplan Trafikforholdende og grøn energi i forbindelse med centerbyggerierne. Trafik i Vanløse Ud fra de mange oplysninger der blev givet til høringsaftenen d. 30 nov. 2011 fremgik det at det hele kræver en trafikomlægning for at få også de nye busruter til at glide gnidningsfrit igennem Vanløse. Bedre plads til busser ved ensrettet kørsel Jeg foreslår derfor at der etableres en form for ensretning af vise dele på Jernbane alle. Nemlig fra den del der går fra Vanløse Alle mod Grøndals Parkvej. Busser der skal til Vanløse station skal så komme enten fra Apollovej eller fra Jyllingevej. Der vil så blive mere plads til busserne foran Føtex og biler ville komme uhindret forbi og ikke som det er idag at danne en lang kø bag busserne på begge sider med en voldsom tomgangsforurening lige ved stoppestederne. Elbil parkeringspladser Der bør også etableres flere Elbil parkeringspladser, som selvfølgelig skal være gratis både i området og i Galleri A (centerbygningen). Det skulle så tiltrække mindre forurenende biler og fremme lysten til elbil. Metroens parkeringspladser bør forbeholdes elbiler for mindst 10% vedkommende. Laver man først disse elbilparkeringspladser fremmer man tiltroen til at det er et godt køb med en elbil og det er jo ikke nogen dårlig ide. Solceller. Jeg fatter ikke at man ikke lovgiver eller presser bygherrerne til at indgå aftaler om at der ved al nybyggeri skal indgå en vis procent grøn energi fx ved at der på flade tage opsættes solceller til gadelys eller lys i lokaler, gangstrøg mm. Centerbyggeriet og Hjørnesten har kæmpe tagarealer til dette formål og når vi selv engang skal betale gadebelysningen vil man kunne fremtidsikre disse udgifter ved at forberede sådan installationer. Prøv dog at presse bygherrerne til denne grønne foranstaltning. Det vil både gavne miljøet og tiltrække den miljøbevidste del af befolkningen. Byggerierne er flotte og vil gøre Vanløse til en modæn og grøn bydel Venligst jan Peter Rasmussen Vanløse alle 67,1, th
Læs høringssvar fra Jan Peter rasmussen
Indsendt af:
Martin Jørgensen
Dato: 27. november 2011
Svarnummer:
2
By:
København N
Postnr.:
2200
Hjørnestenen er et rigtig flot projekt, som jeg tror kommer til at pynte på området, hvilket må siges at være særdeles trist på nuværende tidspunkt. Pga. den anderledes og kunstneriske arkitektur tror jeg Hjørnestenen kommer til at tiltrække mennesker og indbyde til ophold. Området mangler liv, hvilket dette byggeri og den tilhørende plads vil kunne bidrage med. Jeg ser virkelig frem til noget pænt at se på i området og håber at Hjørnestenen vil blive opført i dets nuværende form.
Læs høringssvar fra Martin Jørgensen
Indsendt af:
Karin Ravn
Dato: 26. november 2011
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Vanløse
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg finder, at den planlagte bygning på "Hjørnestenen" er for høj og dominerende i forhold til eksisterende byggeri i området. Helhedsindtrykket vil blive meget uharmonisk. Desuden bryder jeg mig ikke ikke om at se Vanløse forvandlet til noget, der ligner en kulisse i en futuristisk sci-fi film.
Læs høringssvar fra Karin Ravn