Høringssvar vedrørende Englandsvej 51 - lokalplan 592

Oprettet: 4. november 2019
Svarnummer:
35

Indsendt af

Frank Martin Hansen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Høringssvar til lokalplanforslag Englandsvej 51. Jeg har en del bekymringer omkring byggeriet Englandsvej 51:
1. Bebyggelsens omfang og placering. Byggeriet er alt for højt og dominerende (B4-rammeområde i et B1-rammeområde).
2. Bebyggelsens placering i forhold til skel/nabo. Byggeriet er alt for tæt på skel. Urimelig stor risiko for generende indblik mod Vatnavej genbo og Vatnavej nabo.
3. Træer og beplantning. Kun 20 træer i så stort et boligområde, i et ellers grønt villakvarter, i en tid hvor Københavns kommunes målsætning er at der skal plantes flere træer i københavn. For at kunne plante så mange træer som muligt, er det vigtigt at alle arealer i København sættes i spil, både kommunale og ikke-kommunale. (Se Københavns kommunes træpolitik 2018/2025).
4. Bilparkering. Der er afsat 1 parkeringsplads pr. 150 m2 etageareal. Mange familier har 2 biler og det vil belaste området yderligere. I forhold til kørsel fra og til området og øget parkering af biler på de små veje.

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér