Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Ørestad Syd - tillæg 1 - lokalplan 398-1

Officielt navn: Ørestad Syd - tillæg 1 - lokalplan 398
Type: Lokalplan
Høringsperiode: 20.03.12 til 15.05.12
Bydel:
Sagsnr: 2012-43710

Høringen er afsluttet!

Billede af høringen

Planerne for Arenakvarteret gør det muligt at opføre et nyt bykvarter i Ørestad, syd for Hannemanns Allé, som bliver en blanding af boliger og erhvervsbyggeri i en variation af bygningstyper og forskellige etagehøjder. Kvarteret skal indeholde en arena, en skøjtehal og en skole med tilhørende idrætshal. Byggeriet placeres omkring Byfælleden, en helt ny type byrum til ophold, bevægelse og leg.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 398-1 - Arenakvarteret som PDF

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012 . I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, høringssvar, byudviklingsaftale, miljøredegørelse, mv.

Tidligere materiale 

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 1 - Arenakvarteret som PDF

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Ørestad Syd tillæg 1 - Arenakvarteret som PDF

 

Lokalplan 398  

Hent lokalplan nr. 398 - Ørestad Syd som PDF 

Planen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2005.

 

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bydesign, Jakob Matzen, 3366 1237