Kort over p-zone i Ryparken

3 timers tidsbegrænset p-zone i Ryparken /Rymarksvej

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Indsendt af:
Maria Westergaard
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
21
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Jeg ønsker følgende: ​At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får 2 x fysisk gæsteparkeringskort pr. husstand vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer over 15)
Læs høringssvar fra Maria Westergaard
Indsendt af:
Tim Krupsdahl
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
20
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Som beboer på Rymarksvej er jeg indforstået med at man nok ikke kan undgå parkeringszone i Københavns komune med den udvikling der er. Jeg synes dog at nogle af konklusionerne er både unødvendige samt mangelfulde. Jeg ønsker følgende: ​At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får 2 x fysisk gæsteparkeringskort pr. husstand vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer over 15)
Læs høringssvar fra Tim Krupsdahl
Indsendt af:
Nurit Solove
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
19
By:
HELLERUP
Postnr.:
2900
Jeg ønsker IKKE 3 timers parkeringe på Rymarksvej mellem 8:00-22:00 Det kommer IKKE til at gører en forskel da de mange biler er kommet til PGA: det nye forsamlingshus. Hvis der skal være tidsbegrænsning skal det være mellem 10:00- 16:00. Vi ønsker 2 to parkeringslisender pr. egndom og 10 beboger lisenser pr. Måned. Nurit  
Læs høringssvar fra Nurit Solove
Indsendt af:
Ulrik Appel-Græm
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
18
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
3 timers parkering på Rymarksvej  Jeg ønsker ikke en parkering tidsbegrænsning i  perioden 8-22. Hvis der skal være en tisdsbegrænsning må det være i tidsrummet 8-17 .  Eller slet ingen  tidsbegrænsning.  Antalet af biler er vokset meget på vejen efter at forsamlingshuset er kommet igang, men det vil der ikke ændre noget med en 3 timers P zone . Da disse besøg aldrig  vil overstiger  de 3 timer .  Gæstelicenser  10 styks årligt er  hent til grin.   Det er hvad hvert enkelt hus burde have hver måned .       
Læs høringssvar fra Ulrik Appel-Græm
Indsendt af:
ERIK CAPARROS HØJBJERG
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
17
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
På et møde den 9. juni på Blindeinstituttet præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen deres forslag for at indføre parkeringszone på bl.a. Rymarksvej. Jeg har ikke ønske om en større bevægelse af biler på vejen, da jeg i forvejen er bekymret for sikkerheden. Dette ikke kun for egne beboere, men for de blinde på Blindeinstituttet (Rymarksvej 1), samt alle de cyklister, børn, unge og ældre der benytter sig af Rymarksvej som en del af Supercykelstien og som stisystem til de mange institutioner i området. Parkeringsforslaget kan støttes, da jeg ser problematikken kan stige når resten af området underlægges reglerne, men jeg som beboer har ønske om hhv. et par faste gæstelicenser da forslaget om 10 gæstelicenser årligt er yderst begrænsende, ikke mindst for de mange af vejens beboere der ugentligt har hjælp og besøg fra familie og venner. Ligeledes ser jeg et behov for en parkeringszone der gælder fra kl. 08.00-17.00 hvor pendlertrafikken er gældende, ikke frem til 22. Som beboer på den gamle del af Rymarksvej (2-78) ser jeg parkeringsproblemet mere ved de korttidsbrugere, der benytter hal-anlægget, herunder svømmehallen. Vores del af vejen er reelt en blind vej (med kørselsadgang fra Tuborgvej) uden ellers vejmæssig sammenhæng med de øvrige veje i området, dog forbundet ved det stisystem der forbinder det grønne område mod København. Der er pt. ikke problemer med dagparkering af f.eks. pendlere til Hellerup eller Ryparken station, da det vurderes for langt at gå. Det eneste reelle parkeringsproblem opstår dermed, når Københavns Ejendomme har aktiviteter på deres matrikel til bl.a. Medborgerhuset og Svømmehallen. Indførelse af 3-timers parkering vil ikke afhjælpe denne problematik.   Med venlig hilsen,   Erik Højbjerg
