Luftfoto over lokalplanområdet Ørestad Syd tillæg 3

Ørestad Syd tillæg 3 - lokalplan 398-3

Lokalplanen vil muliggøre en fire-sporet grundskole med tilhørende idræts- og svømmehal samt en boligbebyggelse med dagligvarebutik

Høringsfrist:

29. juni 2020
Indsendt af:
Sofie Gry Laursen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
52
By:
København S
Postnr.:
2300
Også herfra skal der lyde et tak for muligheden for at kommentere forslagene til ændringer i lokalplanen i forbindelse med opførelsen af Generationernes Hus og Arenakvarterets Skole/Skolen på Hannemanns Allé. Først og fremmest så er det væsentligt at slå fast, at jeg hilser skolen velkommen og overordnet set synes, at det ser ud som et spændende projekt med mange kvaliteter både for de kommende elever og for lokalområdet. Derudover er jeg glad for, at der er planlagt en dagligvarebutik i stueetagen af Generationernes Hus og vil opfordre til, at dette bliver enten en Netto eller Irma frem for endnu en Rema 1000 i Ørestad Syd. Ikke desto mindre har jeg også en række bekymringspunkter, der på nuværende tidspunkt er italesat i flere andre høringssvar. Disse udfoldes nedenfor.  Som mor til et barn på Ørestad Skole og med stor sandsynlighed et barn på den kommende skole fra næste år deler jeg de bekymringer for udearealerne ved skolen, som bl.a. Amager Vest Lokaludvalg italesætter i høringssvar nr. 34. Fra Ørestad Skole har jeg set, hvordan det påvirker børn med for flere små udeområder i forhold til konfliktniveau og muligheder for fri leg. Det er i øvrigt mit indtryk, at arkitekturen medvirker til, at skolen lukker sig om sig selv i stedet for at være en integreret del af lokalområdet, der inviterer til ophold og er et naturligt samlingspunkt, som man oplever det ved Kalvebod Fælled Skole. Jeg vil derfor opfordre til, at man gentænker fællesarealerne på niveau, der i materialet primært ser ud til at være cykelparkering. Det kan fx være ved at tænke sammenhæng med Byfælleden og ved evt. at overveje, om både skolen og parkeringshuset kan rykkes længere mod nord ved at fjerne den dårligt fungerende rundkørsel og det høje antal af cykelparkeringspladser, der næsten altid står tomme. Af flere høringssvar fremkommer der også gode idéer med at inddrage tag fra parkeringshuset til aktivitetstag eller lignende og andre gode forslag til at optimere udearealerne (se fx høringssvar nr 41 fra Forældregruppen til elever på Hannemanns Allé Skole).   Også trafikken omkring skolen virker uigennemtænkt. Man kan fx frygte konsekvenserne af et øget tryk ved vendepladsen ved Lille Arena med børn, der ankommer til fods, på cykel eller i bil fra Ørestad Syd ad Robert Jakobsens Vej i samme tidsrum, som der afleveres børn i daginstitutionen på et meget lille område. Endelig så finder jeg det problematisk at øge andelen af boliger i en bydel under udvikling, hvor infrastrukturen allerede halter langt bagefter i forhold til hastigt voksende antal af beboere. Som forælder er det vilkår herude at skulle forholde sig til diverse pavillonløsninger og anden usikkerhed på både dagtilbuds- og skoleområdet og der mangler i den grad grønne områder, hvor der er mulighed for at samles og opdyrke et fællesskab. Der er fx altid optaget på boldbanen ved Kalvebod Fælled Skole og på kort tid er Kirkepladsen blevet et højt skattet samlingssted, der nu ser ud til at forsvinde til fordel for midlertidig skolekapacitet. Jeg bakker derfor op om forslaget fra Barbara BK (høringssvar 27) om at genoverveje byggefelt 1.11 og den del af byggefelt 1.6 ved Ejler Billes Allé, der er udlagt til boliger og i stedet skabe et lille parkområde. Her ville det bl.a. også være muligt at anlægge en offentlig legeplads, der er tilgængelig for områdets beboere inden for normal åbningstid i dagsinstitutionerne og have en græsplæne, der er stor nok til at spille rundbold på, som områdets teenagere nu må køre helt til Byparken for. Et parkområde som dette kunne også tænkes sammen med indretningen af en hundeløbegård eller sammenhæng med en tagfarm med inspiration fra ØsterGro på det kommende parkeringshus på Ejler Billes Allé. 
Læs høringssvar fra Sofie Gry Laursen
Indsendt af:
Anders Høgsbro Madsen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvaret er vedlagt.
Læs høringssvar fra Anders Høgsbro Madsen
Indsendt af:
Niels Nicolai Nordstrøm
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
50
By:
København S
Postnr.:
2300
Som det fremgår af KUBE husenes høringssvar og af Amager Vest Lokaludvalg efterspørges der fokus på adgang til butikker og supermarkeder i kvarteret. Det er derfor positivt at gadeplans arealerne i boligbebyggelsen udlægges til café og butikker. Derfor støttes der op om bemærkningerne om, at der i det fremadrettede arbejde tænkes ind i forhold til, hvordan området også er med til at skabe naturlige rammer for ophold og aktiviteter uden for skolens åbningstid. Som lokaludvalget skriver, så vil de "pege på det positive i, at så meget af boligernes facade skal bruges til butikker. Bydelens borgere savner byliv og her er en mulighed for det." Enig - og gerne yderligere mulighed for det, da bylivsarealerne i Ørestad Syd centres omkring Asger Jorns Alle og Byfælleden. Da største delen af arealerne langs Byfælleden allerede er etableret, er dette muligheden for at skabe yderligere byliv.  
Læs høringssvar fra Niels Nicolai Nordstrøm
Indsendt af:
Jeppe & Camilla Knudsen Baden
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
49
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi støtter op om høringssvar nummer 41 fra Forældregruppen til elever på Hannemanns Allé Skole (HAS). Derudover bekymre det os meget at der ikke foreligger konkrete tiltag i forhold til trafikken på Robert Jacobsens Vej (RJV). Den nordlige ende af RVJ er en vendeplads umiddelbart foran Institutionen LilleArena med både vuggestue- og børnehavebørn. Her er der allerede dags dato et kaos af biler, cykler og gående. Folk parkerer på vendepladsen og i midterrabatten for at hente/bringe fra LilleArena, Mini-busser der skal til og fra bofællesskabet og skolebørn der færdes på "den sikre skolevej" til KFS m.fl.. Hannemanns Alle Skolens forældre vil uundgåeligt benytte den samme vendeplads som drop-off-zone. Jeg forudser derfor et endnu værre trafikkaos til fare for de mange børn medmindre der gribes allerede nu.  Når skolen står klar, vil det være nærliggende for forældre i bil eller på cykel, og større børn på cykler fra det sydligste Ørestad at benytte Robert Jacobsens Vej. Som beboere på Robert Jacobsens Vej håber vi der bliver tænkt gode løsninger ift adgangsvejene, så vejen ikke bliver yderligere usikker for små størrelser. Og metrostationen til Arenakvarteret skal og bør åbnes, så Byfælledet får den reelle funktion den oprindelig var tænkt til. Dette vil også opfordre folk til at benytte metroen til HAS skolen i stedet for at køre i bil.  
Læs høringssvar fra Jeppe & Camilla Knudsen Baden
Indsendt af:
Séverine Fogh Paysen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
48
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg erklærer mig enig i høringssvar nr. 30 af 28. juni 2020 indsendt af Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene, cvr. 38198262, består af 82 ejerlejligheder på adressen Robert Jacobsens Vej 1A, 1B, 5A, og 5B
Læs høringssvar fra Séverine Fogh Paysen
Indsendt af:
Jesper Kildevang
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
47
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningerne, byhusene 1, byhusene 2, byhusene 3 i Arenakvarteret.
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Ejerforeningerne Byhusene 1, Byhusene 2 og Byhusene 3, der alle er umiddelbare naboer til arealet, der skal bebygges støtter alle op om høringssvar nummer 30 fra ejerforeningen Kubehusene.   På vegne af de tre ejerforeninger Jesper Kildevang.
Læs høringssvar fra Jesper Kildevang
Indsendt af:
Lærke Lund Nygaard
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
46
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tilslutter mig høringssvar nr. 33 indsendt af Lars og Cecilie Rüsz Kaysen.
Læs høringssvar fra Lærke Lund Nygaard
Indsendt af:
Nikolaj Frølund Thomsen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
45
Vedhæftede filer: 5
Virksomhed / Organisation :
WERK
By:
København S
Postnr.:
2300
Se  venligst vedhæftede høringssvar med bilag
Læs høringssvar fra Nikolaj Frølund Thomsen
Indsendt af:
Amager Vest Lokaludvalg
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
københavn
Postnr.:
2300
Tillæg til høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg : Særtillæg til Ørestad Avis med fokus på friarealer og trafikforhold:  Som én af de hurtigst voksende bydele i København er det Amager Vest Lokaludvalgs mål, at udviklingen danner de bedst mulige rammer for alle i Amager Vest. Vi arbejder for, at bydelen giver plads til et godt hverdagsliv, for voksne og børn. Derfor er vi skeptiske, når det til dato største skolebyggeri i København skal opføres på en meget lille grund ved Hannemanns Allé. Vi undrer os over, hvor børnene skal lege og finde ro i pauserne fra en lang skoledag. Og hvordan bliver aflevering og afhentning af børn, når der ikke er parkeringspladser eller kiss and ride på grunden?  I dette særtillæg til Ørestad Avis (vedhæftet) kan du læse om forslaget til den nye lokalplan i Ørestad, med fokus på friarealer og trafikløsninger. Vi har spurgt forældre og en fagekspert om friarealer betydning for vores børns faglige og sociale udvikling og trivsel. Og du kan få et indblik i, hvad medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg mener om det nye skolebyggeri i forhold til friarealer og trafikforhold. 
Læs høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg
Indsendt af:
Nan Kofoed
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
43
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg erklærer mig enig i høringssvar nr. 30 af 28. juni 2020x indsendt af Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene, cvr. 38198262, består af 82 ejerlejligheder på adressen Robert Jacobsens Vej 1A, 1B, 5A, og 5B
Læs høringssvar fra Nan Kofoed
Indsendt af:
Nikoline Gudomlund
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
42
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg erklærer mig enig i følgende høringssvar: OPRETTET 29. juni 2020 SVARNUMMER 33  INDSENDT AF  Lars og Cecilie Rüsz Kaysen  POSTNR.  2300  BY  København S
Læs høringssvar fra Nikoline Gudomlund
Indsendt af:
Nicolai Eilstrup
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
41
Virksomhed / Organisation :
Forældregruppen til elever på Hannemanns Allé Skole
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar vedrørende anlæggelse af udearealer vedSkolen på Hannemanns Allé Skole   Vi skriver, som talerør på vegne af nuværende som fremtidige forældre til børn på Skolen på Hannemanns Allé, hermed et høringssvar på den offentlige høring.    Talerøret har stor interesse i tilrettelæggelsen af udearealerne ved den kommende skole på Hannemanns Allé, og især de faciliteter, hvor børnene midlertidigt skal opholde sig i pavilloner, når deres tid på Kalvebod Fælled Skole stopper.   Vi vil, som jer, gerne have, at der kommer fokus på og influerebeslutningen om at få de bedste legearelaer - ude som inde - for ikke kun vores børn på den kommende skole, men også de borgere og naboer, som skal leve omkring skolen og i det nærliggende område.   På baggrund af ovenstående, har vi udfærdiget følgende punkter, som vi håber, at I vil tage med i jeres overvejelser og beslutninger til den endelige udformning af skolen, og der hertil hørende legearealer:   A. Legeplads ovenpå p-husets tag B. Multiformål ved legepladsen C. Inddragelse af naturen i udformningen af legepladsen D. Parkour/miniskatebaner E. Øvrige legeområder   Nedenfor vil være enkelt af ovenstående punkter blive uddybet yderligere   Ad A. Legeplads ovenpå p-husets tag Erfaring og forslag til fokusområder er indhentet gennem dialog med fagpersoner og institutioner med erfaring og kendskab til området.    Der er udtrykt interesse for, at BUF indtænker et legeområde til gavn for den nye skole, eventuelt med at inddrage p-huset og udnytte arealet bedst muligt ved at bygge en legeplads ovenpå det nye p-hus.   Til det har vi undersøgt, hvad man skal gøre sig af tanker om et legeområde, som placeres på et tag, og i forhold til de andre legeområder på arealet omkring skolen.   Indtænke udformningen af de begrænsede legearealer Udformningen og den endelige konkrete løsning har meget at sige i forhold til om legearealerne ender med at blive en succes eller en fiasko.   Offentlig eller helt aflukket taglegeplads eller legeområder Da der er tale om et legeområde på et tag, så er det vigtigt at have det på plads, sådan at de rette forholdsregler kan tages for alle sikkerhed.   Er der tale om en offentlig adgang, bør lukketider på legeområdet overvejes om det er nødvendigt, og hvordan skal tidsintervallerne være.    Trapper op til legeområdet eller elevator  Trapper tager f.eks. længere tid og kræver en anden slags færden for børn.   Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse bør tages med i overvejelserne, sådan at arealernes levetid forlænges og renlighed opretholdes. Inddrages planter i arealerne, bør planternes udformning og vedligeholdes indeholdes i overvejelserne.    Ad B. Multiformål ved legepladsen Hvis man vælger at lave et udeareal, legeplads eller et sted med et multi-formål, så er det vigtigt at man tænker på flere formål, f.eks. muligheden for at inddrage legepladsen iundervisningsøjemed, såsom:   - udeværksted til sciencesport og idræt, sådan at leg udendørs kan kombineres med undervisningen, og dermed inddrage brugen af udearealerne hertil, - skabelse af rolige omgivelser i form af et mindfuldness områdetil mere rolige begivenheder.   Man kan overveje at klargøre områder ved udearealet til fremtidig installering af legeprodukter, som det måske ikke er muligt at finde penge til i starten, men kan blive aktuelt på et senere tidspunkt.   Når man laver en legeplads, bør overvejelser om at have både store og små rum, f.eks. ved små og store kroge ved en sandkasse, sådan at børn kan vælge aktivt at deltage i den store krog, og ved lejlighed har mulighed for at trække sig lidt mere væk og ud i de små kroge.   Derudover er lange løbebaner også en god ide, hvor børn med et højt energiniveau kan komme af med deres energi og få afløb for deres overskud, og dermed bagefter kan komme ned i gear. Det kan være yderst relevant for især de lidt mere vilde børn, store som små.   Overordnet ønsker vi, at der tænkes i funktionalitet og gerne flere funktioner, f.eks. ved at en sandkasse ikke bare er en sandkasse, men kan være et sted med flere lande i legeøjemed, at boldbanen ikke bare er en boldbane, men at der også kan leges andre lege.   Ad C. Inddragelse af naturen i udformningen af legepladsen Naturlige omgivelser er også vigtigt at have med i form af, at man bruger naturen i konstrueringen af legeområder og udearealer, sådan at denne del følger skolens profil om natur.   Ørestad Skole har et naturligt krat, og der kan Skolen på Hannemanns Allé godt mangle noget identitet, så der må gerne indtænkes endnu mere natur ind. Det kunne være atlegeprodukterne består af træ, som svævebane, noget udendørs skak borde/gulv, klatrestativ/væg, legehus, områder til lege som gemmeleg, spark til dåsen osv. Former og farver bør kraftigt overvejes og indgå, men i minimalismens ånd, idet det skal hænge sammen med profilen natur.    Udearealet i form at skolegårdens område skal have mulighed for leg for de større børn, såsom krig, fange leg, fire firkant, sjippe, kluddermor, ståtrold osv., sådan der er plads til at større grupper også kan udfolde sig på deres vilkår og behov.   Ad D. Parkour/miniskatebaner Vi ser gerne en miniskaterplads, parkour område, og som er alderssvarende, men også udearealer til de børn, som ikke ønsker større aktiv leg, men mere rolige områder med plads til spil eller hyggesnak.    Da der postes en masse penge i denne skole og dens udformning, vil det være optimalt, at man vælger at have fokus på velfungerende udearealer, som giver mening for både eleverne og borgerne omkring skolen, og dermed skaber værdi for begge grupper, som kan få gavn af en multifunktionel skole, som vil fungere i mange årtier frem.   Ad E. Øvrige legeområder Legeområderne på de forskellige niveauer, skal sammentænkes med rummene indendørs, så det giver meningi dagligdagen. F.eks. kunne indskolingsetagen være på samme niveau, som legeområdet.    De små udearealer og manglen på boldbaner er evig rod til konflikter, og derfor skal der være flere muligheder for forskelligartede lege end blot klatrestativer, boldbure/baner, og sandkasser. Det kan være med til at skabe den ro og bibeholde den ro, som ikke skoler har.   Vi håber, at BUF håndhæver reglen om, at der kun går det antal børn, som skolen er normeret til, da alle undersøgelser viser, at netop normeringen har stor betydning for skolens fortsatte trivsel eller mangel på samme.   Afsluttende bemærkninger Baggrunden for at vi finder det vigtigt at gøre opmærksom på disse overvejelser, og sætte handlinger bag disse ord er, at vores børn og naboerne i området, gerne skulle have gavn af området i mange årtier fremadrettet, og at arealerne kan anvendes til god leg, læring og udvikling, og dermed skabe et sammenhold for både store og små.    Vores børn kan ikke nå at gøre brug af svømmehallen i pauserne eller alle kan dele multihallen, som der på sigt ville skulle være tildelt skolen, og derfor er det vigtigt, at der er plads til at disse arealer og børn kan spredes udendørs som indenfor.    Vi er ikke interesseret i, at vores børn bruger frikvartererne på Burgerking og spiser usund mad, fordi det er nemt og hurtigt og de ikke har andet og lave, netop fordi der er optaget i hallen af andre klasser, og områderne er begrænset til at netværke.   Derfor spørger vi ind til om dette er noget BUF kan finde penge til, og i bekræftende fald, hvor stort et beløb kan der findes til ovenstående formål?    Kan der udover den eksisterende arkitekt bag skolen eventuelt inddrages pædagogisk viden i udformningen og valget aflegeprodukter i det endelige resultat i planløsningen for udearealerne, og dermed skaber mere mening bag byggeriet?    Hvad vil tidshorisonten være på udearealet, såfremt dele af ovenstående bliver vedtaget?   Kan man eventuelt finde andre arealer i Ørestad Syd, der kan bruges, deles og tilkobles skolen?   Er der mulighed for, at vi kan få en endnu bedre løsning og plan til vores børn og de fremtidige børn, der skal nyde godt af denne nye fantastiske skole, som vi ser frem til og blive en del af, med udearealer der giver mening pædagogisk, natur- og skolemæssigt?   Ser frem til at høre nærmere om realisationen af ovenstående overvejelser om udformningen af den nye skoles udearealer til gavn for de kommende skolebørn og forældre, herunder alleborgerne i Ørestad Syg.   Venlig hilsen   Talerøret for nuværende og fremtidige forældre af børn på Skolen på Hannemanns Allé
Læs høringssvar fra Nicolai Eilstrup
Indsendt af:
Nicolai Eilstrup
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
40
By:
København S
Postnr.:
2300
Ørestad er hjem for rigtig mange af Københavns borgere og et væsentligt førstehåndsindtryk af Danmarks for de mange tilrejsende eventturister, der besøger Royal Arena. Derfor: Mere uderum til gavn for alle borgere i bydelen og gæsterne fra nær og fjern - og ordentlige forhold for Hannemanns Allé Skoles elever! Jeg ser frem mod at nabogrunden for enden af Robert Jacobsens Vej bliver gjort klar, så der i denne ende af bydelen kan begynde at vokse liv nærmiljø frem i stadig større omfang, hvor der hidtil har været parkeringspladser i niveau. Som nabo håber jeg dog, at man fra kommunens side i forbindelse med udførelsen af den kommende skole og i dialogen med bygherren af beboelsesbyggeriet ved siden af, vi fokusere på dels at skabe tilstrækkeligt med udearealer, som kvarterets børn kan have glæde af i dagtimerne, men i lige så høj grad vil tænke ind, at området ikke kommer til at ligge øde og hengemt hen i de øvrige timer i døgnet og weekender. Jeg håber, at det er muligt, at sikre at området bliver en naturlig del af bydelen, som man kan se det i forbindelse med Kalvebod Fælled Skole, hvor udearealerne smelter sammen med nabokvarteret og bliver til opholdsrum til gavn og glæde for alle borger i området uden for skolens åbningstider. Desuden håber jeg ikke, at man ved at bygge udearealerne til skolen i højden, kommer til at skabe rum, der ikke vil blive naturlige at inddrage i bydelens liv uden for skoletid. Det ses fx ved Ørestad Skole, hvor man som nabo ikke naturligt kommer op på plateauet, der udgør skolens udearealer, hvilket blandt andet har ført til uhensigtsmæssig brug af området og en vis usikkerhed og gener for naboerne i form af støj og lign. Jeg håber derfor, at man vil sørge for at åbne området op, så det kan komme alle beboere til gavn, at der endelig kommer et område i kvarteret med lidt plads til at skabe uderum. Det sidste område, der endnu vil kunne udnyttes til fælles gavn ud over parkeringshuset , der kommer bagved skolen - som vi også støtter op om, bliver inddraget til udearealer til gavn for elever og borgere bredt i bydelen. Vi er heldige at bo i en bydel, der er under udvikling, og hvor der stadig er plads til at skabe det byrum, der skal til for at vi kan mødes og skabe sammenhold. Men hvis ikke det tænkes ind i det sidste store kommunale byggeri i området, så risikerer man fra kommunens side, at sætte lokalmiljøet over styr. Jeg håber derfor meget, at man vil prioritere at gå i dialog med andre grundejere og skabe et så stort og brugbart udeområde, der kan være til gavn for både Hannemanns Allé Skoles elever og alle de øvrige borgere i området og besøgende til arenaen frem for at lave aflukkede og isolerede pladser i højden, som det skete med Ørestad Skole. Som forælder til en elev på Hannemanns Allés Skole er jeg glad for at det bliver prioriteret at der skal bygges endnu en skole. Dog synes jeg at måden man når frem til at nå 40 % udeareal ved at inddrage trappearealer samt cykelparkering er meget uheldig. At man heller ikke er i dialog med naboerne om muligheden for at inddrage disses område uden for deres brugstid (fx Royal Arena) er ærgerligt. De har meget areal, der ligger øde hen mens der ikke afvikles koncerter. Ligeledes har de behov for skolens arealer (cykelparkering fx) ved koncerter og lignende. Der må være mulighed for at etablere et symbiotisk forhold på disse tilstødende områder til gavn for begge parter. Derudover der muligheden for at bruge mindre areal på p-huse (der kommer til at ligge tre på rad og række) i følge den seneste kommunalplans ny parkeringsnorm. Udnyt den mulighed og fokuser på at skabe liv til de mange borgere i området. Derudover er det en bekymring for mig, at man ikke tænker metrostop ind ved arenaen og skolen længere. Det ville være med til at sikre sikker skole vej og sikker koncertvej. 
Læs høringssvar fra Nicolai Eilstrup
Indsendt af:
Jan og Katrine Bryla Pedersen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
39
By:
København S
Postnr.:
2300
Til Københavns kommune Mange tak for muligheden for at give svar på forslag til ændringer i lokalplanen. Høringen har allerede affødt en del svar fra områdets beboere og vi kan i den forbindelse bl.a. tilslutte os høringssvaret med nummer 33. Derudover er vi bekymrede for den arkitektoniske udvikling af området ved Kanalpladsen og Byfælleden. Byfælleden er tænkt som bindeled mellem byen og den vilde natur - et bindeled vi frygter forsvinder med opførslen af såvel skole og generationernes hus. Vi håber, at det åbne landskab der kendetegner fælleden tænkes ind i byudviklingen i Ørestad også fremadrettet.
Læs høringssvar fra Jan og Katrine Bryla Pedersen
Indsendt af:
Mathilde Heinz Nielsen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
38
By:
Købe havn S
Postnr.:
2300
Jeg erklærer mig enig i følgende høringssvar: OPRETTET 29. juni 2020 SVARNUMMER 33  INDSENDT AF  Lars og Cecilie Rüsz Kaysen  POSTNR.  2300  BY  København S  
Læs høringssvar fra Mathilde Heinz Nielsen
Indsendt af:
Bo Vestergaard
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 7
Virksomhed / Organisation :
BAM Danmark
By:
Søborg
Postnr.:
2860
AKS – Arenakvarterets skole og Svømmehal – bemærkninger til Forslag til Tillæg 3 til Lokalplan 398 Ørestad Syd Indsigelser på vegne af BAM Danmark A/S / Rubow Arkitekter / Byggeri København - 26-06-2020
Læs høringssvar fra Bo Vestergaard
Indsendt af:
Lea Dalgaard
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
36
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg erklærer mig enig i følgende høringssvar:  OPRETTET 29. juni 2020 SVARNUMMER 33  INDSENDT AF  Lars og Cecilie Rüsz Kaysen  POSTNR.  2300  BY  København S
Læs høringssvar fra Lea Dalgaard
Indsendt af:
Anders
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
35
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er meget vigtig at huske at de ældste klasser har brug for andet end legepladser. De skal have et frirum, hvor de kan komme væk fra de små. Håber at dette bliver tænkt ind i planen. Evt. med inddragelse af taget på parkingshuset. Ligeledes skal skal der tænkes i ekstra opsatte skraldespande fra Rema1000 Robert Jacobsens Vej og op til skolen samt fra Fields. Af erfaring fra de skoler jeg har været på, ved jeg at de unge tager ud og køber slik og mad i deres frikvarter, men hvis der er for langt til en skraldespand, ryger skraldet nogen gange på jorden i stedet. Lad os løse problemet før det opstår.
