Luftfoto af lokalplanområdet Baldersgade 24

Baldersgade 24 - lokalplanforslag

Lokalplanen skal muliggøre en daginstitution med plads til 10 grupper

Høringsfrist:

7. januar 2021
Indsendt af:
Andelsforening AB Asgaard
Dato: 6. januar 2021
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Andelsforening
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Vi i andelsforeningen AB Asgaard, Ægirsgade 25 og Dagmarsgade 40. Vi deler gård med kommunens byggeri og har følgende svar til Byggeriet af Institutionen Baldersgade 24, 2200 KBH N. 1. Vi mangler at se en lokal plan for den øgede trafik ved aflevering og afhentning af 200 børn + de nye beboere af nyt planlagt byggeri i Baldersgade ? 2. Antallet af institutionsbørn er steget fra den oprindelige plan, og det er for mange i forhold til støj og trafik. 3. Vi er utilfredse med at få indraget vores fælles kvadratmeter til Kommunen, og få reduceret vores adgang til og brug af gårdens natur arealer. 4. I kommunikation med kommunen har vi ikke fået sikring på bevarelse ( kun ny plantning) af et eneste af de 20+ 15-20 år gamle  træer i fællesgården.  Vi ønsker en tilkendegivelse om at de nye træer der plantes er af en hvis størrelse, og de der kan flyttes af de oprindelige bliver plantet igen andet sted på Nørrebro. Venlig Hilsen  Andelsforening AB Asgaard
Læs høringssvar fra Andelsforening AB Asgaard
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 6. januar 2021
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Michael Krogh
Dato: 6. januar 2021
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Ægirsgade 35-37 (Formand for bestyrelsen)
By:
Humlebæk
Postnr.:
3050
På vegne af E/F Ægirsgade 35-37 og mig selv skal jeg hermed gøre indsigelse mod lokalplansforslag for Baldersgade 24, dateret 12. november 2020. Lokalplansforslaget kan ikke realiseres under henvisning til den tinglyste servitut (BK 910) af 12. november 1999 vedrørende fælles gårdlaug for den berørte ejendom. Der kan henvises til breve sendt til Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Att. Elin Sjöstrand (17. september 2020) og Att. Nina Lærke Nyvang Jakobsen (19. oktober 2020) fra Advokat Kresten Valdal på vegne af vores forening. Se vedhæftede. Det skal understreges, at vi er bekendt med, at lokalplanen ikke tilsidesætter/ophæver/eksproprierer (eller lignende) den pågældende deklaration, og at lokalplanen eventuelt derfor principielt kan vedtages, men for god ordens skyld bemærkes at den ikke kan realiseres og der gøres derfor indsigelse mod lokalplanen.
Læs høringssvar fra Michael Krogh
Indsendt af:
Anders Zanchetta Kock
Dato: 5. januar 2021
Svarnummer:
15
By:
København N
Postnr.:
2200
Bygherren skriver i forslaget at der skal gøres plads til ladestandere i p-kælderen, der er dog ikke nævnt et antal. Kan bygherren beskrive antal af ladestandere? Bygherren skal vel være forberedt til at mange af kommunes køretøjer på sigt bliver elektrificeret og derfor skal kommunens parkeringspladser også gøres klar til at håndtere dette. Dertil ville det være idé, nu når man i forvejen er ved at forbedre Baldersgade, at tilføje el-bil's ladestandere til de eksisterende p-pladser. Ideén ved at gøre det i denne renovation vil spare at man skal til at arbejde i området igen, plus fremme den grønne omstilling i kommunen. Til sidst for at fremme den grønne omstilling, kunne også informere ens akitekter om at indtegne elbiler istedet for store benzin biler i bygherrens visualisering.  
Læs høringssvar fra Anders Zanchetta Kock
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 18. december 2020
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Jacob Krogh Stenderup
Dato: 15. december 2020
Svarnummer:
13
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg skriver, da jeg er bekymret for følgerne af lokalplanforslaget. Min kæreste og jeg, som bor i 35, 3tv, er bekymret for den trafik og larm der vil opstå ved aflevering og afhentning af børn dagligt og ikke mindst den støj, der vil komme i dagtimerne ved 200 børns brug af udendørsarealet. Desuden vil larmen fra byggeriet af dette store projekt, helt sikkert chikanere en masse beboere. Ændringerne af gårdområdet, vil resultere i en stort set ikke-eksisterende gård og dermed medføre altafgørende konsekvenser for gårdmiljøet, som vi hidtil har haft stor glæde af. Til slut er vi overbeviste om, at ejendomsværdien af lejligheden vil falde betydeligt, hvis dette projekt går igennem. 
Læs høringssvar fra Jacob Krogh Stenderup
Indsendt af:
josefine malling
Dato: 13. december 2020
Svarnummer:
11
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg bor sammen med min kæreste i opgang 35, 3tv. Jeg skriver dette, da jeg er bekymret for følgerne af dette store byggeprojekt. Vi er bekymret for den trafik og larm der vil opstå ved aflevering og afhentning af 200 børn dagligt og ikke mindst den støj, der vil komme i dagtimerne ved brug af udendørsarealet. Desuden vil larmen fra byggeriet af dette store projekt, helt sikkert chikanere en masse beboere. Ændringerne af gårdområdet, vil medføre altafgørende konsekvenser for gårdmiljøet, som vi hidtil har haft stor glæde af. Til slut er vi overbevist om, at ejendomsværdien af lejligheden vil falde, hvis dette projekt går igennem. 
Læs høringssvar fra josefine malling
Indsendt af:
Annette Bredmose
Dato: 9. december 2020
Svarnummer:
10
By:
København N
Postnr.:
2200
Som ejere af lejlighed i Ægirsgade 35 er vi betænklige ved lokalplansforslaget om opførelse af en daginstitution på Baldersgade 24. Især er vi betænkelige ved, at institutionen normeres til 200 børn. Det er dobbelt så mange, som vi oprindelig blev præsenteret for. Hvordan kan 100 bliver til 200? Hvorfor har kommunen ikke fortalt os det? En ny bygning i gården, en parkeringsplads og 200 børn på et så lille udeareal forekommer os voldsomt. Særligt fordi mange af lejlighederne beboes af studerende, der arbejder hjemme i dagtimerne. Foruden støj fra børn og personale kommer den uro og støj, som følger med når så mange børn skal afleveres om morgenen og hentes om eftermiddagen. Vi ser mange biler og cykler for os. Lejlighederne i Ægirsgade er små, og derfor er udearealet et attraktiv. Det vil blive markant mindre, når vi skal dele pladsen med børnene. Inddragelsen af den fælles græsplæne vil efterlade os med en smal stribe. Der lægges i forslaget op til at etablere en legeplads med bakker og lignende, hvilket selvfølgelig er et gode for børnene, men ikke sjovt at se på for beboerne. Den type anlæg kommer hurtigt til at se slidte og forsømte ud. Vi er nervøse for, at det i kombination med en så stor institution vil forringe vores lejligheds værdi. Til sidst skal nævnes en undren over nødvendigheden af så stor en institution, når nye prognoser peger på, at befolkningstilvæksten i København bliver mindre end tidligere vurderet. Med håbet om at kommunen vil lytte og ændre planen. Venlige hilsner Annette Bredmose og Ole Vestergaard
Læs høringssvar fra Annette Bredmose
Indsendt af:
Emilie Bendix Olsen
Dato: 7. december 2020
Svarnummer:
9
By:
København
Postnr.:
2200
Som beboer på Ægirsgade 35 er jeg dybt bekymret for det lokalplansforslag, der er fremlagt, om opførelse af en daginstitution til 200 børn på Baldersgade 24. Min bekymring bunder i mange forskellige faktorer, herunder:  - Projektets omfang er blevet langt større, end hvad vi som beboere oprindeligt blev præsenteret for. Der er fra kommunens side ikke blevet kommunikeret undervejs til os beboere omkring denne markante ændring.  - Vores nuværende grønne område/græsareal i gården, som ifølge forslaget til lokalplanen vil blive inddraget til en stor legeplads, har en stor betydning for alle beboere og vores livskvalitet. Inddragelsen af vores fælles græsplæne vil forringe boligens værdi samt alle beboeres daglige trivsel. Det er forholdsvis små lejligheder der er tilknyttet gården, derfor har udearealet en meget stor betydning. Den plads vi som beboere får til rådighed ifølge forslaget til lokalplanen er alt for snævert.   - Det er et lille areal til 200 børn, og det vil medføre voldsomme støjgener for alle beboere, som forringer boligens værdi yderligere. Dette er endnu mere alvorligt taget i betragtning af den øgede mængde af hjemmearbejde i dagstimerne, som alle beboere oplever i øjeblikket og vil opleve i fremtiden som resultat af corona epidemien. Allerede som gården ser ud i dag, bliver man som beboer generet af støj i lejlighederne, når der er 5-10 børn, der leger i gården. Med 200 børn, der leger i gården, er jeg alvorligt bekymret for, at det slet ikke bliver muligt at opholde sig i ro i sin lejlighed i dagstimerne. Det vil reelt også betyde, at vores altaner, som ligger lige ud til den store legeplads i lokalplansforslaget, er ubrugelige i daginstitutionens åbningstider.  - Trafikken forbundet med levering og afhentning af 200 børn vil medføre yderligere støjgener og vil belaste nærmiljøet betydeligt.  - Når lejligheden skal sælges, vil en kæmpe daginstitution i baggården skræmme mange købere væk, og dermed bliver lejlighedens værdi forringet betydeligt.  Alt i alt er det omfang, som projektet er endt med at have, slet ikke acceptabelt. Jeg håber derfor inderligt, at Københavns Kommune vil lytte til alle os beboere og mindske omfanget af byggeprojektet i vores fælles gård.  Mvh. Emilie
Læs høringssvar fra Emilie Bendix Olsen
Indsendt af:
Dorte Borregaard
Dato: 7. december 2020
Svarnummer:
8
By:
København N
Postnr.:
2200
Baggården ml. Ægirsgade og Baldersgade er ikke særlig stor. Nu skal der klemmes et stort højt byggeri, som kan huse 200 børn ind i gården, hvor der også skal være plads til beboerne på fællesarealerne. Det er med meget stor bekymring, at vi kan se at Københavns kommune har planer om et byggeri, som på alle måder synes for stort og ude af proportioner i forhold til omgivelserne. Prospektet tilgodeser ikke, at der er fællesånd og fællesarealer, som kan benyttes af alle – i og med at der planlægges en lang ’berlinermur’ ned gennem hele baggården, som vil dominere ,skæmme og begrænse adfærden for beboerne. Da vi for to år siden købte vores bolig, blev vi præsenteret for et helt anderledes prospekt, som vi fik tilsendt fra kommunen, hvilket gjorde at vi godt turde købe en lejlighed, hvor der var planlagt en mindre institution, da der ikke var tale om en kæmpe mastodont, som det det nu er blevet til. Baggården og fællesarealerne så helt anderledes ud, i og der var plads til alle og taget hensyn til både børn og beboere i de tegninger vi fik tilsendt. Derfor er det med stor undren, at vi pludselig kan se, at dette prospekt har fået så meget vokseværk, at det ikke tager hensyn til hverken nærmiljøet eller beboerne. En så stor institution vil medføre væsentlig larm og gener for beboerne. Pladsen er trang, og 200 børn vil naturligvis larme. Trafikken i de omkringliggende gader vil vokse tilsvarende – og med tilsvarende støjgener. Alt dette vil medføre at livskvaliteten og hermed værdien for boligerne falder. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre Københavns kommune til at tænke sig om en ekstra gang og tilbageføre ambitionsniveauet til det oprindelige med en mindre institution med 70 børn, som var det vi i sin tid blev stillet i udsigt.
Læs høringssvar fra Dorte Borregaard
Indsendt af:
Emil Larsen
Dato: 7. december 2020
Svarnummer:
7
By:
København N
Postnr.:
2200
Til rette vedkommende, I forbindelse med den planlagt opførelse af dagsinstitution på Baldersgade 24, ønsker jeg hermed at ytre mine bekymringer i forbindelse med byggeprojektet samt dets omfang.  For det første vil jeg gerne problematisere byggeprojektets omfang, og særligt den manglende kommunikation der har været herom. Da vi først hørte om projektet fra Københavns Kommune, lød udkastet på en renovering/omlægning af de nuværende bygninger uden yderligere inddragelse af gården eller ny bebyggelse. I følge disse planer skulle dagsinsitutionen rumme ca. 100 børn. I midlertid har omfanget af byggeprojektet ændret sig markant, og inkluderer nu tilsyneladende en betydeligt større inddragelse af gårdarealer samt ny bebyggelse, der vil kompromittere lysindfaldet i gården samt lejligheder på de nederste etager - alt dette uden at os beboere er blevet informeret. Dette sender et meget ærgerligt og kritisabelt signal til os beboere i de berørte ejendomme.  En anden væsentligt bekymring er den ekstra støj og trafik som afhentning og aflevering af børn vil medføre. Udfra en antagelse om at dagsinsitutionens forventede åbningstider vil være mellem 07 - 17 (man-fre), har os beboere nu udsigt til ekstra traffik i de i forvejen spidsbelastede timer. Ydermere et det ikke just et drømmescenario at have en legeplads for 200 børn som tæt nabo - vi kan nu forvente at vågne til råb og larm fra gården, og ligeledes at komme hjem til den samme larm fra gården. I sig selv er disse udsigter en stressfaktor for os beboere, der næpper bliver mindre hvis omfanget af byggeprojektet ikke nedskaleres. Det vil i realiteten betyde, at vores altaner bliver ubrugelige før børnehaven lukker.  Ydermere frygter jeg også, at byggeprojektet sætter en alvorlig dæmper på ejendommens værdi, og gør den mindre attraktiv for fremtidige købere. Det er mildelst talt svært at sælge idéen om at dele gård med en stor børnehave - i hvert fald hvis os beboeres bekymringer ved det er nogenlunde repræsentative for folks generelle opfattelse af problemet.  Jeg håber inderligt, at Københavns Kommune tager dette høringsvar seriøst, og nedskalerer byggeprojektets omfang.  Mvh, Emil
Læs høringssvar fra Emil Larsen
Indsendt af:
Simon Lahais
Dato: 5. december 2020
Svarnummer:
6
By:
København
Postnr.:
2200
Dear Kommune, I have bought my apartment one year ago knowing that a kindergarten was planned to be established. However, I was really surprised when I got access to the new drawings which were completely different than those presented to me back in 2019. On the first drawings, the idea of sharing the yard was more obvious than on the latest ones where it seems like it was only designed for the kintergarden, not considering the 6 other house associations. Roughly two third of the yard footprint will be occupied by the kintergarden, and yes, we will have a "privileged" access to the yard after the daycare institution opening hours but for what? There are not many families living here due to the limited size of our apartments (50-60m2). In my building (nr. 35), people are between 20 and 35 years old, and as far as I know, none of us have any kids. So, very few tenants will benefit from this yard. I personally value a lot the current central grass area which is our meeting point and where I first met most of my neighbors. On the new project, the new grill area is too small and not central which could somehow isolate the people living near Mimersgade. This new design has, by far, not managed to recreate a grassy gathering space despite all the new free space available from the 4 annex building demolition. Our area is simply too narrow. Additionally, I really appreciate the quietness of our neighborhood, and I wonder how this could not be impacted by some parents coming by car to deliver and pick up 200 children on a daily basis. The size of this institution is also very questionable. How can we expect a good cohabitation in the future with the neighbors when 200 kids are playing in the yard. We can already hear when 10 kids play in our current yard, so with twenty times more... Finally, I am also affraid about how this will affect the value of my property. I live on the ground floor and have a direct access to the yard which is probably the biggest asset of this flat. With the current design, and this fence segregating the area, it will for sure loose some of its attractivity. No need to mention that 200 kids nearby on the week days will also scare some of the future potential buyers. To conclude, I cannot accept the current design and the nature of the project with so many children, and I hope that the municipality of Copenhagen will be open to discuss and redefine it in the interest of everyone and our future cohabitation. Kind regards Simon Lahais
Læs høringssvar fra Simon Lahais
Indsendt af:
Emma Bisgaard
Dato: 5. december 2020
Svarnummer:
5
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i lejlighed i Ægirsgade 35 deler jeg bekymringerne i svar 3 og 4. (Mine forældre ejer lejligheden).  Vi er næsten alle studerende og personligt er jeg i min lejlighed de fleste af dagtimerne for at læse/skrive opgaver. Det bekymrer mig, at der vil komme støj og larm fra 200 børn som vil chikanere og forstyrre læsning. Trafiken forbundet med levering og afhentning af 200 børn vil belaste omkringliggende miljø voldsomt Nedsat værdi af vores ejendom. Vi frygter at nye potentielle købere vil skræmmes væk når de hører at der er en kæmpe børnehave i min baggård.  Vores lejlighed er kun 50 kvm. og det attraktive ved vores lejlighed er netop, at der er mulighed for at gå ned i gården, som er rumlig og har et stort græsareal. Hvis dette fjernes er det ikke kun værdien af lejligheden der potentielt vil falde, men også den værdi jeg finder dagligt ved at bo her. Det ville være en stor ærgrelse, hvis det stor græsareal ville blive bygget om til en børnehave. Her har vi mulighed for at holde arrangementer, nyde solen eller læse udenfor i løbet af sommeren.
Læs høringssvar fra Emma Bisgaard
Indsendt af:
Karina Riiskjær Raun
Dato: 4. december 2020
Svarnummer:
4
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Som ejer af lejlighed i Ægirsgade 35, deler jeg bekymringerne i svar nummer 3: - Larm og støj: Beboerne er primært unge og studerende på videregående uddannelser. Støj og larm fra 200 børn i gården kan forstyrre læsning og studier i hverdagen. Især om sommeren, hvor altanen kan være eneste mulighed for at sidde og arbejde. - Trafikken ifm levering og afhentning af 200 børn kan belaste omkringliggende miljø voldsomt. - Vores lejlighed er blot 43 m2 netto, hvorfor den ved salg– fortsat - kun vil have interesse for studerende. Vi er bekymrede for, at de afledte følger af en børnehave med 200 børn i baggården vil afskrække potentielle købere og påvirke prisen på ejendommens lejligheder negativt. - I den nuværende gård er der er et stort græsareal, der efter forslaget forsvinder. For os ejere/beboere vil det dermed ikke længere være muligt på samme måde som tidligere at lave aktiviteter eller blot nyde solen, sådan som gården ellers typisk har været anvendt om sommeren.  
Læs høringssvar fra Karina Riiskjær Raun
Indsendt af:
Simon Lund Knudsen
Dato: 3. december 2020
Svarnummer:
3
By:
København N
Postnr.:
2200
Forslaget til lokalplan for Baldersagde 24 om opførsel af børnehave, der skal rumme 200 børn, bekymrer mig som ejer af ejendom på Ægirsgade 35. Min bekymring bunder i: *Larm og støj - i vores ejendom er gennemsnitsalderen 25, og vi er primært studerende på videregående uddannelser. Dvs. støj og larm fra 200 børn vil chikanere og forstyrre læsning. *Trafiken forbundet med levering og afhentning af 200 børn vil belaste omkringliggende miljø voldsomt *Som følge af min ejendoms areal på 50 kvm, egner den sig ikke som sådan til andre end studerende. Det vil derfor også være studerende der efterspørger min ejendom, når jeg en dag skal sælge. Når de bliver bekendt med at der er en kæmpe børnehave i min baggård, frygter jeg at det vil skræmme potentielle købere væk, hvormed efterspørgslen, og dermed prisen på min ejendom, vil falde. *Det ærgrer mig dybt at vores nuværende gård, hvor der er et stort græsareal, vil blive bygget om til en børnehave. Vi vil efter forslaget miste vores store græsareal, og det vil ikke være muligt at holde begivenheder eller slikke sol, som gården ellers været hypptigt anvendt til om sommeren.
Læs høringssvar fra Simon Lund Knudsen
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 21. november 2020
Svarnummer:
2
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 10320028 for "Baldersgade 24". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian G. Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 19. november 2020
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Pil Kvorning Boysen Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan 'Baldersgade 24'
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S