Oprettet: 2. maj 2022
Svarnummer:
19

Indsendt af

Sune Alstrup (Bestyrelsesmedlem for Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.)

Virksomhed / organisation

Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.

Postnr.

2100

By

KBH Ø

Høringssvar

Baggrund

Bestyrelsen for Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. har igennem de sidste par år været i dialog med områdets øvrige ejerforeninger, der støder op til områdets private fællesveje pga. et fælles ønske om etablering af parkeringsrestriktioner på vejene. I foråret 2021 besluttede samtlige af disse ejerforeninger i fællesskab at igangsætte processen mod at etablere en 3 timers parkeringsrestriktion med et privat parkeringsselskab.

Vedhæftede “Indstilling vedr. parkeringsløsning 10. marts 2021” fra en arbejdsgruppen blev godkendt af ejer/beboer-foreningerne nævnt nedenfor:

  • Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v., cvr. nr. 37235814, http://www.solvaenget.dk/
  • Svanevængets Ejerlaug, cvr. nr. 37633976, http://www.xn--svanevnget-i6a.dk/
  • AB Strandvejskareen
  • E/F Svanemøllegården
  • AB Lyneborg
  • Både beboerrepræsentationen og udlejer af ULFSGAARD

Det var planen at arbejdsgruppen derefter skulle indsende ansøgning sammen med en privat parkeringsudbyder. Kort tid efter beslutningen blev vi bekendt med kommunens tiltag på området, og besluttede derfor at pause processen med parkeringsudbyderen, indtil der var nærmere afklaring vedr. forslaget om udvidelse af parkeringszonerne i vores kvarter.

Ja til 3 timers restriktion

På vegne af Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v. og som repræsentant for arbejdsgruppen på tværs af foreningerne er vi derfor overordnet yderst positive overfor kommunens forslag om at etablere 3 timers parkeringsrestriktioner i kvarteret.

Bør tage hensyn til beboernes behov for gæsteparkering

Vi mener dog, at forslaget i nuværende form medfører uhensigtsmæssigheder for beboerne pga. et begrænset antal gæstelicenser på 10 stk. pr. beboer. Såfremt kommunen ikke havde taget beslutningen, havde vi selv søgt om  en løsning med privat parkeringsudbyder, som tog fuldt hensyn til beboernes behov. I den private parkeringsløsning  var det primære formål på den ene side at undgå al udefrakommende parkering over 3 timer, men samtidig at sikre at beboerne og deres gæster frit kunne parkere i området ligesom i dag. Af samme årsag havde vi besluttet, at beboerne kunne få et ubegrænset antal gæstelicenser til deres gæster. Det var en vigtigt præmis, da vi traf beslutningen hos områdets ejerforeninger i foråret 2021 om at indføre restriktioner.

Antaller af gæstelicenser

Vi mener, at kommunens oplæg om 10 gæstelicenser medfører for mange problemer for områdets beboere, da man jo ikke kan tilkøbe parkering ligesom i andre parkeringszoner i København. Gæster har derfor absolut ingen muligheder for at parkere lovligt, selvom de eksempelvis er villige til at betale for det. Vi mener derfor, at man bør anvende et forsigtighedsprincip ift. begrænsning på gæstelicenser. Det er helt afgørende, at beboerne har mulighed for at udstede gæstelicenser til alle deres gæster, og begrænsningen på 10 stk. er langt fra et realistisk behov for  husstandene.

Eksempelvis vil en forælder, som får hjælp én gang om ugen af bedstemor til at hente børn fra børnehaven kl. 15, ikke have mulighed for at lade bedstemor parkere lovligt udover de første  10 uger på året, hvorefter gæstelicenserne så er brugt op. Samme problem for ældre beboere der får besøg en gang om ugen, eller gæster som kommer til middag kl. 17, og derfor skal køre inden kl. 20, da de ellers får en bøde. Det bør også være muligt for beboere, som renoverer hus at udstede en gæstelicens til håndværkere, som skal være til stede over længere perioder.

Tidsrummet

Vi synes at tidsrummet fra 8-22, som præsenteret på borgermødet, i udgangspunktet er rigtigt fint, da det jo begrænser parkering fra beboerne fra andre zoner og håndværkere udefra efter kl. 19, men igen så forudsættes, at beboernes egne gæster ikke bliver ramt af restriktionen på grund af for få gæstelicenser.

Vores forslag

Vores forslag er derfor at  at starte enten helt uden en begrænsning på antal som vores egen planlagte parkeringsløsning, eller alternativt at sætte antallet til 30 stk. pr. person (alternativt 60 pr. husstand). Dette ville tillade cirka 1 gæst pr. uge. Såfremt det skulle vise sig efter det første år at være sat for højt, så kan man efter dialog med ejerforeningerne sætte antallet ned. En sådan efterjustering vil være billig at lave, da man jo ikke skal lave nogle ændringer på skiltning mv.

Vi foreslår desuden, at gæstelicenser udstedes til ét døgn, i stedet for én kalenderdag, så man kan holde natten over på en gæstelicens.

Konsekvens ved for få gæstelicenser

Såfremt løsningen ender med at blive en ulempe for beboerne pga. for få gæstelicenser, så vil det udløse stor utilfredshed med krav om ændring, og man kan derfor risikere, at skulle ændre tidsrummet for restriktionen, og dermed få en større udgift til ny skiltning.

 

Mange hilsner på vegne af

Ejerlauget vedrørende rækkehusbebyggelsen ved Solvænget m.v.

og medlem af arbejdsgruppen for parkering på tværs af ejer/beboerforeningerne

Sune Alstrup, bestyrelsesmedlem

Susse Laustsen, formand

www.solvaenget.dk

info@solvaenget.dk