Luftfoto af lokalplanområdet

Enghave Brygge tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplantillægget vil muliggøre metrostation på Enghave Brygge ved at justere bebyggelsesplanen for området.

Høringsfrist:

13. november 2020
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Vedhæftet 
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Brandon Mayo
Dato: 30. september 2020
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2450
Hvorfor gøre vores eneste grønne område mindre ved at placere en lav institution for sig selv i stedet for som en intergeret del af de andre større bygninger? Hvorfor er stueetagen i de 2 nordligeste bygninger ikke pålagt “erhverv eller publikumsorienterede serviceerhverv” (side 30, tegning 2a) for at skabe et spændende byliv ved bydelens hovedvej? Det fremstår nu som et åbent valg mellem “bolig eller publikumsorienterede serviceerhverv”. Vi har set at grundejeren og udvikleren oftest vælger hvad der er lettest at tjente penge på (boliger), som skaber et kedeligt byliv. Hvorfor ikke holde samtlige stueetager konsistent fra Saavedra Lamas Vej til hotellet i den nordlige del ved at have alene “publikumsorienterede serviceerhverv”? Hvorfor ikke skabe en spændende plads ved metrostationen? Det ser ud til (side 35, tegning 4) at 75% af pladsen er domineret af cykelparkering. Ja det er rart at man kan parkere, men pladsen skal ikke alene bruges af cykler.
Læs høringssvar fra Brandon Mayo
Indsendt af:
Rasmus Stensgård Støvelbæk Olsen
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det undrer mig meget at man ikke har højere ambitioner for det nye centrale byrum, der skabes oven på den nye metrostation, og at man ikke i højere grad inddrager den viden man har om hvordan man skaber byliv. På side 9 i lokalplansforslaget er beskrevet hvordan der skabes mulighed for udeservering og publikumsorienteret serviceerhverv i bygningernes stueetager, men ikke i kantzonerne langs bygningernes facader, hvor der ikke lægges op til udadvendte aktiviteter. Har man lyttet til Jan Gehl, så vil man ellers vide hvor meget aktive kantzoner betyder for at skabe levende byrum. Men her bliver kantzonerne ikke engang inaktive eller neutrale, men de bliver direkte fjendtlige, og skubber folk væk. Således lægger lokalplansforslaget op til både cykelparkering og plantebed, så de får et forstadsagtigt præg. Der kunne ellers skabes et attraktivt byrum på stedet, der er omgivet af kanaler på flere sider og samtidig omkranset af bygninger, så det får en grad af intimitet. Med metroen vil der være et naturligt flow af mennesker, der gør stedet til et centralt mødested i kvarteret. Det synes jeg man udnytter meget dårligt. Jeg vil derfor anbefale at man udlægger hele kantzonen til publikumsorienteret serviceerhverv. Her kunne f.eks. ligge detailhandel, cafeer, spisesteder eller take away, der både kunne skabe liv, men også servicere folk på vej til og fra metroen. Det ville også være oplagt at skabe plads til et større supermarked, da det vil understøtte brugen af kollektiv trafik, at man nemt kan handle ind ved stationen på vej hjem. I forvejen har området flere mindre godt fungerende byrum. Især det store byrum ved Teglholmens Østkaj, hvor der er lavet detailhandel i stueetagerne, men som slet ikke fungerer, hvor ingen har lyst til at opholde sig og hvor næsten alle butikker står tomme eller har midlertidigt præg i deres anvendelse. Her er en oplagt mulighed for at skabe et langt bedre byrum, da man kan udnytte det naturlige flow der er til og fra metroen, og samtidig udnytte den unikke placering mellem kanaler og huse. Dette kunne blive bydelens nye samlende mødested. Ser man på metroens andre forpladser rundt omkring i byen, så er det heller ikke mange steder hvor det er lykkes at skabe optimale nye byrum, hvor folk har lyst til at opholde sig og med funktioner der gør det nemt at handle til og fra metroen. De bedst fungerende byrum, er der hvor der i forvejen var byliv – f.eks. Christianshavns Torv og Enghave Plads. Ofte er stationerne i højere grad placeret der hvor der var plads til dem, end der hvor folk færdes eller hvor der inviteres til byliv. Men her er en enestående mulighed for at tænke det hele rigtigt fra starten. Tænke station, forplads, byrum og funktioner sammen, og skabe noget der understøtter hinanden. Med lidt højere ambitioner, kan man både skabe et mere attraktivt byrum og samtidig understøtte brugen af kollektiv trafik bedre. Bydelen fortjener et samlende mødested her.
Læs høringssvar fra Rasmus Stensgård Støvelbæk Olsen
Indsendt af:
Martin Jørgensen
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
3
By:
Copenhagen
Postnr.:
2450
Indsigelse til lokalplansforslag Enghave Brygge tillæg 3 Min væsentligste anke går på, at man vil placere en solitær lav bygning (N3 institution) midt i den kommende kræftværkspark. Det vil mindske parkarealet og resultere i en dårligere sammenhængende park, hvilket ovenikøbet er i strid med kommunens egen ambition om en grønnere by. Situationen forværres af, at N3 institution er en lav bygning, så relativt få institutions-kvadratmeter kommer til at ødelægge ellers dyrebare grønne park-kvadratmeter. For at undgå de nævnte problemer vil jeg forså, at man holder sig til den oprindelige udformning af N3 ved at øge antallet af etager på bygningerne N2, N3 og M og placere institutionen der og/eller mindske størrelsen af metroforpladsen (se nedenstående). Metroforpladsen bør gøres mindre, da der er tale om kostbare kvadratmeter som bør udnyttes ordentligt og da arealet af kraftværksparken ellers mindskes. Dette kan gøres ved at droppe ovenlysvinduerne til metroen som fylder ganske meget, kræver vedligehold og for så vidt har begrænset værdi for metropassagererne. Desuden bør cykelparkeringen placeres under jorden, hvilket udover at frigive dyrebare kvadratmeter også vil resultere i et bedre æstetisk udtryk på metroforpladsen. Ydermere vil jeg opfordre til, at man hurtigst muligt for planlagt en broforbindelse mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. Dette vil give beboerne på Islands Brygge nemmere adgang til metroen, øge metrostations benyttelsesgrad og give beboerne på Enghave Brygge bedre adgang til Islands Brygges butikker samt store naturarealer på amager fælled.
Læs høringssvar fra Martin Jørgensen
Indsendt af:
Susanne Koch
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg finder generelt set planen ok bortset parkering. Der er allerede stor parkeringskaos i området både for cykler og biler. Der er ike og bliver heller ikke med denne ændring pladser nok fordi der regnes i plaser pr. 100 m2 frem for i antal lejligheder eller brugere. Det er faktisk de færeste lejligheder der er mere end 100 m2. Bliv nu realistiske. Vi holder ikke om med at have biler bare fordi der kommer en metro. Det lækket og måske kan nogle af os benytte den til transport til og fra arbejde, den kommer aldrig til at dække alle vores transportbehov bl.a fordi den jo kun er et lokalt transportmiddel. Med nybyggeri er der alle muligheder for at flytte bilerne væk fra gadeplan for beboer ved at kræve at der er mindst 1 plad i kælder til ALLE lejligheder. derved kan gade parkering reducers til "gæster". Og hvorfor må der ikke være offentlig parkering her ? Det samme gælder cykler. En cykel er ikke bare en cykel med to hjul, mere. Ser er mange slags cykler og mange har mere end en cykel.  Men også her er der afsat for få og for begrænsede pladser til cykler. Cykler står i lag i kælderen og flyder over alt på terran. Det er grimt og rodet og cyklerne bliver ødelagt når de vælter rundt mellem hinanden når det blæser.  Og så er der fremtiden. Vi skal helst køre i elbiler men hvordan kan vi det hvis ikke vi har en p-plads i kælderen hvor der er en ladestander? Da der tilsyneladende ikke er afsat plad til offentlige parkering på gaden kommer der heller ikke offentlige tilgængelige ladestandere som jeg kan bruge.  Dermed er jeg afskåret fra at få en elbil da jeg ikke kunne få lov til at købe/leje parkering i kælderen. De alt for få pladser var og er reserveret alle de store lejligheder. Det er diskiminering.  vh Susanne
Læs høringssvar fra Susanne Koch
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 494-3  for "Enghave Brygge tillæg 3". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark