Tidsbegrænset parkeringszone ydre Østerbro

  • Kort over parkeringszone ydre Østerbro
Der er stillet forslag om, at der indføres en 3-timers p-zone på hverdage i tidsrummet kl. 08-22 i området Strandvejen på ydre Østerbro

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

21. marts 2022 til 2. maj 2022

Sagsnummer

2022-0098424

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. maj 2022

Høring ikke åben

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse af mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København. 
Københavns Borgerrepræsentation har i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2022 den 7. oktober 2021, besluttet, at der skal indføres nye tidsbegrænsede parkeringszoner i store dele af København, herunder på ydre Østerbro. 

Forslaget til den kommende tidsbegrænsede parkeringszone omkring Strandvejen på ydre Østerbro er i offentlig høring i perioden 21. marts – 2.maj 2022 forud for, at Teknik- og Miljøudvalget i juni træffer endelig beslutning om etablering af zonen, som forventes at træde i kraft i december 2022.

 Forslaget i korte træk:

  • Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning på hverdage fra 08-22.  
  • Det betyder, at parkering er gratis for alle, men man kan maksimalt parkere 3 timer i tidsrummet 8-22 mandag til fredag. 
  • Beboere med adresse inden for den tidsbegrænsede zone kan ansøge om beboerlicens. Der udstedes max 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. Licensen er gratis og fritager fra tidsbegrænsningen.
  • Virksomheder med adresse i zonen kan få licenser til rene erhvervskøretøjer, der er tilknyttet virksomheden. Der er ikke begrænsning på antal erhvervslicenser. Licensen er gratis og fritager fra tidsbegrænsningen. 
  • Der vil blive etableret en ordning med gæstelicenser. Hver beboer inden for zonen over 15 år kan ansøge om max 10 gæstelicenser pr. person om året. Gæstelicensen gælder for én kalenderdag til det køretøj, som det er udstedt til. 
  • Parkeringszonen med tre timers tidsbegrænsning vil gælde på kommunale veje og private fællesveje inden for det afgrænsede område. Parkeringszonen vil ikke gælde på privat grund/private veje

Der afholdes borgermøde på Østerbro den 29. marts 2021 kl. 17.00-19.00 Borgermøde om nye parkeringszoner på Østerbro (kk.dk)

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer de indkomne høringssvar i maj 2022, så de kan indgå i Teknik- og Miljøudvalget behandling af forslaget i juni 2022. 

Du kan læse den politiske beslutning fra budgetaftale 2022 i linket nedenfor. 
M285 Udvidelse af parkeringszonerne i København – oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner

Uddybende information om forslaget til den kommende parkeringszone kan findes i vedhæftede fil Høring Strandvejen på ydre Østerbro.
 

Kontakt