Glentevej - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

12. april 2021 til 7. juni 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. juni 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Glentevej som PDF (8 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. april 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. maj 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt