Vedrørende højresvingsforbud for motorkøretøjer fra Jansvej mod Gerbrandsvej.

Forslag til højresvingsforbud fra motorkøretøjer fra Jansvej kørende mod Gerbrandsvej. Samt ændring af tidsbegrænset indkørselsforbud.

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

14. marts 2024 til 11. april 2024

Sagsnummer

2024-0075947-4

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. april 2024

Høring ikke åben

I forbindelse med at øge sikkerheden og trygheden på skolevejene på Gerbransvej, afholder Københavns Kommune hermed en offentlig høring vedr. Forslåede vejændringer på Jansvej og Gerbrandsvej.

Baggrund

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat midler til en bydækkende screening af skolevejer til alle skoler for at begrænse kørsel i tidsrummet 7.30-8.30. desuden blev der afsat penge til at udføre tiltaget på 10 skoler. Disse blev indført i 2022 med positiv effekt, Gerbrandskolen var heriblandt.  

I forlængelse af projektet og grundet erfaringsopsamlingen efter etableringen, så forslås det at der indføres permanent højresvingsforbud for motorkøretøjer fra Jansvej kørende mod Gerbrandsvej. Derudover forslås det, at tidsbegrænset indkørselsforbud ændres til permanent indkørselsforbud for motorkøretøjer fra Amagerbrogade til Gerbrandsvej

Initiativet er udarbejdet for at skabe trygge skoleveje og derved gøre det lettere at overskue trafikken.

Ændringerne omkring skolen kan lede trafikken i en mere ”ensrettet retning” og for at undgå trafikpropper ved Gerbrandskolen, ved at indføre højresvingsforbud og permanent kørselsforbud. Hvilke ændringer der gælder for den indbefattede skole, kan aflæses på oversigtskortet bilaget.

Efter høringen vil høringssvarene blive vurderet for om de giver anledning til justeringer. Herefter vil der blive sendt et høringsbrev.

Kontakt