Læs høringssvar fra ERIK CAPARROS HØJBJERG
Indsendt af:
Flemming Arentoft
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
16
By:
HELLERUP
Postnr.:
2900
1. De foreslåede parkeringsbegrænsninger for området Rymarksvej 2 til 78 er beseret på et spinkelt eller ikke-eksisterende datagrundlag. Resultatet er,  at forslaget ikke løser de faktiske parkringsproblemer, og forslaget bør dermed afvises. 2. Parkeringsproblemerne er opstået som følge af sitgende trafik til Københavns Ejendomme på vejens østside  (Blindeinstituttet, den nyåbnede smømmehal, beboerhus m.m.) Denne trafik består fortrinsvis af korttidsparkering (typisk under 3 timer) med parkering på vejens vestside, hvor beboerparkering sker eller i begrænset omfang på vejens østside. I sidstnævnte tilfælde bliver passage med biler vanskelig (og for f.eks. renovationsbiler umulig).  3. En reeel løsning på parkeringsproblemerne vil være, at Københavns Ejendomme åbner op for parkering på de allerede eksisterende parkeringspladser. Nord for Københavns Ejendomme og med indkørsel fra Rymarksvejs norøstlige ende er det et større antal parkeringspladser på Københavns Ejendommes areal. En tydelig skiltning haraf og med passende parkeringsbestemmelser vil en væstlig del om ikke alle af områdets parkeringsproblemer blive løst. 4. Parkerings- og standsningsforbud på vejens østside. Overraskende nok eksisterer der ikke parkerings-og standsningsforbud på Rymarksvejs østside. Parkerings/standsning på denne side af vejen vil som nævnt blokere trafikken. Der bør derfor indføres et sådant forbud. Det vil samtidig være med at at henvise parkering til Københavns Ejendommes parkeringspladser.
Læs høringssvar fra Flemming Arentoft
Indsendt af:
Eva Canger
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
15
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Som beboer på en vej der ikke er plaget af de store parkeringsproblemer forslår jeg at hvis dette SKAL indføres kunne følgende være et kompromis: At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får gæsteparkeringskort vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer  over 15) Hvis det ikke kan lade sig gøre så langt flere gæster licenser. 
Læs høringssvar fra Eva Canger
Indsendt af:
Bolette Ahlberg
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
14
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Som beboer på en vej der ikke er plaget af de store parkeringsproblemer forslår jeg at hvis dette SKAL indføres kunne følgende være et kompromis: At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får gæsteparkeringskort vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer  over 15) Hvis det ikke kan lade sig gøre så langt flere gæster licenser. 
Læs høringssvar fra Bolette Ahlberg
Indsendt af:
Anne Møller
Dato: 2. juli 2022
Svarnummer:
13
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
De parkeringsproblemer der er på Rymarksvej løses ikke af forslaget. Og på borgermødet blev det oplyst, at der heller ikke var registreret problemer med langtidsparkering på vejen. Der er først og fremmest parkeringsproblemer i forbindelse med gæster til forsamlingshus og svømmehal. De kan bla løses ved at der etableres parkering ved blindeinstuttets bygninger og at brugerne oplyses om de muligheder, der er dér. Antallet af gæstelicenser er alt for lavt, behovet er langt større f.eks. i forbindelse med besøg af familie. Gæsteparkeringskort vil i høj grad være at foretrække, fordi det er let og fleksibelt og fungerer godt andre steder. Hvis ikke vi kan få gæsteparkeringsskort er perioden alt for lang. Den bør kortes væsentligt f.eks. til 8-16.  Jeg henviser i øvrigt til Rymarkshuses ejerlaugs høringssvar
Læs høringssvar fra Anne Møller
Indsendt af:
Gustav Gruner
Dato: 30. juni 2022
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Privat beboer
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Kære medarbejder i Københavns Kommune. Jeg skal bede om, at tidsbegrænsningen for 3 timers parkering ændres til 08.00 - 17.00. Jeg skal bede om, at gæstelicenser - ialt 10 pr. husstand - ændres til gæstekort, som husstanden kan administrere i overensstemmelse med eventuelle begivenheder.
Læs høringssvar fra Gustav Gruner
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg vil gerne fastholde opbakning til indførelse af tidsbegrænset parkering i Ryparken/Rymarksvej, som tidligere fremført i forbindelse med input til parkeringsanalysen i maj 2021.   Parkeringsanalysen viser en stor stigning i bilejerskabet i området, og parkeringsmønstret for pendlerparkering flyttes, bl.a. som følge af indførelse ny tidsbegrænset zone i området langs Strandvejen. Beboerne oplever måske ikke på nuværende tidspunkt behov i alle dele af det berørte område, men det er lokaludvalgets vurdering, at den bedste sikring af beboernes forsatte mulighed for at finde parkering i området er ved indførelse af tidsbegrænset parkeringszone.   Lokaludvalget er dog fortsat imod forslaget om gæstelicenser.   Venlig hilsen     Allan Marouf Formand for Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 29. juni 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg vil gerne fastholde opbakning til indførelse af tidsbegrænset parkering i Ryparken/Rymarksvej, som tidligere fremført i forbindelse med input til parkeringsanalysen i maj 2021.   Parkeringsanalysen viser en stor stigning i bilejerskabet i området, og parkeringsmønstret for pendlerparkering flyttes, bl.a. som følge af indførelse ny tidsbegrænset zone i området langs Strandvejen. Beboerne oplever måske ikke på nuværende tidspunkt behov i alle dele af det berørte område, men det er lokaludvalgets vurdering, at den bedste sikring af beboernes forsatte mulighed for at finde parkering i området er ved indførelse af tidsbegrænset parkeringszone.   Lokaludvalget er dog fortsat imod forslaget om gæstelicenser.   Venlig hilsen     Allan Marouf Formand for Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Søren Lynge Jacobsen
Dato: 28. juni 2022
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Borgerhøring om 3-timers parkering Ryparken/Rymarksvej                                                                                                                    28.6.2022 På møde den 9. juni på Blindeinstituttet præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen deres forslag for at indføre parkeringszone på bl.a. Rymarksvej. Her fremkom det ligeledes at der ikke var et egentligt datagrundlag tilstede, ej heller udført undersøgelse med vejens beboere om hvorvidt der er et reelt behov for en parkeringszone. Som beboer på den gamle del af Rymarksvej (1-7 & 2-78) er der ikke noget ønske om hhv. behov for p-restriktioner., andet end for de korttidsbrugere der benytter hal-anlægget. Vores del af vejen er reelt en blind vej (adgang fra Tuborgvej) uden vejmæssig sammenhæng med de øvrige veje i området, udover det stisystem der forbinder det grønne område mod København. Der er pt. ikke problemer med dagparkering af f.eks. pendlere til Hellerup eller Ryparken station (for langt at gå). Det eneste reelle parkerings problem opstår, når Københavns Ejendomme har aktiviteter på deres matrikel til bl.a. Medborgerhuset og Svømmehallen. Indførelse af 3-timers parkering vil ikke afhjælpe denne problematik. Vi har anmodet dem om, at de markerer p-pladser inde på deres matrikel. Her er desværre ikke sket noget, og vi har gennem et år udtrykt ønske om parkeringsbåse i sammenhæng med svømmehallen. Vi ønsker ikke en endnu større bevægelse af biler på vejen, da vi i forvejen er bekymret for sikkerheden. Dette ikke kun for egne beboere, men for de blinde på Blindeinstituttet (Rymarksvej 1), samt alle de cyklister, børn, unge og ældre der benytter sig af Rymarksvej som en del af Supercykelstien og som stisystem til de mange institutioner i området. Konklusion: Den ’blinde’ del af Rymarksvej har ikke behov for en 3-timers parkeringszone i hverdage fra kl. 8-22. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyste desuden, på mødet d. 9. juni, om at der ikke er et egentligt datagrundlag der understøtter denne beslutning, hvorfor vi har svært ved at forstå begrundelsen for beslutningen. En sådan p-restriktion vil, især med så langt et tidsrum der strækker sig væsentligt ud over normal arbejdstid (kl. 17-22), alene være til gene for vejens beboere og besøgende til vores familier, da vi kun vil kunne modtage 10 gæstelicenser årligt. Vi vil derfor mindeligt opfordre til at perioden ændres fra 8-22 til kl. 8-17. Det vil forhindre dagparkering, men tillader, at vi på vejen nemmere kan have besøg og gæster. Vestsiden af ’den blinde del’ af Rymarksvej 2-78 er organiseret i ejerlauget Rymarkshuse, samt de første 6 huse (2-10) med et tæt samarbejde og tilhørsforhold – på den anden side af vejen ligger Blinde-instituttet, som reelt kan lave parkering som det passer dem. Det vil betyde at deres brugere kan parkere på vejen, men vi kan ikke parkere hos dem (om aftenen). Vi vil gerne opfordrer til en sammenhængskraft mellem Rymarksvejs beboere og Københavns Kommunes Ejendomme, som ejer matriklen og bygningerne, her benævnt Blindeinstituttet. Vi ønsker reelt ikke en parkeringszone på Rymarksvej, der ikke giver mening for vejens beboere. Med venlig hilsen Søren Lynge Jacobsen Rymarksvej 76 2900 Hellerup Tlf: 5040 3417    
Læs høringssvar fra Søren Lynge Jacobsen
Indsendt af:
Kasper Svanberg Grath
Dato: 26. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Hej, jeg mener at tidsrammen (8-22) for 3 timers parkering på Rymarksvej er for lang. Den vil forstyrre vejens beboere og gæster meget mere end den vil gavne. Derfor bør denne sættes ned til 8-17 istedet.  Ydermere bør vi som beboere på Rymarksvej få gæste parkeringskort istedet for kun 10stk gæstelicenser årligt. Det er alt for lidt. Hvis parkeringskort ikke kan udstedes bør vi få mindst det dobbelte antal årlige licenser istedet.
Læs høringssvar fra Kasper Svanberg Grath
Indsendt af:
Andreas Ledet
Dato: 25. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
At 3-timers parkering kortes ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22)   At vi får gæsteparkeringskort vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer  over 15)
Læs høringssvar fra Andreas Ledet
Indsendt af:
Julie Svanberg Grath
Dato: 25. juni 2022
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Rymarkshuse
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Høringssvar fra bestyrelsen i ejerlauget Rymarkshuse   Rymarkshuse Ejerlaug ønsker hermed at gøre indsigelse til Teknik- og Miljøforvaltningens præsentation at parkeringszone på ydre Østerbro, herunder Rymarksvej. D. 9. juni 2022. Vi finder det betænkeligt at kommunen procesmæssigt, ikke overholder egne procedurer.   Vejens beboere i ejerlauget, hhv. bestyrelsen har aldrig modtaget skriftlig information om, at kommunen ønsker at ændre parkeringszonen. Ændringerne er en stor indgriben i vores dagligdag ift. parkering for os selv og vores gæster. Vi mener vi skulle have været orienteret direkte via e-boks/borger.dk og at Ejerlauget Rymarkshuse burde være blevet kontaktet. Enkelte beboere så tilfældigvis på facebook, at der blev afholdt møde. Dette skete gennem det nyoprettede forsamlingshus’ facebookside, med lokaler Rymarksvej 1-3, som endvidere havde fået informationen fra Bispebjerg Lokaludvalg.   Dertil kommer, at vi, som svar på spørgsmål om hvilket problem ordningen skulle løse på Rymarksvej, fik oplyst, at der ikke var et egentligt datagrundlag tilstede, og ej heller udført undersøgelse med vejens beboere om hvorvidt, der er et reelt behov for en parkeringszone.    Tidsfristen var ekseptionel kort og kun 20-25 deltagere havde fundet vej til præsentation, hvilket må siges på ingen måde at være repræsentativt for det område parkeringszonen dækker.    Vi ønsker en dialog med Københavns Parkering om en god løsning på parkering på vejen. Vi deltager gerne i et møde, hvor vi kan snakke om løsninger.    Venlig hilsen  Bestyrelsen for Ejerlauget Rymarkshuse   Lars Hastrup (Formand), Tim Krupsdal, Julie Grath, Søren Lynge Jacobsen , Peter Bergsagel og Anne Møller
Læs høringssvar fra Julie Svanberg Grath
Indsendt af:
Mogens Rüdiger
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
5
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Det er dejligt, at KK addresserer, at der er p-problemer på Rymarksvej, men forslaget løser kun en del af problemet og skaber til gengæld andre. 1. Der er forskellige problemer i forhold til hvor på vejen, man bor. Den sydlige del er fx plaget af gæster til hallen/svømmehallen og institutionsansatte, hvilket forslaget ikke løser. Forslaget vil uden tvivl have en bedre effekt på langtidsparkering på den nordlige del af vejen. 2. Forslaget tyder ikke på, at de samme regler vil komme til at gælde begge sider af vejen, hvorfor der er lagt op til forvirring pga flere regelsæt på vejen. 3. Antallet af gæstelicenser er absurd lavt og modsvarer ikke behovet for fx besøg af familie. Gæsteparkeringskort vil i høj grad være at foretrække, fordi det er let og fleksibelt og fungerer godt andre steder. Et antal gæsteparkeringskort kan yderligere tænkes at overflødiggøre, at der fastsættes et bestemt tidsrum for tre-timersparkeringen. 4. Parkering på begge sider af vejen - endsige på vendepladsen bør forbydes - trafikken er al for intens på vejen og det vil skabe yderligere problemer med overskuelighed  
Læs høringssvar fra Mogens Rüdiger
Indsendt af:
MIKAEL GUTMAN
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får gæsteparkeringskort vi kan bruge efter behov (i stedet for blot 10 licenser per beboer  over 15)
Læs høringssvar fra MIKAEL GUTMAN
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Louise Brandsborg
Dato: 24. juni 2022
Svarnummer:
2
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Bedre sammenhængskraft med fælles regler for hele vejen (Rymarksvej) 2-78 samt 1-7- Ejerlauget Rymarkshuse og Københavns Kommunes matrikel (Blindeinstitut) At 3-timers parkering kortet ned til tidsrummet 8-17 (i stedet for 8-22) At vi får gæsteparkeringskort vi kan bruge efter behov ikke max 10 engangstilladelser. Alternativt langt flere gæste licenser. På et møde den 8. juni på Blindeinstituttet præsenterede Teknik- og Miljøforvaltningen deres forslag for at indføre parkeringszone på bl.a. Rymarksvej. Her fremkom det ligeledes, at der ikke var et egentligt datagrundlag tilstede, ej heller udført undersøgelse med vejens beboere om hvorvidt der er et reelt behov for en parkeringszone.    Vestsiden af ’den blinde del’ af Rymarksvej 16-78 er organiseret i ejerlauget Rymarkshuse, samt de første 6 huse (2-12) med et tæt samarbejde og tilhørsforhold – på den anden side af vejen ligger Blinde-instituttet, som reelt kan lave parkering som det passer dem. Det vil betyde at deres brugere kan parkere på vejen, men vi kan ikke parkere hos dem (om aftenen når instituttet ikke bruges). Vi vil gerne opfordre til en sammenhængskraft mellem Rymarksvejs beboere og Københavns Kommunes Ejendomme, som ejer matriklen og bygningerne, her benævnt Blindeinstituttet, hvorfor vi har et ønske om at parkeringsregler ensartes på Rymarksvej 1-7 og 2-78.   Der er ikke ønske om en større bevægelse af biler på vejen, da vi i forvejen er bekymrede for sikkerheden. Dette ikke kun for egne beboere, men for de blinde på Blindeinstituttet (Rymarksvej 1), samt alle de cyklister, børn, unge og ældre der benytter sig af Rymarksvej, som en del af Supercykelstien og som stisystem til de mange institutioner i området.    Parkeringsforslaget kan støttes, da vi ser problematikken kan stige hvis resten af området underlægges reglerne, men vi som beboere har ønske om hhv. et par faste gæstelicenser da forslaget om 10 gæstelicenser årligt er yderst begrænsende, ikke mindst for de mange af vejens beboere der ugentligt har hjælp og besøg fra familie og venner. Ligeledes ser vi et behov for en parkeringszone der gælder fra kl. 08.00-17.00 hvor pendlertrafikken er gældende, ikke frem til 22.    Som beboer på den gamle del af Rymarksvej (2-78) ser vi parkeringsproblemet mere ved de korttidsbrugere, der benytter hal-anlægget, herunder svømmehallen. Vores del af vejen er reelt en blind vej (med kørselsadgang fra Tuborgvej) uden ellers vejmæssig sammenhæng med de øvrige veje i området, dog forbundet ved det stisystem der forbinder det grønne område mod København. Der er pt. ikke problemer med dagparkering af f.eks. pendlere til Hellerup eller Ryparken station, da det vurderes for langt at gå.    Det eneste reelle parkeringsproblem opstår dermed, når Københavns Ejendomme har aktiviteter på deres matrikel til bl.a. Medborgerhuset og Svømmehallen. Indførelse af 3-timers parkering vil ikke afhjælpe denne problematik, men derfor så meget desto større behov for at sikre sammenhængskraft.
Læs høringssvar fra Louise Brandsborg
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander