Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

I høring nu

Afsluttede høringer

Idéer og forslag, VVM for Ørestad Fælled Kvarter - forudgående høring
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 29.05.17
Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.05.17
Tivolihuset - Lokalplanforslag
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 14.05.17
Forskrift om håndtering og oplag af olie og kemikalier
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 06.05.17
Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 05.05.17
H.C. Ørstedværket - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 04.05.17
Ændring af regulativ for husholdningsaffald
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.04.17
Krimsvej tillæg 2 - supplerende høring
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 27.04.17
Åben høring om regelforenklinger for erhvervslivet i Københavns Kommune
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 25.04.17
Dispensation til afgræsning af Højmosen med kvæg
Andet
Bispebjerg Afsluttet 25.04.17
Refshalevej 96
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 21.04.17
Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.04.17
Vesterport Banegrav - Forudgående offentlighed for kommuneplantillæg
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 17.04.17
Vedr ansøgning om nyt badested i Teglværkshavnen
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 30.03.17
Høring vedr ansøgning om nyt badsted i Nordbassin
Andet
Østerbro Afsluttet 30.03.17
Tycho Brahes Allé 35-37 - lokalplanforslag
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 29.03.17
Forudgående høring om supplerende VVM og kommuneplantillæg for Sydhavnsmetroen
Kommuneplan
Valby, Vesterbro-Kon... Afsluttet 26.03.17
Heimdalsgade
Andet
Nørrebro Afsluttet 17.03.17
Rabarbervej 2 og 10-12
Andet
Vanløse Afsluttet 06.03.17
Varsel om stramning vedrørende nattilladelser i visse gader i København
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 02.03.17
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne
Kommuneplan
Bispebjerg, Østerbro Afsluttet 01.03.17
Emdrupvej 22
Andet
Bispebjerg Afsluttet 24.02.17
Rødegård - Lokalplan nr. 549
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 24.02.17
Lindgreens Allé - lokalplanforslag
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 13.02.17
Omlægning af Børnecenter København (BCK)
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 03.02.17
Artillerivej Syd tillæg 2 - lokalplanforslag
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 03.02.17
Christiansholm - Lokalplan nr. 548 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 26.01.17
Svenskelejren 18
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 17.01.17
Østre Gasværk Kvarteret - Supplerende høring
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 13.01.17
Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade
Andet
Nørrebro Afsluttet 12.01.17
Jernbane Allé - Lokalplan nr. 546
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 11.01.17
Skelbækgade
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 10.01.17
Rentemestervej 17 (3. høring)
Andet
Bispebjerg Afsluttet 10.01.17
Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 06.01.17
Indvinding og reinfiltration af grundvand ifm ATES anlæg ved Bispebjerg Hospital
Andet
Bispebjerg Afsluttet 04.01.17
Ved Amagerbanen Syd - supplerende høring
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 22.12.16
Enghave Stationsområde - lokalplan nr. 542
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 14.12.16
Østre Gasværk Kvarteret - lokalplan nr. 545
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 04.12.16
Kristineberg II - lokalplan nr. 543
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 28.11.16
Almene boliger i serviceerhvervsområder - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.11.16
Fremtidig organisering af Hafniaskolen
Andet
Amager Øst Afsluttet 18.11.16
Thoravej 20
Andet
Bispebjerg Afsluttet 10.11.16
Valhøjvej tillæg nr. 1 - lokalplan nr. 132-1
Lokalplan
Valby Afsluttet 31.10.16
Teglværkshavnen tillæg 6 - supplerende høring
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 31.10.16
Oliefabrikvej - Forslag til Tillæg til Kommuneplan 2015
Kommuneplan
Amager Vest Afsluttet 30.10.16
Strandlodsvej tillæg 1 - supplerende høring
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 18.10.16
Krimsvej tillæg 2 - lokalplanforslag
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 17.10.16
Teglværkshavnen tillæg 7 - supplerende høring
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.10.16
Carlsberg II tillæg 6 - lokal nr. 432-6 med kommuneplantillæg nr. 1
Lokalplan
Valby, Vesterbro-Kon... Afsluttet 26.09.16
Fremtidens Sølund - Lokalplan nr. 541
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 26.09.16
Ved Amagerbanen Syd - Lokalplan nr. 544
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 26.09.16
Englandsvej 23
Andet
Amager Vest Afsluttet 22.09.16
Kløverparken tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 136-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 18.09.16
Forskrift for udendørs musikarrangementer
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.09.16
Bygge- og anlægsforskrift
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 13.09.16
Bispevej 1
Andet
Bispebjerg Afsluttet 13.09.16
Prinsessegade tillæg 1 - lokalplan nr. 240-1
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 09.09.16
Strandlodsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 449-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 06.09.16
Enghave Brygge tillæg 1 - Lokalplan nr. 494-1
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 06.09.16
Marmormolen II tillæg 1 - lokalplan nr. 440-1
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 31.08.16
Århusgadekvarteret i Nordhavn tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 30.08.16
Amerikavej 15
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 29.08.16
Bavnehøj Allé 36 - 38
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 24.08.16
Indvinding af grundvand til støvbekæmpelse, AFATEK
Andet
Amager Vest Afsluttet 17.08.16
Sundevedsgade-karreen - lokalplanforslag
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 10.08.16
Campingplads på Amager Fælled - Lokalplan nr. 540 med miljørapport
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 07.08.16
Rentemestervej 17
Andet
Bispebjerg Afsluttet 05.08.16
Kabbelejevej 14
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 04.08.16
Amerikavej 15
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.07.16
Kalvebod Brygge Vest II - lokalplanforslag med kommuneplantillæg og miljørapport
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 30.06.16
Amager Strandvej nr. 3
Kommuneplan
Amager Øst Afsluttet 24.06.16
Høring: Organisering af fritidstilbuddet på Europaskolen
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 24.06.16
Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 24.06.16
Indkaldelse af idéer og forslag til miljøvurdering (VVM) for udvidelse af Fisketorvet shoppingcenter
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 16.06.16
Regulering af Lygte Å ved Lyngbyvej
Andet
Østerbro Afsluttet 13.06.16
Forslag til Tryghedsløft 2017
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.06.16
Nygårdsvej 34-38
Andet
Østerbro Afsluttet 10.06.16
Viktoriagade 10A
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 09.06.16
Handleplan for Diabetes 2016-2019
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 08.06.16
Sadolin & Holmblad tillæg nr. 2 - Lokalplanf nr. 367-1-2
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 02.06.16
Forslag til Smart Investering om flytning af Husum Bibliotek til Energicenter Voldparken
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 28.05.16
Organisering af fritidstilbuddet ved Kalvebod Fælled Skole
Andet
Amager Vest Afsluttet 27.05.16
Kabbelejevej 14A, 14B og 14C
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 23.05.16
Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Nordre Kongelundsvej 18
Andet
Amager Vest Afsluttet 12.05.16
Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 - Lokalplan nr. 464-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 09.05.16
Teglværkshavnen tillæg 7 - lokalplan nr. 310-7
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 06.05.16
Nygårdsvej 23-27, Masnedøgade 28-32
Andet
Østerbro Afsluttet 26.04.16
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 21.04.16
Lønstrupgård - Lokalplanforslag
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 20.04.16
Udvikling af Københavns Kommunes aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser
Andet
Afsluttet 19.04.16
Indskrænkning af nattilladelser på bevillingsområdet
Andet
Nørrebro Afsluttet 08.04.16
Scherfigsvej 8 - lokalplan nr. 539
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 01.04.16
Rosenvængets Allé 20
Andet
Østerbro Afsluttet 29.03.16
Skelbækgade 30
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.03.16
Blytækkervej 7-9 og Frederiksborgvej 27
Andet
Bispebjerg Afsluttet 11.03.16
Ottiliavej 3
Andet
Valby Afsluttet 07.03.16
Valby Langgade
Andet
Valby Afsluttet 05.03.16
Lersø Parkallé 2 - lokalplan nr. 535
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 03.03.16
Bro ved Vester Voldgade - supplerende høring
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 01.03.16
Postgrunden - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 27.02.16
Valhøjvej
Andet
Valby Afsluttet 24.02.16
Solvangkvarteret - lokalplan nr. 536
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 22.02.16
Urbanplanen Syd - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Amager Vest Afsluttet 19.02.16
Kvarteret ved Bella Center Sydøst - lokalplan nr. 538
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 16.02.16
Sankt Joseph Plejecenter - lokalplan nr. 534
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 15.02.16
Grønttorvsområdet tillæg 2 - lokalplan nr. 462-2
Lokalplan
Valby Afsluttet 15.02.16
Liflandsgade
Andet
Amager Vest Afsluttet 10.02.16
Fisketorvet - Forudgående høring om kommuneplantillæg
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 05.02.16
Bro ved Vester Voldgade - lokalplan nr. 537
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 04.02.16
Plantagen, Bygmestervej 2 (høring II)
Andet
Bispebjerg Afsluttet 02.02.16
Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole
Andet
Brønshøj-Husum, Vanl... Afsluttet 29.01.16
Nørrebrogade 41
Andet
Nørrebro Afsluttet 28.01.16
Amerikavej
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 27.01.16
Meinungsgade 6
Andet
Nørrebro Afsluttet 27.01.16
Samuelskirken - lokalplan nr. 530
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 27.01.16
Statens Naturhistoriske Museum - lokalplan nr. 532
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.01.16
Provstevej tillæg 3 - lokalplan nr. 261 med nr. tillæg 1, 2 og 3
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 25.01.16
Teglværkshavnen tillæg 8 - lokalplan nr. 310-8
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 22.01.16
Frihedsmuseet - lokalplan nr. 533
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 21.01.16
Vesterbrogade 107c
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 19.01.16
Strandlodsvej
Andet
Amager Øst Afsluttet 14.01.16
Amagertorv 17
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 05.01.16
Kildebrøndevej tillæg 1 - lokalplan nr. 390-1
Lokalplan
Brønshøj-Husum Afsluttet 30.12.15
Teglværkshavnen tillæg 6 - lokalplan nr. 310-6
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 17.12.15
Krausesvej 8
Andet
Østerbro Afsluttet 15.12.15
Flæsketorvet – Betalingsparkering
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.12.15
Apollovej III - lokalplan nr. 531
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 14.12.15
Opsætning af altaner mod gård Peder Skrams Gade 26 A og B
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 26.11.15
Bjelkes Allé 16
Andet
Nørrebro Afsluttet 24.11.15
Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 13.11.15
Ny beboelsesejendom på Rådmandsgade 32
Andet
Nørrebro Afsluttet 12.11.15
HF Engly 15
Andet
Amager Vest Afsluttet 12.11.15
Amerika Plads 29
Andet
Østerbro Afsluttet 11.11.15
Grøndalsvængets Skole - lokalplan nr. 529
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 10.11.15
Skelbækgade 1
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 10.11.15
Plantagen, Bygmestervej 2
Andet
Bispebjerg Afsluttet 10.11.15
Bjelkes Allé 20.
Andet
Nørrebro Afsluttet 06.11.15
Rosenvængets Sideallé 5
Andet
Østerbro Afsluttet 05.11.15
Hedegaardsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 31-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 03.11.15
Provstevej tillæg 2 - lokalplan nr. 261 med tillæg 1 og 2
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 02.11.15
Amagertorv 17
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 31.10.15
Bådehavnsgade 55E
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 30.10.15
Sundbyøster Skole tillæg 1 - lokalplan nr. 490-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 30.10.15
Faste Batteri III - lokalplan nr. 527
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 29.10.15
Applebys Plads karréen - lokalplan nr. 528
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 28.10.15
Forslag til tillæg nr 4 til spildevandsplanen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.10.15
Ørestad Syd tillæg 2 - Lokalplan nr. 398 med tillæg nr. 1 og 2
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 27.10.15
Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse
Andet
Valby, Vesterbro-Kon... Afsluttet 18.10.15
Ansøgning om badezone ved Islands Brygge
Andet
Amager Vest Afsluttet 18.10.15
Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.10.15
Forudgående høring om VVM af IKEA varehus ved Kalvebod Brygge
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.10.15
Justering af klynger og netværk
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 09.10.15
Vandløbsregulering på Kalvebod Fælled
Andet
Amager Vest Afsluttet 02.10.15
Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 01.10.15
Oprettelse af tre nye vandelementer i Arenakvarteret på Amager
Andet
Amager Vest Afsluttet 28.09.15
Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 - lokalplan nr. 485-1
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 28.09.15
Tranevej 6.
Andet
Bispebjerg Afsluttet 18.09.15
Værnedamsvej, skitseforslag
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.09.15
Agenda 21-strategien
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 04.09.15
Strategi for bynatur i København
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 28.08.15
Borgmestervangen - lokalplan nr. 526 med kommuneplantillæg nr. 52
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 20.08.15
Stjerne Radio
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 17.08.15
F.L. Smidth II tillæg 2 - lokalplan nr. 391-2 med kommuneplantillæg nr. 51
Lokalplan
Valby Afsluttet 17.08.15
Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 17.08.15
Grønttorvsområdet tillæg 2 - supplerende høring
Lokalplan
Valby Afsluttet 16.08.15
Bjelkes Allé 20
Andet
Nørrebro Afsluttet 10.08.15
Skoledistrikter 2016/17
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 07.08.15
Scherfigsvej 6
Andet
Østerbro Afsluttet 27.07.15
Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 24.07.15
Nygade 1-3
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 24.07.15
Store Kongensgade 53
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 24.07.15
Kalvebod Brygge 35
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 23.07.15
Søllerødgade 15-19
Andet
Nørrebro Afsluttet 22.07.15
Pumpestation Kløvermarken
Andet
Amager Øst Afsluttet 21.07.15
Parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården, København K
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 14.07.15
Risikostyringsplan for Kalveboder
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 19.06.15
Carlsberg II tillæg 5 - supplerende høring
Lokalplan
Valby Afsluttet 19.06.15
Rentemestervej 17
Andet
Bispebjerg Afsluttet 17.06.15
Kultur- og fritidspolitik 2016-2019
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 16.06.15
Tivolihjørnet - lokalplan nr. 525 med kommuneplantillæg nr. 48
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 10.06.15
Almene boliger
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 07.06.15
Fremtidens Nordre Frihavnsgade
Andet
Østerbro Afsluttet 01.06.15
Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 28.05.15
Masnedøgade 28
Andet
Østerbro Afsluttet 21.05.15
Organisering af Fremtidens Fritidstilbud
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.05.15
Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.04.15
Etablering af ny skole på Artillerivej
Andet
Amager Vest Afsluttet 17.04.15
Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.04.15
Grønttorvsområdet tillæg 1 - lokalplan 462-1 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Valby Afsluttet 15.04.15
Forudgående høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 07.04.15
Carlsberg II tillæg 5 - lokalplan 432-5
Lokalplan
Valby, Vesterbro-Kon... Afsluttet 07.04.15
Hulgårdsvej - lokalplan 523 kommuneplantillæg
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 26.03.15
Omlægning af dyrere pladser til billigere
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.03.15
Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske?
Andet
Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 17.03.15
Ny Ellebjerg-området - lokalplan 448 med tillæg 1 og 2 samt kommuneplantillæg
Lokalplan
Valby Afsluttet 17.03.15
”Nyd livet, københavner”
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 26.02.15
Østerport II - lokalplan 521 med kommuneplantillæg nr. 43
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 20.02.15
”Lev stærkt hele livet”
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.02.15
Fremtidens Fritidstilbud
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 06.02.15
Nørregade tillæg 1 - lokalplan 344-1
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 02.02.15
Bardenflethsgade II - lokalplan nr. 520 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 02.02.15
Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske?
Andet
Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 22.01.15
To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation
Andet
Amager Øst Afsluttet 17.01.15
To-timers parkeringszone i Vanløse
Andet
Vanløse Afsluttet 17.01.15
Lundehusskolen II - lokalplan nr. 519
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 05.01.15
Forudgående høring om kommuneplantillæg om almene boliger
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 02.01.15
Poppelstykket - lokalplan 518 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Valby Afsluttet 22.12.14
Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.12.14
Forudgående høring om VVM af metro til Sydhavn
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.12.14
Supplerende VVM-redegørelse for metro til Nordhavn
Andet
Østerbro Afsluttet 09.12.14
Carlsberg II tillæg 4 - lokalplanforslag i supplerende høring
Lokalplan
Valby Afsluttet 05.12.14
Gyldenrisvej - lokalplan 516 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 02.12.14
Integrationspolitik 2015-2018
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 02.12.14
Kommuneplantillæg, Tikøbgade
Kommuneplan
Nørrebro Afsluttet 22.11.14
Valby Idrætspark - Supplerende høring
Lokalplan
Valby Afsluttet 21.11.14
Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 20.11.14
På Bjerget - lokalplan 517
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 11.11.14
Voldparken Skole - lokalplan 513
Lokalplan
Brønshøj-Husum Afsluttet 10.11.14
Bellahøjen - lokalplan 514
Lokalplan
Brønshøj-Husum Afsluttet 09.11.14
Carlsberg II tillæg 4 - lokalplan 432-4
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 27.10.14
Københavns erhvervs- og vækstpolitik
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.10.14
Sundmolen i Nordhavn - lokalplan 524
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 13.10.14
Kommuneplanstrategi 14 - Den Sammenhængende by
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 13.10.14
Cirkelbroen - lokalplan 511
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 30.09.14
Kvarteret ved Bella Center - lokalplan 508
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 29.09.14
Beauvaisgrunden II - lokalplan 522 med kommuneplantillæg
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 29.09.14
Nyhavn og Gammelholm - lokalplan 512
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 29.09.14
Artillerivej Syd tillæg 1 - lokalplan 410-1
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 23.09.14
Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463-1
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 19.09.14
VVM-redegørelse for Enghave Brygge
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 16.09.14
Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.09.14
Valby Idrætspark - lokalplan 515
Lokalplan
Valby Afsluttet 03.09.14
Viborggade - lokalplan 510
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 01.09.14
Sprog og integration
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 29.08.14
Carl Jacobsens Vej Tillæg 1 - lokalplan 73-1
Lokalplan
Valby Afsluttet 29.08.14
Kreative zoner - kommuneplantillæg
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.08.14
Pf. Kongelund - lokalplan 509
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 13.08.14
Forslag til nye gadegallerier i København
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 13.08.14
Metro til Nordhavn - forudgående høring om supplerende VVM
Andet
Østerbro Afsluttet 08.08.14
Refshaleøen tillæg 1 - lokalplan nr. 209-1
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 02.07.14
Krimsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 425-1
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 02.07.14
Borgmestervangen - Forudgående høring af kommuneplantillæg
Kommuneplan
Nørrebro Afsluttet 21.06.14
Skoledistrikter 2015/16
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.06.14
København som Julemarkedsby
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 17.06.14
Flytning af loppemarkeder fra Indre By
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 17.06.14
Titangade tillæg 4 - supplerende høring
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 13.06.14
Østerbrogade Kaserne - Tillæg 1 - lokalplan 224-1
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 12.06.14
Teglværkshavnen tillæg 5 - lokalplan 310-5
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 30.05.14
Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 23.05.14
Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 23.05.14
Forudgående høring for Grønttorvet
Kommuneplan
Valby Afsluttet 23.05.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Poul Henningsens Plads Runddel
Andet
Østerbro Afsluttet 01.05.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Vibenhus Runddel
Andet
Østerbro Afsluttet 01.05.14
Sadolin - forudgående offentlighed
Kommuneplan
Amager Øst Afsluttet 30.04.14
Mjølnerparken - lokalplan 506
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 28.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid metrobyggeplads Nørrebro Station
Andet
Nørrebro Afsluttet 24.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på metrobyggeplads ved Østerport Station
Andet
Østerbro Afsluttet 24.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 23.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på metrobyggeplads Marmorkirken.
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 23.04.14
Påbud til udvidet arbejdstid på Københavns Hovedbanegård, Skjolds Plads samt Enghave Plads
Andet
Nørrebro, Vesterbro-... Afsluttet 16.04.14
Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved Nuuks Plads
Andet
Nørrebro Afsluttet 15.04.14
Påbud om støj ved tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken
Andet
Nørrebro Afsluttet 15.04.14
Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 4 - Sønder Boulevard
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.04.14
Titangade tillæg 4 - lokalplan nr. 76 med tillæg 1, 3 og 4 samt kommuneplantillæg nr. 50
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 11.04.14
Nokken - lokalplan 507
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 04.04.14
Lergravsvej - Supplerende høring
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 24.03.14
Katrinedals Skole - Supplerende høring
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 20.03.14
VVM for opfyldninger og kanaler på Enghave Brygge
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.03.14
Nedrivning af Frihedsmuseet
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 13.03.14
Spildevandsplantillæg nr 3
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 09.03.14
Forslag til repræsentanter i "Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet"
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.03.14
Kollegie- og ungdomsboliger
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 22.02.14
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Gl. Køge Landevej Bymidte
Kommuneplan
Valby Afsluttet 16.02.14
Forudgående høring om område ved A.C. Meyers Vænge
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 16.02.14
Carlsberg II - Tillæg 3 - lokalplan 432-3
Lokalplan
Valby Afsluttet 05.02.14
Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for København V og Frederiksberg V
Andet
Brønshøj-Husum, Valb... Afsluttet 04.02.14
Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest
Andet
Brønshøj-Husum, Valb... Afsluttet 04.02.14
Lethal i Ørestad City Nord - tillæg 1 - lokalplan 309-1
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 31.01.14
Folkeskolereform - faglig udmøntning
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 24.01.14
Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på Gammel Køge Landevej 107
Andet
Valby Afsluttet 20.01.14
Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 19.01.14
Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 19.01.14
Midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration, Vigerslevparken
Andet
Valby Afsluttet 18.01.14
Amagerbrogade Tillæg 1 - lokalplan 158-1
Lokalplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 10.01.14
Kreative zoner - Forudgående høring
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 05.01.14
Godthåbsvej - Supplerende høring
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 03.01.14
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Sundholmsvej 44
Andet
Amager Vest Afsluttet 02.01.14
Miljøvurdering - konkretisering af skybrudsplan for "Nørrebro"
Andet
Nørrebro Afsluttet 24.12.13
Miljøvurdering af konkretiseringen af skybrudsplan for Amager og Christinshavn
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 24.12.13
Skybrudsplan for Amager & Christianshavn
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 23.12.13
Skybrudsplan for Nørrebro
Andet
Nørrebro Afsluttet 23.12.13
Forudgående høring om Bella Center
Kommuneplan
Amager Vest Afsluttet 20.12.13
Etablering af anlæg ved Refshalevej
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 15.12.13
Roskildevej Vest - lokalplan 504
Lokalplan
Valby Afsluttet 13.12.13
Skolernes maksimale kapacitet 2014/15
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.11.13
Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 26.11.13
Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 26.11.13
VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg
Andet
Bispebjerg Afsluttet 22.11.13
Godthåbsvej - lokalplan 502
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 13.11.13
VVM-screening af lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 13.11.13
Helhedsplan for Harrestrup Å
Andet
Brønshøj-Husum, Valb... Afsluttet 11.11.13
Tilladelse til mellemdeponering og genudlægning af lettere forurenet muldjord ved Bygværk 1 i Vigerslevparken
Andet
Valby Afsluttet 11.11.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Teglholmsgade 39, 2450 Kbh. SV
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 04.11.13
Forudgående høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.11.13
10. klasseområdet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.11.13
Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.11.13
Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 30.10.13
Visionen - En havn af muligheder
Andet
Amager Vest, Indre B... Afsluttet 28.10.13
Ekstern beredskabsplan Prøvestenen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.10.13
Ny plads og adgang til De Gamles By ved hjørnet Møllegade og Guldbergsgade.
Andet
Nørrebro Afsluttet 15.10.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Brønshøj Skole
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 11.10.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Frederiksgårds Allé 13
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 10.10.13
Revision af affaldsregulativer
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 08.10.13
Midlertidig grundvandssænkning, Parkstien 12
Andet
Valby Afsluttet 02.10.13
August Schade Kvarteret - lokalplan 501
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 26.09.13
Levantkaj Vest i Nordhavn - lokalplan nr. 500
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 26.09.13
Lergravsvej - lokalplan 503
Kommuneplan
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 25.09.13
Fisketorvet tillæg 1 - lokalplan 202-1
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 22.09.13
Midlertidig grundvandssænkning, Marmormolen
Andet
Østerbro Afsluttet 17.09.13
Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 10.09.13
Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn - lokalplan 498
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 06.09.13
Trælastholmen i Nordhavn - lokalplan 499
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 06.09.13
Mellemlagring af byggeaffald på Njalsgade
Andet
Amager Vest Afsluttet 04.09.13
Godthåbsvej - lokalplan 502
Kommuneplan
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 03.09.13
Handlingsplan for vejstøj, Københavns Kommune 2013-2018
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.09.13
Juletræsstader
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 30.08.13
Bispebjerg Hospital - lokalplan 497
Kommuneplan
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 28.08.13
Midlertidig grundvandssænkning , Nørrebro Station
Andet
Nørrebro Afsluttet 27.08.13
Konkretisering af skybrudsplan Indre By
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 26.08.13
Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å
Andet
Nørrebro, Vesterbro-... Afsluttet 26.08.13
Konkretisering af Skybrudsplan Østerbro
Andet
Østerbro Afsluttet 26.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Nuuks Plads
Andet
Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen, Københavns Hovedbanegård
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Nørrebros Runddel
Andet
Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Gammel Strand
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra Metrobyggepladsen Øster Søgade
Andet
Østerbro Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Rådhuspladsen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Marmorkirken
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 13.08.13
Påbud om støj fra metrobyggepladsen Sønder Boulevard
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 13.08.13
Påbud til opstart af tunnelboremaskine Nørrebroparken
Andet
Nørrebro Afsluttet 13.08.13
Brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej
Andet
Amager Vest Afsluttet 12.08.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af vindmøller på Prøvestenen
Andet
Amager Øst Afsluttet 12.08.13
Midlertidig grundvandssænkning , Ryparken
Andet
Østerbro Afsluttet 09.08.13
Turistskilte
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 08.08.13
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Blommehaven 37, 2500 Valby
Andet
Valby Afsluttet 08.08.13
Plan for miljøtilsyn i Københavns Kommune – juli 2013
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 30.07.13
Midlertidig grundvandssænkning , Kvæsthusmolen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 23.07.13
Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord i Museumshaven ved Statens Museum for Kunst
Andet
Østerbro Afsluttet 22.07.13
Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 05.07.13
Forudgående høring om Kødbyen
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 02.07.13
Store Vindmøller ved Kalvebod Syd
Kommuneplan
Amager Vest Afsluttet 30.06.13
Midlertidig grundvandssænkning , Enghave Plads
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 29.06.13
Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord til terrænregulering i loopet, CMC, Cityringen
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 26.06.13
VVM screening og midlertidig tilladelse til grundvandkøling i DR byen
Andet
Amager Vest Afsluttet 21.06.13
Dagmarhus - lokalplan 496
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 20.06.13
Tilladelse til genanvendelse af jord og slagger til ledningsarbejder på Amager Ressource Center
Andet
Amager Øst Afsluttet 18.06.13
VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen
Kommuneplan
Amager Øst Afsluttet 10.06.13
Midlertidig bortledning og infiltration på Bryghusgrunden
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 06.06.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole
Andet
Valby Afsluttet 31.05.13
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Blommehaven 37, 2500 Valby
Andet
Valby Afsluttet 27.05.13
Tilladelse til genindbygning af kulslagge
Andet
Nørrebro Afsluttet 27.05.13
2-timers parkeringszone på Rebekkavej, Esthersvej, Judithsvej og Ruthsvej
Andet
Østerbro Afsluttet 24.05.13
Tilladelse til brug af forurenet byggeaffald på Redmolen
Andet
Østerbro Afsluttet 17.05.13
Ny Østerbro Skole - lokalplan 495
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 03.05.13
Køleanlæg i Den Hvide Kødby
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 30.04.13
Brug af byggeaffald i Ørestad Syd
Andet
Amager Vest Afsluttet 22.04.13
Midlertidig grundvandssænkning ved Copenhagen Towers
Andet
Amager Vest Afsluttet 20.04.13
Skoledistrikter 2014/15
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 19.04.13
Enghave Brygge - lokalplan 494
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 08.04.13
Tilladelse til jordvarmeanlæg, Nordsøvej 4, 2100 København Ø
Andet
Østerbro Afsluttet 05.04.13
Tilladelse til jordvarme på Pragstjernevej 10A og 10B
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 04.04.13
Livgardens Kaserne - lokalplanforslag ikke vedtaget
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 02.04.13
Permanent tilladelse til drift af grundvandskøleanlæg ved DR
Andet
Amager Vest Afsluttet 22.03.13
Midlertidig grundvandssænkning på Amagerforbrænding
Andet
Amager Øst Afsluttet 19.03.13
Brug af byggeaffald i Sandkajen
Andet
Østerbro Afsluttet 08.03.13
Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 08.03.13
Ørestad City Center tillæg 1 - lokalplan 325
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 05.03.13
Genanvendelse af jord og slagger på Amager Ressource Center (tillæg)
Andet
Amager Øst Afsluttet 02.03.13
Metroarbejde ved Vibenhus Runddel. Særpåbud om begrænsning af støj.
Andet
Østerbro Afsluttet 26.02.13
Midlertidig grundvandssænkning, Stampesgade
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 21.02.13
Tilladelse til midlertidig brug af forurenet byggeaffald på Redmolen
Andet
Østerbro Afsluttet 20.02.13
Reinfiltration på Rensningsanlæg Damhusåen
Andet
Valby Afsluttet 18.02.13
Ny ordning for Mobilt Gadesalg
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 16.02.13
Gerlevvej - lokalplan 491
Lokalplan
Brønshøj-Husum Afsluttet 15.02.13
Rigshospitalet III - lokalplan 493
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 14.02.13
Katrinedals Skole - lokalplan 505
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 07.02.13
Ny Ellebjerg-området tillæg 1 - lokalplan 448-1
Lokalplan
Valby Afsluttet 05.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebro Parken
Andet
Nørrebro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Nørrebros Runddel
Andet
Nørrebro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Gammel Strand.
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Oslo Plads
Andet
Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Kongens Nytorv
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Vibenhus Runddel
Andet
Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Trianglen
Andet
Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Poul Henningsens Plads
Andet
Østerbro Afsluttet 04.02.13
Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Rådhuspladsen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 02.02.13
Ideer og forslag til VVM for udbygning af Bispebjerg Hospital
Kommuneplan
Bispebjerg Afsluttet 15.01.13
Pejlemærker for københavnske folkeskoler
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.01.13
Omstrukturering af læseklasserækker
Andet
Amager Øst, Nørrebro Afsluttet 12.01.13
Midlertidig grundvandssænkning, Sønder Boulevard
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 11.01.13
Midlertidig grundvandssænkning, Skt. Annæ Plads
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 09.01.13
Skolernes maksimale kapacitet 2013/14
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 22.12.12
Elværksgrunden - tillæg 1 - Supplerende høring
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 14.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Københavns Hovedbanegård
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Marmorkirken
Andet
Østerbro Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Sønder Boulevard
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.12.12
Metrobyggeriet får påbud om støj ved Nuuks Plads
Andet
Nørrebro Afsluttet 12.12.12
Tilladelse til genanvendelse af jord, slagger samt flyveaske på Amagerforbrænding.
Andet
Amager Øst Afsluttet 10.12.12
Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 10.12.12
Metro til Nordhavn
Kommuneplan
Østerbro Afsluttet 30.11.12
Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration med havvand ved Kvæsthusmolen
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 21.11.12
Budgetmodel for elevhjem
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 16.11.12
Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 16.11.12
Foreløbig tilladelse til indvinding af salt grundvand til køling af bygning på Langelinie Allé 47
Andet
Østerbro Afsluttet 15.11.12
Elværksgrunden tillæg 1 - lokalplan 375-1
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 06.11.12
Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 05.11.12
Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 02.11.12
Valby Idrætspark og Poppelstykket
Kommuneplan
Valby Afsluttet 02.11.12
Målsætninger og budgetmodel på klubområdet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 02.11.12
Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand
Andet
Amager Øst Afsluttet 01.11.12
Nedknuste tegl- og betonbrokker på Redmolen og i Nordhavnsvej
Andet
Østerbro Afsluttet 24.10.12
Midlertidig grundvandssænkning, Tømmergraven
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 22.10.12
Ressource- og Affaldsplan 2018
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 19.10.12
Midlertidig grundvandssænkning, Scala, Axeltorv 2
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 17.10.12
Københavns Skybrudsplan
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.10.12
Klubfællesskaber
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.10.12
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Holmen og afgørelse af VVM-screening.
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 06.10.12
Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 28.09.12
Kommuneplantillæg for Niels Bohr Science Park
Kommuneplan
Nørrebro Afsluttet 27.09.12
Nørrebros Runddel Metrostationsplads - lokalplan 488
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 25.09.12
Skjolds Plads Metrostationsplads - lokalplan 486
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 25.09.12
Nørrebro Station Metrostationsplads - lokalplan 487
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 25.09.12
Nuuks Plads Metrostationsplads - lokalplan 489
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 25.09.12
Supplerende høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg vedrørende vindmøller på Prøvestenen
Kommuneplan
Amager Øst Afsluttet 18.09.12
Kalvebod Brygge Vest - lokalplan 485
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 13.09.12
Scala - lokalplan 484
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 07.09.12
Københavns Kommunes vandhandleplan
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 02.09.12
Midlertidig grundvandssænkning, Havnevigen, Islands Brygge
Andet
Amager Vest Afsluttet 31.08.12
Grøn hverdag og livskvalitet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 30.08.12
Sundbyøster Skole - lokalplan 490
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 16.08.12
Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 15.08.12
Skoledistriktsændringer 2013-14
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 14.08.12
Afværgeanlæg på Ragnhildgade 1
Andet
Østerbro Afsluttet 02.08.12
Midlertidig grundvandssænkning, Langelinieskolen, Østerbro
Andet
Østerbro Afsluttet 01.08.12
Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand
Andet
Nørrebro Afsluttet 27.07.12
Projekt om arbejdsplads til Metro Cityringen i Sortedams Sø
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 24.07.12
Grundvandskøling, Langelinie - Ansøgning om indvinding og udledning
Andet
Østerbro Afsluttet 20.07.12
Ny forskrift for bygge- og anlægsarbejder
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 14.07.12
Tilladelse til boringer og bortledning af grundvand ved metrostation Nuuks Plads
Andet
Nørrebro Afsluttet 29.06.12
Marmorkirken Metrostationsplads - lokalplan 483
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.06.12
Rådhuspladsen Metrostationsplads - lokalplan 480
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.06.12
Gammel Strand Metrostationsplads - lokalplan 481
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.06.12
Kongens Nytorv Metrostationsplads - lokalplan 482
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.06.12
Godkendelse af regulering af Kagså m.m.
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 21.06.12
Handlingsplan for Grøn Mobilitet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 17.06.12
Nedlæggelse af Hillerødgades Skole
Andet
Afsluttet 14.06.12
Ny Strandboulevarden
Andet
Østerbro Afsluttet 01.06.12
Jenagade - lokalplan 479
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 27.05.12
Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 21.05.12
Ørestad Syd - tillæg 1 - lokalplan 398-1
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 15.05.12
Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole
Andet
Afsluttet 07.05.12
Restaurationsplan
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.05.12
Etablering af lokal idrætsefterskole med idrætslinje på Klostervængets Heldagsskole
Andet
Nørrebro, Østerbro Afsluttet 27.04.12
Bærelag under parkeringsarealer i Sydhavnen
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 27.04.12
Nye retningslinjer for gadehandel
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.04.12
Strandgade Nord - lokalplan 477
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 20.04.12
Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal - tillæg 1 - lokalplan 443-1
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 18.04.12
Metro til Nordhavn - forudgående høring
Kommuneplan
Østerbro Afsluttet 13.04.12
Kalkbrænderihavnsgade - lokalplan 476
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 10.04.12
Tillæg til Spildevandsplan
Andet
Amager Øst, Brønshøj... Afsluttet 10.04.12
Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 04.04.12
Ændring af erhvervsaffaldsregulativ
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.03.12
Regulering af Kagså
Andet
Brønshøj-Husum Afsluttet 20.03.12
Læssezoner i byens handelsgader
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 22.02.12
Ammoniakkøleanlægget i Kødbyen
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 21.02.12
Ørestad Nord Tillæg 5 - lokalplan 301-5
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 21.02.12
Vandforsyningsplan 2012
Andet
Amager Øst, Bispebje... Afsluttet 20.02.12
Heimdalsgade Syd II - lokalplan 478
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 20.02.12
Stofindtagelsesrum
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 17.02.12
Øster Farimagsgades Skole - lokalplan 470
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 14.02.12
Midlertidig grundvandssænkning på Langelinie molen
Andet
Østerbro Afsluttet 13.02.12
Løsning af trafikforholdene omkring ny daginstitution ved Emdrup Vænge 194
Andet
Afsluttet 10.02.12
Vindmøller på Lynetten
Kommuneplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 08.02.12
Grøften tillæg 1 - lokalplan 238-1
Kommuneplan
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 08.02.12
Prøvestenen og Ny Amager Strandpark - tillæg 2 - lokalplan 326-2
Kommuneplan
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 08.02.12
Østerport Metrostationsplads - lokalplan 471
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 07.02.12
Trianglen Metrostationsplads - lokalplan 474
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 07.02.12
Vibenshus Runddel Metrostationsplads - lokalplan 473
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 07.02.12
Poul Henningsens Plads Metrostationsplads - lokalplan 472
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 07.02.12
Hjørnestenen - lokalplan 468
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 25.01.12
Otto Busses Vej - tillæg 1 - lokalplan 433-1
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 23.01.12
Panum II - lokalplan 469
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 02.01.12
Skolernes maksimale kapacitet, M-kl. og 10 kl. 2012/13
Andet
Afsluttet 16.12.11
Farmaceutisk Højskole - tillæg 1 - lokalplan 289-1
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 16.12.11
Indertoften II - lokalplan 465
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 15.12.11
Justering af kriterier for tildeling af social kompensation
Andet
Afsluttet 25.11.11
Ny budgetmodel for døgnåbne daginstitutioner
Andet
Afsluttet 23.11.11
Provstevej - tillæg 1 - lokalplan 261-1
Lokalplan
Bispebjerg Afsluttet 11.11.11
Tidlig indsats- og inklusionspakke
Andet
Afsluttet 04.11.11
Revision af budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker
Andet
Afsluttet 28.10.11
Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, klubber og basisgrupper
Andet
Afsluttet 28.10.11
Affaldsregulativer
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 20.10.11
Enghave Plads Metrostationsplads - lokalplan 467
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 17.10.11
Forslag til Kommuneplan 2011 - Grøn Vækst og Livskvalitet
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 16.10.11
København H Metrostationsplads - lokalplan 466
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 03.10.11
Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser
Andet
Afsluttet 30.09.11
Århusgadekvarteret i Nordhavn - lokalplan 463
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 30.09.11
Kraftværkshalvøen - lokalplan 464
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 29.09.11
Kultur- og Fritidspolitik
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 26.09.11
Kirkebjerg Skole - lokalplan 461
Lokalplan
Vanløse Afsluttet 15.09.11
Et område ved Kalvebod Brygge
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 07.09.11
Niels Bohr Science Park - lokalplan 492
Lokalplan
Nørrebro Afsluttet 07.09.11
Skoledistriktsændringer 2012-13
Andet
Afsluttet 02.09.11
Supplerende læseplan for dansk og matematik
Andet
Afsluttet 02.09.11
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 31.08.11
Falck-Huset - annulleret lokalplanforslag
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 25.08.11
Grønttorvsområdet - lokalplan 462
Kommuneplan
Lokalplan
Valby Afsluttet 18.08.11
Anlægsbevilling til 1. etape ved den sammenlagte skole, Skole på Kastelsvej og Langelinieskolen - organisering af fritidstilbuddet
Andet
Østerbro Afsluttet 15.08.11
Anlægsbevilling til udvidelse af Tove Ditlevsens Skole fra 3 til 4 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 15.08.11
Anlægsbevilling til udvidelse af Vanløse Skole fra 2 til 3 spor - organisering af de 100 nye fritidspladser
Andet
Vanløse Afsluttet 15.08.11
Københavns cykelstrategi 2011-2025
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.08.11
Jordregulativet
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 07.07.11
Udvalgsvarebutikker
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 25.06.11
Skelbækgade - lokalplan 459
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 23.05.11
Borgervænget II - lokalplan 460
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 09.05.11
Styrket integrationsindsats
Andet
Afsluttet 05.05.11
Samlet plan for Vesterbro
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 01.05.11
Klimatilpasningsplanen
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 11.04.11
Fodgængerstrategi
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 27.03.11
B&W-området - tillæg 2 - lokalplan 183-2
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 21.03.11
Ydre del af Nørrebrogade
Andet
Bispebjerg, Nørrebro Afsluttet 13.03.11
Fremtidige dialogformer med interessenter på skole- og fritidsområdet
Andet
Afsluttet 25.02.11
Frivillighedspolitik 2011-2014
Kommuneplan
Amager Vest, Amager... Afsluttet 18.02.11
Broåbningspolitik
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 14.02.11
Længe Leve København
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 11.02.11
Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 28.01.11
Ny skolestruktur på Amager
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 21.01.11
Jagtvej 171 - lokalplan 475
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 17.01.11
Strandpromenaden - lokalplan 457
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 17.01.11
Omdannelse af fire fritidshjem til KKFO
Andet
Afsluttet 14.01.11
Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands Allé
Andet
Amager Vest Afsluttet 05.01.11
Ny skolestruktur på Østerbro
Andet
Østerbro Afsluttet 22.12.10
Fastsættelse af skolernes kapacitet for 2011 - 2012
Andet
Afsluttet 22.12.10
Teglværkshavnen - lokalplanforslag i supplerende høring
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 03.12.10
Støjhandlingsplan
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 29.11.10
Høring om parkeringsstrategi for Indre By
Andet
Indre By-Christiansh... Afsluttet 15.11.10
Sundholm Syd - lokalplan 453
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 26.10.10
Bedre Bus Bedre By
Andet
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 17.10.10
Københavns nye integrationspolitik
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 11.10.10
Landgreven - lokalplan 455
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 15.09.10
Teglværkshavnen - tillæg 4 - lokalplan 310-4
Lokalplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 13.09.10
Forslag til Kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby
Andet
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 10.09.10
Forudgående offentlighed for udvikling af Niels Bohr Science Park
Kommuneplan
Nørrebro, Østerbro Afsluttet 03.09.10
Amager Kulturpunkt - lokalplan 454
Lokalplan
Amager Øst Afsluttet 01.09.10
Vibevej 25 - lokalplan 458
Lokalplan
Bispebjerg, Brønshøj... Afsluttet 30.06.10
Sundbygaard - lokalplan 452
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 18.06.10
Sundbyvang - lokalplan 451
Lokalplan
Amager Vest Afsluttet 18.06.10
Kommuneplantillæg til udbygning af Rigshospitalet
Andet
Nørrebro, Østerbro Afsluttet 28.05.10
Ny Ellebjerg-området - Lokalplan 448
Lokalplan
Valby Afsluttet 25.05.10
Valbygårdsvej - lokalplan 450
Lokalplan
Valby Afsluttet 26.04.10
Fælledklubberne - lokalplan 447
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 23.04.10
Ryparken Skøjtehal - opgivet lokalplanforslag
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 15.03.10
Forudgående offentlighed for udvikling af Den Hvide Kødby
Kommuneplan
Vesterbro-Kongens En... Afsluttet 12.03.10
Nordhavnsvej - supplerende høring om støj
Andet
Bispebjerg, Østerbro Afsluttet 10.03.10
Stibroer over Inderhavnen - lokalplan nr. 446
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 10.03.10
Forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 08.03.10
Tung trafik (fornyet høring)
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.03.10
Vindmøller til københavnerne
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 01.02.10
Nordhavn / Ny krydstogsterminal - lokalplan 443
Kommuneplan
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 17.01.10
Legalisering af hash
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 12.11.09
Lægeordineret heroin
Andet
Bispebjerg Afsluttet 10.09.09
Marmormolen II - lokalplan nr. 440
Kommuneplan
Lokalplan
Østerbro Afsluttet 07.09.09
Tung trafik strategi
Andet
Amager Vest, Amager... Afsluttet 26.08.09
Falckhuset på Polititorvet - annulleret lokalplanforslag
Kommuneplan
Lokalplan
Indre By-Christiansh... Afsluttet 26.06.09
Javascript is required to view this map.