Baldersgade 24 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Baldersgade 24
Lokalplanen skal muliggøre en daginstitution med plads til 10 grupper

Høringstype

Lokalplan

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. november 2020 til 7. januar 2021

Sagsnummer

2019-0023058

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. januar 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslaget er bortfaldet
 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Baldersgade 24 som PDF (9 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har den 12. november 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 12. november 2020.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade 208, 2200 København N

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 10. december 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering.
Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt