Enghavevej 81 - lokalplan 573 og kommuneplantillæg

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen gør det muligt at opføre et nyt hovedsæde til en almen boligorganisation på en ubebygget grund.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

4. oktober 2018 til 29. november 2018

Sagsnummer

2018-0048090

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. november 2018

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 573 Enghavevej 81 og kommuneplantillæg nr. 24 som PDF (20 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 28. februar 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2015 samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og KAB. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, udbygningsaftale og parkeringsnotat

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. marts 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 9. april 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Klagemulighed

Indtil den 9. april 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 573 Enghavevej 81 og kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Enghavevej 81 med kommuneplantillæg som PDF (20 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 20. september 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, udkast til udbygningsaftale, træer i lokalplanområdet og parkeringsnotat.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 4. oktober 2018.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 28. maj 2018 startredegørelse for Enghavevej 81. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne 
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark, oversigt over den politiske behandling.

Kontakt