Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Hele byen

Ydre Nordhavn tillæg 1 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre opfyldning af dokken - kaldet ØTC-bassinet - i Ydre Nordhavn, til kote 3 meter over dansk normal vandoverflade.

Høringsfrist:

18. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Østerbro

Marmormolen II tillæg 2 - lokalplanforslag

Lokalplanforslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen.

Høringsfrist:

22. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Fisketorvet tillæg 2 med VVM og miljørapport - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at udvide butikscentret Fisketorvet samt forpladsen til metrostationen.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Valby

Grønttorvsområdet tillæg 3 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil bl.a. gøre det muligt at opføre yderligere ca. 8.000 m² boliger og parkeringskældre i stedet for parkeringshuse.

Høringsfrist:

26. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplan
Vesterbro-Kongens Enghave

Teglværkshavnen tillæg 9 - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere en kirke samt en daginstitution og idrætshal.

Høringsfrist:

27. september 2017
Åben
Luftfoto af lokalplanområdet ved Urbanplanen Syd
Lokalplan
Amager Vest

Urbanplanen Syd - lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen skal muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen.

Høringsfrist:

10. october 2017
Åben