Vedrørende højresvingsforbud for motorkøretøjer fra Jansvej mod Gerbrandsvej.

Forslag til højresvingsforbud fra motorkøretøjer fra Jansvej kørende mod Gerbrandsvej. Samt ændring af tidsbegrænset indkørselsforbud.

Høringsfrist:

11. april 2024
Indsendt af:
Lars Klingenberg
Dato: 8. april 2024
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Generelt er det positivt med større sikkerhed omkring skolebørnene. Som andre påpeger, er problemet ikke isoleret til Gerbrandsvej, og problemet kan med den skitserede løsning have en afledt negativ effekt andre steder (i særdeleshed omkring Grækenlandsvej). Man kunne således tage et større område i betragtning (som også påpeges af Amager Øst Lokaludvalg) og skabe en trafikø for området. I den forbindelse er det oplagt at tænke cykelveje og et øget fokus på, at flere børn skal cykle til skole ind i planen, således at det ikke kun handler om sikkerhed, men også sundhed og cykelkultur. Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme har et projekt omkring netop dette, som kunne være relevant at trække ind (https://www.vejdirektoratet.dk/cykelviden/viden/boern-og-unge). Se fx vedhæftede rapport om Sund Skolevej (2022). Et par specifikke forslag:  Ensretning af Gerbrandsvej (og evt. Jansvej) i stedet for blot indkørselsforbud og højresvingsforbud ved Jansvej. Det vil give generel mindre kaos på Gerbrandsvej og større sikkerhed for cykler og gående. En del børn bruger skolens legeplads udenfor skolens åbningstid, og det ville give generel øget tryghed for børn og familier i området. Flere restriktioner ift. parkering både på Gerbrandsvej og Grækenlandsvej (generelt adfærdsregulerende ift. biltrafik). Det kunne fx være beplantning og cykelstativer på gaden (jeg er også bilejer, men vægter sikkerhed, sundhed og færre biler i gadebilledet højere end mine muligheder for at parkere foran min bopæl). Kiss and ride pladser (som foreslået af Amager Øst Lokaludvalg). Dog kunne man tager Kastrupvej og Amsterdamvej med i betragtning (igen: gå med en større trafikø-løsning). Det kræver muligvis flere skolepatruljer i området. Det er generelt et problemer, at de gældende færdselsregler ikke overholdes. Dette, mener jeg dog ikke, skal dog ikke tages med i betragning, når man designer en løsning, men bestemt være en del af udmøntningen, således at der også indtænkes ressourcer i adfærdsregulerende foranstaltninger som fx tilstedeværelse af Politi, udvidet skolepatrulje, fysiske barrierer (fx blomsterkummer, der skaber barrierer og retning) og skiltning.
Læs høringssvar fra Lars Klingenberg
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 2. april 2024
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedlagt høringssvar som er vedtaget på lokaludvalgsmøde den 21. marts 2024
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Thomas Elvig Duus
Dato: 21. marts 2024
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Dejligt med fokus på børns sikkerhed, som helt klart har hjulpet på gerbrandtsvej. Desværre er problemet rykket til Grækenlandsvej i stedet for, hvor morgen trafik, cykler, biler og børnehavens morgenbus skaber kaos, hvilket også betydet mere utryghed for børn som skal krydse vejen - og for voksne. Der mangler at blive skabt orden med forgænger overgang på Grækenlandsvej så børn det kommer fra blandt andet ceylonvej kvarteret kan krydse vejen. Der skal begrænses for stop and go trafik (som skal flyttes længere væk) osv. forhåbentlig kan dette høringsforslag hjælpe inden et barn kommer til skade på vej til skole.
Læs høringssvar fra Thomas Elvig Duus
Indsendt af:
Lene Pernille Wændelin
Dato: 16. marts 2024
Svarnummer:
3
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Det er virkelig godt at der er begrænset trafik på Gerbrandsvej. Men nu er Grækenlandsvej er TOTALT kaos v 8-tiden. Selv som voksen er det uoverskueligt at krydse Grækenlandsvej v Volosvej.
Læs høringssvar fra Lene Pernille Wændelin
Indsendt af:
Mads Poulsen
Dato: 15. marts 2024
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
At gøre indkørsel forbudt fra Amagerbrogade til Gerbrandsvej permanent, kommer ikke til af hjælpe noget alligevel. Den tidsbegrænset periode bliver ikke engang overholdt, har set flere biler kører ind for at aflevere deres børn. At lede al trafik ind via Grækenlandsvej, som ikke er reguleret, kommer kun til at skabe mere kaos, med lastbiler og varebiler, der skal levere materialer, skraldebiler, personbiler samt skolebørn på gåben og cykel. Som der nævnes i et andet svar, så er der allerede kaos i forvejen dernede og dette vil blot forværres, hvis alle skal ind via et ikke reguleret kryds. Grækenlandsvej er for lille en vej til at lede al trafik til Gerbrandsvej ned ad.
Læs høringssvar fra Mads Poulsen
Indsendt af:
Guri Kærulf Frandsen
Dato: 15. marts 2024
Svarnummer:
1
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Tiltag for en mere sikker skolevej er altid velkomment. MEN problemet er blot rykket til t-krydset Grækenlandsvej-Gerbrandsvej, som nu er umulig at krydse sikkert. Det er med hjertet i halsen for både børn og voksne. Børnehavebus til Søstjernen og lastbiler, der skal afsætte varer, gør at det bare er et spørgsmål om tid, før noget kommer til at gå rigtig galt lige der. Så tænk hellere i en helhedsløsning end blot de få meter lige foran skolen. Problemet er nu bare 40 meter længere henne...
Læs høringssvar fra Guri Kærulf Frandsen