Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplan 398-3

  • Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 3
Lokalplanen vil muliggøre en fire-sporet grundskole med tilhørende idræts- og svømmehal samt en boligbebyggelse med dagligvarebutik

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

4. maj 2020 til 29. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

29. juni 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd med tillæg 1 og 2 som PDF (152 mb)

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden (2), referat fra borgermøde, foreslåede ændringer efter den offentlige høring (2), mulighed for at stille krav om almene boliger og notat med svar på udnyttelse af tag på p-hus til aktiviteter

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 4. maj 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 20. oktober 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 17. november 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19, 2300 København S

Klagemulighed

Indtil den 17. november 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

 

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Ørestad Syd tillæg 3 som PDF (23 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. april 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, mulighed for at stille krav om almene boliger, borgerinddragelse, notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019, svar på spørgsmål om mulighed for at tag benyttes til grønne udearealer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 4. maj 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet torsdag den 25. juni 2020

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 1. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. april 2019 startredegørelse for tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger og svar på spørgsmål fra Fanny Broholm om mulighederne for yderligere begrønning, samt vindforholdene i relation til bygningens højde

Hent startredegørelse for tillæg 3 til lokalplan 398 Ørestad Syd som PDF

Kontakt