3 timers tidsbegrænset parkeringszone i Ålholm, Valby

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 27. juni 2022
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hermed høringssvar fra Valby Lokaludvalg 
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Karsten Sørensen
Dato: 14. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som husejer i Aalholm-kvarteret støtter jeg dette forslag. Vi har i grundejerforeningen længe ønsket p-zone, da vi døjer med pendlere, der parkererer om dagen, håndværkerbiler mv, der overnatter, og folk der skal til events i kb hallen. Jeg vil foreslå, at man laver 2 timers gratis parkering i stedet for 3 timer. Det vil forhindre, at tennisspillere og koncertgængere til KB hallen benytter vores vej til parkering, fordi de ikke vil betale for parkering ved KB hallen. 
Læs høringssvar fra Karsten Sørensen
Indsendt af:
Anne Weis Kjelgaard
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg støtter op om etablering af parkeringszone Ålholm. Der er de sidste par år sket en eksplosiv vækst i antallet af parkerede biler i området. Der er ligeledes en stigning i antallet af langtidsparkerede biler, både privat- og firmabiler.  Jeg er også bekymret for skolevejen for elever til Ålholm Skole. Det er vanskeligt for børn at krydse veje som Skellet og Vibeholmen pga. ringe udsyn mellem de parkerede biler Der parkeres på begge sider af Skellet, hvilket både vanskeliggør at passere vejen sikkert, samt at afvikle trafikken mere glidende og sikkert. På valby Langgade er der også mange parkerede biler mellem Naksovvej og Vigerslevvej, som medvirker køer, da man ikke kan passere de parkerede biler uden at ramme svingbanen.
Læs høringssvar fra Anne Weis Kjelgaard
Indsendt af:
Klaus Wenzel Jørgensen
Dato: 3. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære KK Jeg ser meget frem til at vi får noget begrænsning i hvor mange, der parkerer i vores område. De personer som ikke hører til, findes i mange slags. Jeg læser jeres forslag som noget der vil gøre op med de fleste af dem. De kommer i flere typer: 1) Firmabilerne som ikke tilhører beboere. Jeg læser at jeres forslag dækker dette fint. 2) De personer som benytter KB Hallen som afgangshal til deres charter ferie, og lader deres bil langtidsparkere her for at tage metro til lufthavnen. Jeg læser at jeres forslag også dækker dette fint. 3) Parkering med ærinde i Frederiksberg. Det er tydeligt at en del af dem som parkerer på Peter Bangs Vej, kommer fra Frederiksberg. Dette er jo også nemt, på Frederiksberg har de jo betaling. Der er forskel på hvornår der er parkerings begrænsning på Frederiksberg og i det stillede forslag. Måske vi kunne ændre tidsrummet i de kommende begrænsninger sådan at de passer med dem som er på Frederiksberg? Hvis parkeringsforholdene i KK er mere lempelige vil der nok stadig være enkelte som foretrækker at parkere i KK. Opsummering: Min holdning er at forslaget er godt og at det gerne ses implementeret snarest. Glæder mig. Med venlig hilsen Klaus Wenzel Jørgensen
Læs høringssvar fra Klaus Wenzel Jørgensen
Indsendt af:
Lise
Dato: 29. maj 2022
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er totalt til grin, vi er faktisk nogen der bor der, og har bil, og derfor har brug for en parkeringsplads. At man så skal til kun at kunne parkere i 3 timer, eller betale i dyre domme for en plads er uhørt, som om det ikke er dyrt nok i forvejen, at bo i København. Drop de fucking parkeringsregler. 
Læs høringssvar fra Lise
Indsendt af:
Mike Seisbye
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er helt med på vi har en rød styreform i København. hvorfor det jo er tydeligt at se at dette tiltag ikke er til for at hjælpe os beboere med manglende parkeringspladser.  Men kun en måde for kommunen at indkræve nogle penge/straffe dem som kører i bil.  Det kunne bare være rart at de valgte en gang imellem også tænkte på at yde en service til borgerne de er valgt af. I starten af Vigerslevvej er der rig mulighed for at oprette skråparkering, som giver flere pladser, og for mange er en nemmere måde at parkerer på. og det eneste det koster er velvilje og maling.  og kommunen er gjort opmærksom på dette af flere omgange.    I området omkring ålholm er problemet ikke pendlere.  Det er folk der bor her, og som har et behov for en bil.  Det er efter kl. 17 vi har parkeringsproblemer.  Og når alle får en licens løser dette absolut intet.  det giver kun penge i kassen med nogle erhvervslicenser.  Vi har i stedet behov for løsninger som hjælper os. Man kan ikke fjernet behovet for en bil før der er en ordentlig konkurrent. man kan kun opnå en endnu større ulighed, da det er de ringere stillede som kommer til at lide hvis nogen. Dem som tjener mest har råd til at købe en parkeringsplads, få bøder osv.  det er ikke dem som giver sig.  Så den her "Røde" politik med at straffe virker ikke.  Og det er lidt trist der aldrig kan tænkes nyt.     Hvis det nu er for miljøets skyld, hvor er så alle ladestanderne så folk køber el biler i stedet?  Det er desværre kun straf, straf & begrænsninger, som øger uligheden. fordi man i rød blok, nægter at indse at folk bedst ledes med gulerød og ikke tæv.     Opret istedet alle de nødvendige pladser hvor det kan være muligt.  Og lav incentementer for at vælge et grønnere alternativ.  Hvis at rød politik kan gå ud på at fremme gode vilkår for alle. og ikke bare kun gå ud på at straffe folk til at høre efter.. for de rige har altid råd til at ignorer.. så det giver kun mere ulighed  
Læs høringssvar fra Mike Seisbye
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander
Indsendt af:
Jakob Hammer-Jakobsen
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
De to nye zoner i vest valby [Aalholm, Vigerslev] efterlader en smal bræmme i Københavns Kommune ud til Hvidovre, som bliver det sikre tilflugtssted - både for pendlere der ikke kan længere kan parkere i disse zoner, samt disse zoners "ekstra" biler. I dag har vi allerede et stort tilløb fra omgivende bebyggelser og naboejendomme, hvor beboerne har mere end 1 bil per lejlighed. Det bliver kun værre med en stramning af parkerings forholdene i de nye zoner. Jeg vil derfor forslå at zonerne udvides til een zone der dækker hele Københavns Kommunes areal fra jernbanen og ud til nabokommunerne. (og gerne ind i dem også, men det jo så udenfor vores beslutningskompetence).  Hvis der skal strammes op på parkeringen skal det gælde hele området, for at undgå de resterende arealer bliver til tilflugtssted for de "forviste" biler. Ellers skal vi bare planlægge nye zoner eferfølgende... 
Læs høringssvar fra Jakob Hammer-Jakobsen
Indsendt af:
Peter Gram
Dato: 25. maj 2022
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kunne man overvejde at lave to timer i stedet for tre timer da området ved KB Hallen (Sæbyholmsvej, Kærstrupvej, Ålestrupvej ) bliver brugt til parkering ifm. events. Tre timer er nok for at man kan nå et event men det vil to timer typpisk ikke være.
Læs høringssvar fra Peter Gram