Grønttorvsområdet tillæg 5 - lokalplan 462-5

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at øge boligandelen i området samt at justere et byggefelt og byrummet langs banen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

24. august 2020 til 19. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

19. oktober 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 462 Grønttorvsområdet med tillæg 2, 3, 4 og 5 som PDF (53 mb)

Borgerrepræsentationen har den 21. januar 2021 vedtaget lokalplantillægget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, svar til Klaus Mygind (F) om tagpark tæller med som bolig eller serviceerhverv (Grønttorvsområdet).

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 24. august 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. februar 2021.

Klagemulighed

Indtil den 24. marts 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 5 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Grønttorvsområdet tillæg 5 som PDF (12 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 24. august 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • ​Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 21. september 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt