De Gamles By - lokalplan 606

  • Luftfoto over lokalplanområdet
Lokalplanen vil muliggøre en ny skole og et nyt Center for Diabetes samt fastholde de grønne områder Nordpolen og Sydpolen.

Høringstype

Lokalplan

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

10. marts 2021 til 5. maj 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

5. maj 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 606 De Gamles By som PDF (15 mb)

Borgerrepræsentationen har den 23. september 2021 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, parkeringsnotat, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, helhedsplan for De Gamles By, rettelsesblad, samt svar på spørgsmål til Teknik- og Miljøudvalget.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 10. marts 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. oktober 2021.

Her kan du se materialet

Til og med den 3. november 2021 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København N

Klagemulighed

Indtil den 3. november 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 606 De Gamles By. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag De Gamles By (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 4. marts 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, træer i lokalplanområdet, parkeringsnotat og helhedsplan for De Gamles By.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 10. marts 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 14. april 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 7. april 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt