Grønttorvsområdet tillæg 5 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at øge boligandelen i området samt at justere et byggefelt og byrummet langs banen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

24. august 2020 til 19. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. oktober 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 5 som PDF (12 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. august 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 21. september 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér