Enghave Brygge tillæg 3 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplantillægget vil muliggøre metrostation på Enghave Brygge ved at justere bebyggelsesplanen for området.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

18. september 2020 til 13. november 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. november 2020
Skriv høringssvar

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Enghave Brygge tillæg 3 som PDF (12 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 14. september 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsnotat, byudviklingsaftale om Enghave Brygge og træer i lokalplanområdet

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 18. september 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4, 1758 København V

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 16. oktober 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér