Foto over lokalplanområdet

Glentevej - lokalplanforslag

Lokalplanen muliggør ændret anvendelse og nyindretning af en eksisterende erhvervsejendom. Området fastlægges til boliger og serviceerhverv.

Høringsfrist:

7. juni 2021
Indsendt af:
Lene Hegner
Dato: 3. maj 2021
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Pårørenderåd bo/dagtilbud Musvågevej 24
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som formand for pårørenderåd på Musvågevej, har vi et ønske til at der ved ombygningen til boliger bliver taget hensyn til bredt gangareal (fortov), da beboeren på Musvågevej, som ofte går ture ned ad Glentevej, er enten gangbeværede eller kørestolsbrugere. Endvidere kunne vi godt tænke os at Glentevej kunne blive ensrettet, eller der kun bliver tilladt parkering i en af vejsiderne, da det en næsten umuligt at køre igennem grundet parkerede biler, og dette biver formentlig ikke bedre med nye boliger.   Med venlig hilsen   Formand for pårørenderåd Lene Hegner
Læs høringssvar fra Lene Hegner
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 21. april 2021
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Randi Dürr Harpøth Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan Glentevej.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Nicolai Pedersen
Dato: 14. april 2021
Svarnummer:
2
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg har en bekymring i forhold til parkeringspladser til biler i området. Aktuelt bruges pladsen foran bygningen på Glentevej som aftenparkering for lastbiler og større transportvogne. Der holder hver aften biler i vejbanen ned ad Mågevej og Vibevej, og alle parkeringspladser ned ad Nattergalevej er optaget. Med boliger målrettet familier bør der tages højde for yderligere parkeringspladser i området i forbindelse med byggeriet.    Dertil har jeg også en bekymring for støjniveauet fra særligt den planlagte tagterasse i forbindelse med de påtænkte ungdomsboliger, da de forventelige fester vil medføre et højt støjniveau aften og nat, der vil gå direkte ind i baggården og soveværelsesvinduerne til boligerne på Nattergalevej.  Mvh Nicolai 
Læs høringssvar fra Nicolai Pedersen
Indsendt af:
Søren Holm Hansen
Dato: 14. april 2021
Svarnummer:
1
By:
Kbh nv
Postnr.:
2400
Hermed en bekymring for, at der vil blive opført ungdomsboliger på adressen. Gården tilhørende Nattergalevej ligger ca. 50m overfor, og er i forvejen meget lydt, hvorfor udsigten til (oplagte) nattefester på svalegangen med høj musik bekymrer. Mange af os har soveværelser ud til gården.  Vh. Beboer
Læs høringssvar fra Søren Holm Hansen