Læs høringssvar fra Anders
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager vest lokaludvalg
By:
Københavns S
Postnr.:
2300
høringssvaret er vedlagt
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Lars og Cecilie Rüsz Kaysen
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
33
By:
København S
Postnr.:
2300
Som umiddelbare naboer til den nye skole,  ser vi positivt på opførelsen af endnu en skole i Ørestad Syd, og at der er indtænkt både gymnastikhal og svømmehal. Vi håber at det giver mulighed for i endnu højere grad at sikre fritidsaktiviteter for Ørestads mange børn i lokalområdet.   Vi er dog meget kritiske overfor den valgte placering og de meget begrænsede udearealer. Som bydel er vi karakteriseret ved mange mennesker på meget lidt plads, og hvor Kalvebod Fælled Skole er bygget, så udearealerne i høj grad indbyder til liv og aktivitet udenfor skolens åbningstider, så ser det ud til her at gå tilbage til noget mere som Ørestads Skole byggeri, som aldrig har fået samme funktion i lokalområdet. Da det er et af de sidste steder hvor vi som beboere har mulighed for at få rum i fritiden, så er vi kede af at se, at man har sat laveste mulige barre for friarealer for skolen. Det er fint flettet ind med “integreret cykelparkering”, men når cykelparkeringen reelt indgår som de beregnede friarealer, og man stadig kun lige når den fastsatte minimum, så er det uambitiøst på områdets vegne. Det er hverken tilfredsstillende for de kommende børn på skolen eller skolens naboer, at der er så lidt plads til udendørsaktivitet, at man ikke engang kan spille fodbold i frikvartererne. Allerede på borgermøde i 2019 fortalte Ørestad skole om hvordan det er dokumenteret at det øger børnenes stressniveau når friarealerne til leg er så begrænsede. Det kræver “strukturering” og skemalægning fra personalets side, og dermed går det udover den frihed børnene har brug for i pauserne i løbet af skoledagen. Det må vi kunne gøre bedre for vores børn og til glæde og gavn for naboerne.   Vi er også til dels kritiske overfor at lægge skolen umiddelbart ved siden af Arenaen. Vi har selv valgt at bo her og elsker det liv, der følger med koncertgæster og sportsarrangementer. Men vi kan også se, at det giver nogle udfordringer når der kommer mange gæster til området, og er specielt bekymrede for større arrangementer i dagstimerne med potentielt mange udenlandske besøgende, som måske kan have svært ved at navigere i hvornår man er på offentligt område og hvornår er man er på skolens område. Tag VM i Ishockey i 2018 eller Håndbold EM i 2019 som eksempel, hvor store mængder af mennesker opholder sig i området indenfor normal skoletid. Vil det overhovedet være muligt for specielt de mindste børn at benytte udendørsarealerne under de forhold? Og hvordan mon skolens udendørsarealer ser ud efter en vild koncert - vi har som naboer i hvert fald konstateret at ting kan have en tendens til at forsvinde, og der kan ligge både glasskår/flasker og andre efterladenskaber.   Desuden vil vi meget gerne henstille til at der bliver tænkt i gode løsninger ifht trafik til/fra skolen. Den nordlige del af Robert Jacobsens Vej mod Kanalpladsen slutter i en vendeplads umiddelbart foran Institutionen LilleArena med både vuggestue og børnehavebørn. Der er allerede nu en del forvirring omkring vendepladsen, hvor biler og cykler møder forældre og børn i hente/bringe situationer om morgenen og eftermiddagen uden optegninger eller klare angivelser af hvem der skal vige for hvem. Når skolen står klar, vil det være nærliggende for forældre i bil eller på cykel, og større børn på cykler fra det sydligste Ørestad at benytte Robert Jacobsens Vej. Som beboere på Robert Jacobsens Vej håber vi der bliver tænkt gode løsninger ifht adgangsvejene, så vejen ikke bliver yderligere usikker for små størrelser. Vi henstiller samtidig til at der bliver tænkt lange drejebaner på Ørestads Boulevard, som i forvejen kan være noget af et knudepunkt i myldretiden. Forhåbentlig kan byggerierne her give anledning til at genoverveje den metrostation til Arenaen som efter sigende var påtænkt dengang vi købte vores bolig. Det gør i øvrigt ambitionen om at Generationernes hus skal være attraktiv for de ældre generationer mere realistisk, hvis der er mulighed for offentlig transport.   Til sidst vil vi gerne notere, at vi forholder os kritisk til at boligprocenten øges fra 10-20% til 50% med lokalplanstillægget. Vi er meget positive overfor nye naboer, men vi oplever at der mangler faciliteter til den store mængde af beboere i området. Ørestad er konstant bagud; der er ikke institutionspladser til vores børn, der er ikke plads på skolerne (om nogle år opdager man sikkert at der ikke er plads på ungdomsuddannelserne), der er ikke plads til fritidsaktiviteter og de få frirum,  der eksisterer, forsvinder langsomt men sikkert. Indtil man har etableret passende skalerede faciliteter, henstiller vi til at man afholder sig fra at øge andelen af boliger.
Læs høringssvar fra Lars og Cecilie Rüsz Kaysen
Indsendt af:
Olivia Eriksen
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
32
By:
København S
Postnr.:
2300
From assessing the plan there is not enough outdoors area for Hannemanns Allé Skole. Children need a proper outdoors area to play and socialize in. 
Læs høringssvar fra Olivia Eriksen
Indsendt af:
Emma Knudsen
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
31
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg håbet virkelig at I vil tænke i udearealer til børn og byens beboere fx indragelse af tag på p-hus, eller hvis p-huset ikke bygges så udnyt dette til sport, skateboard bane, løbehjulsbane eller andet. De små bliver snart store og der mangler virkelig noget til den størrelse som ikke kun er legepladser. Tænk også grønt! Her er så meget grimt beton og gråt i gråt og der mangler planter, træer, blomster. En skole med et flot grønt indgangsparti.
Læs høringssvar fra Emma Knudsen
Indsendt af:
Dipok Don Deb
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
På vegne af Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar fra Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene ser frem mod at nabogrunden for enden af Robert Jacobsens Vej bliver gjort klar, så der i denne ende af bydelen kan begynde at vokse liv nærmiljø frem i stadig større omfang, hvor der hidtil har været parkeringspladser i niveau. Som naboer håber vi dog, at man fra kommunens side i forbindelse med udførelsen af den kommende skole og i dialogen med bygherren af beboelsesbyggeriet ved siden af, vi fokusere på dels at skabe tilstrækkeligt med udearealer, som kvarterets børn kan have glæde af i dagtimerne, men i lige så høj grad vil tænke ind, at området ikke kommer til at ligge øde og hengemt hen i de øvrige timer i døgnet og weekender. Vi håber, at det er muligt, at sikre at området bliver en naturlig del af bydelen, som man kan se det i forbindelse med Kalvebod Fælled Skole, hvor udearealerne smelter sammen med nabokvarteret og bliver til opholdsrum til gavn og glæde for alle borger i området uden for skolens åbningstider. Det er vores frygt, da man vil bygge meget af udearealet i højden, kommer til at skabe rum, der ikke vil blive naturlige at inddrage i bydelens liv uden for skolen. Det ses fx ved Ørestad Skole, hvor man som nabo ikke naturligt kommer op på plateauet, der udgør skolens udearealer, hvilket blandt andet har ført til uhensigtsmæssig brug af området og en vis usikkerhed og gener for naboerne i form af støj og lign. Vi håber derfor, at man vil sørge for at åbne området op, så det kan komme alle beboere til gavn, at der endelig kommer et område i kvarteret med lidt plads til at skabe uderum. Det sidste område, der endnu vil kunne udnyttes til fælles gavn ud over parkeringshuset , der kommer bagved skolen - som vi også støtter op om, bliver inddraget til udearealer til gavn for elever og borgere bredt i bydelen. Vi er heldige at bo i en bydel, der er under udvikling, og hvor der stadig er plads til at skabe det byrum, der skal til for at vi kan mødes og skabe sammenhold. Men hvis ikke det tænkes ind i det sidste store kommunale byggeri i området, så risikerer man fra kommunens side, at sætte lokalmiljøet over styr. Vi håber derfor meget, at man vil prioritere at gå i dialog med andre grundejere og skabe et så stort og brugbart udeområde, der kan være til gavn for både Hannemanns Allé Skoles elever og alle de øvrige borgere i området og besøgende til arenaen frem for at lave aflukkede og isolerede pladser i højden, som det skete med Ørestad Skole. På vegne af bestyrelsen i Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene, Dipok Don Deb Formand Ejerlejlighedsforeningen Kubehusene, cvr. 38198262, består af 82 ejerlejligheder på adressen Robert Jacobsens Vej 1A, 1B, 5A, og 5B
Læs høringssvar fra Dipok Don Deb
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. juni 2020
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Nick Vikander
Indsendt af:
Maja Klingenberg Hansen
Dato: 27. juni 2020
Svarnummer:
28
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns Kommune Jeg er glad for I tænker i alternativer til at køre børn i bus til andre bydele, men det aktuelle løsningsforslag om at bebygge kirkegrunden, ser jeg som en rigtig dårlig løsning - også selvom jeg ikke er direkte nabo til grunden. Det skyldes følgende: Der er meget får grønne områder mellem husene. Husene står i forvejen tæt. Det vil give massiv traffik i området. Der vil være meget få udeområder til børnene. Der er flere åbenlyse alternativer: Der er mange ubebyggede grunde, som ikke bidrager med noget positivt til lokalområdet. Der er mange parkeringspladser i området, og samtidig tomme parkeringshuse. Det må være muligt at udnytte pladsen bedre. Jeg er indforstået med at der med tiden bygges en kirke, men den må forventes at have et langt mindre omfang.  Jeg håber I vil genoverveje, og se på de mange andre  muligheder, som kan løse problemet. Med venlig hilsen Maja Klingenberg Hansen
Læs høringssvar fra Maja Klingenberg Hansen
Indsendt af:
Barbara BK
Dato: 26. juni 2020
Svarnummer:
27
By:
København S
Postnr.:
2300
Den største kritik, der kan læses ud fra høringssvarene synes at være stigningen i antallet af boliger i området. Udformningen af byggeriet og sammensætningen af funktioner er der mindre bekymring omkring og endda begejstring. En mulighed for både at imødekomme kritikken samt bevare det planlagte projekt, kunne være at reducere med et tilsvarende antal boliger andetsteds i Ørestad Syd svarende til den stigning der kommer som følge af lokalplanstillæg 3. I det nye lokalplanstillæg gives at 50% svarende til 17.500m2 skal være bolig mens det var 10-20% af det samlede areal tidligere, svarende til 3.500-7.000m2. Antallet af bolig-m2 stiger dermed med 10.500-14.000m2.   Langs Ejler Billes Allé er byggefelt 1.6 og 1.11 med et samlet boligareal på 11.400 m2 endnu ikke sat til salg. Hvis disse udlægges til rekreativt område kan man både imødekomme indsigelserne og få bygget det planlagte projekt. Herudover tilføjer man et rekreativt areal til Ørestad Syd som der efterspørges.
Læs høringssvar fra Barbara BK
Indsendt af:
Wajed
Dato: 11. juni 2020
Svarnummer:
26
By:
København
Postnr.:
2300
Generelt vil beslutningen om at opføre en ny og tiltrængt skole bidrage positivt til udviklingen af Ørestad Syd. Men det udlagte areal, der både skal indeholde en folkeskole, madskole, indrætsanlæg, svømmehal, ny boligbyggeri og parkeringshus, efterlader ikke plads til nødvendige friarealer ved skolen til eleverne. Skolen vil simpelthen komme til at ligge indeklemt. I forvejen er især Ørestad Syd meget tætbebygget (stor byggeprocent) med en udpræget mangel på bl.a. permanente børneinstitutioner og indkøbsmuligheder; altså ting der skaber et nødvendigt og sammenhængende byliv og gør hverdagen nemmere for områdets voksende antal beboere. Der er i almindelig ikke brug for flere parkeringshuse eller nyt boligbyggeri i Ørestad Syd, hvor meget allerede står tomt og i særdeleshed ikke tæt på den nye skole. Idet Ørestad Syd er kendt som et forblæst område grundet uigennemtænkt arkitektur og byggeri bedes vindforhold indtænkt ved etablering af skolen. Samtidig med opførelsen af skolen skal der også indtænkes sikre skoleveje for eleverne, idet biltrafikken på Ørestad Boulevard er har oplevet en stor stigning. Etablering af bl.a. lyskryds/fodgængerfelt/fartdæmpere bør overvejes.  
Læs høringssvar fra Wajed
Indsendt af:
Ole Rensbro
Dato: 5. juni 2020
Svarnummer:
25
By:
København S
Postnr.:
2300
Metro området bør inddrages i den nye skole bebyggelsen. Metrovej er en meget stille vej lige ved siden af den nye tænkte skole bebyggelse. Jeg vil foreslå at det bredde græsareal langs metrobanen der nu er lukket af med store kampesten, laves om til skolecykelparkering, afleveringssted af skolebørn og plads til skolebusser. Under den endnu ikke opsatte Arena Metro station, er der en perfekt gennemgang til Ørestad Boulevard lige over for skolen, og her bør der være en lyskurv  og en fodgænger overgang.  Skolebørnene må så bedes om at bruge denne mere sikre skolevej end at være med i trafikken på Hannemans Alle, ligesom de må bedes om at bruge Vest Amager Metrostationen, istedet for at bruge den traffikerede Metrostation ved Fields.  
Læs høringssvar fra Ole Rensbro
Indsendt af:
Søren Vestermark
Dato: 26. maj 2020
Svarnummer:
24
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er beklageligt at der i forbindelse med boligbyggeriet ikke er tænkt mere over vindforhold. Som beboer i området, har jeg konstateret at det i forvejen er en strækning med ekstreme vindforhold. Det høje byggeri der løber langs promenanden vil uden tvivl gøre dette endnu værre. I tidligere lokalplaner er der lavet analyser af vindforhold og det kan undre at det ikke er sket i forbindelse med denne lokalplan. Ørstad er i forvejen plaget af meget vind og det er uforståeligt at man ikke forsøger at nedbringe disse gener, men i stedet lader til at ignorere disse problemer helt og holdent. Da tillæg 2 til lokalplanen blev vedtaget, var det med mindre bygningsenheder for netop at begrænse ekstreme vindforhold, men det lader til at en køber har ønsket dette byggeri, hvorfor man helt og holdent ignorerer disse problemer. Det er derudover ikke utænkeligt, at der på et tidspunkt kommer et metro-stop lige overfor byggeriet, hvilket vil betyde at rigtig mange mennesker vil færdes til arena, skøjtehal og skole af denne strækning. Hvis man allerede nu tænkte på løsninger i forhold til vindproblematikken, ville man slippe for endnu større problemer i fremtiden... problemer som til den tid vil skulle løses og betales af grundejerne.
Læs høringssvar fra Søren Vestermark
Indsendt af:
Stephanie
Dato: 25. maj 2020
Svarnummer:
23
By:
København
Postnr.:
2300
Nej tak til flere boliger i Ørestad. Ja tak til Kuturliv, svømmehal, grønne områder, nok skoler og institutioner.
Læs høringssvar fra Stephanie

Sider