Enghavevej 81 - lokalplanforslag med kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et nyt hovedsæde til en almen boligorganisation på en ubebygget grund.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. october 2018 til 29. november 2018

Sagsnummer

2018-0048090

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. november 2018

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Enghavevej 81 med kommuneplantillæg som PDF (20 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. oktober 2018.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 28. maj 2018 startredegørelse for Enghavevej 81. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, oversigt over den politiske behandling.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér