Englandsvej 51 - lokalplan 592

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger og udpegning af bevaringsværdig bebyggelse.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

9. september 2019 til 4. november 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. november 2019

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 592 Englandsvej 51 som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelse i høringsperioden, referat fra borgermøde, træer i lokalplanområdet, bevaringsværdige bygninger, almene Boliger, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, rettelsesblad til 'Bilag 3-Faktaark nyt'

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 9. september 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 1. juli 2020.

Klagemulighed

Indtil den 29. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 592 Englandsvej 51. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Englandsvej 51 som PDF (9 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 26. august 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, almene boliger og bevaringsværdige bygninger

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 9. september 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 3. oktober 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Sundby Bibliotek, Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S
  • Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 7. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 17. december 2018 startredegørelse for Englandsvej. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, almene boliger og redegørelse for bevaringsværdige bygninger

Hent startredegørelse for Englandsvej som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér