Kort over p-zonen i Sundbyvester

3 timers tidsbegrænset p-zone i Sundbyvester

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København

Høringsfrist:

4. juli 2022
Indsendt af:
Jannie Vestergaard
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Husejerforeningen Arbejdernes Boligforening Amager
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedlagte dokument med høringssvar fra Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening Amager
Læs høringssvar fra Jannie Vestergaard
Indsendt af:
Erhardt Franzen
Dato: 3. juli 2022
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Sundbyernes GrundejerFællesskab
By:
København S
Postnr.:
2300
Overordnet ønsker SGF i situationen, at opfordre Københavns Kommune til at forholde sig til den samlede trafikale situation på Amager, og hvad der skal gøres ved tingene i fremtiden for, at det hele ikke sander til i total trafikal ufremkommelighed på Øen. I vedhæftede fil er hele vort høringssvar. 
Læs høringssvar fra Erhardt Franzen
Indsendt af:
Kirstine Andersen
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Ønske om en løsning for gulpladebiler      Jeg glæder mig over at der endelig bliver indført tidsbegrænset parkering, men jeg ser en udfordring vedrørende gulpladebiler - både for beboere og for arbejdende.   Jeg kunne forstå til borgermødet, at jeg langt fra er den eneste, der bekymrer sig om dette.      Ang. beboere:   Hvis der i en husstand er 1 beboer, der kan få en parkeringslicens, og vedkommende har en gulpladebil med hjem fra arbejde, er det ikke muligt at have en privatbil. Den ene bil vil blive parkeret uden for zonen og dermed flytte trængselsproblemet videre til næste område (præcis som tilfældet er nu for områderne lige uden for den allerede gældende parkeringszone).    Hvis gulpladebilen skal parkeres ved en firmaadresse, vil det gøre at borgeren befinder sig længere tid på vejene, og måske vil det være umuligt for borgeren at beholde arbejdet. Den ekstra køretid vil i øvrigt skulle betales af en kunde, samtidig med at det vil forkorte den aktive arbejdstid.  Derudover vil der også skulle betales kørselsfradrag, hvis borgeren kører til og fra sin gulpladebil.   Det er en stor udfordring for de borgere, der netop er afhængige af en gulpladebil for at kunne udføre sit arbejde. Det gælder fx håndværkere, hvor bilen, grundet arbejdets karakter og omfang, skal være indrettet på en sådan måde, at det ikke er tilladt at bruge køretøjet privat (uden mulighed for hvide plader eller papegøjeplader). Da arbejdet kræver særlige værktøjer og materialer, er andre transportformer ikke en mulighed.   Teknik- og miljøborgmesteren har tidligere udtalt, at hun synes københavnske borgere skal have mulighed for at have en weekend-/hyggebil. Hvis ikke der findes en løsning for gulpladebiler, er en bil til privat brug kun en mulighed for nogle borgere, og det vil blive bestemt af borgerens arbejde.    Jeg håber man vil udtænke en løsning for problematikken, evt. en særskilt gulpladelicens, så der er plads til alle arbejdsgrupper i København.      Ang. arbejdende:   Jeg håber også man vil kigge på en løsning for virksomheder med adresse uden for zonen, der midlertidigt skal udføre arbejde inden for zonen.    Det kunne fx være en løsning, hvor en virksomhed med adresse uden for zonen kan søge en arbejdslicens for en begrænset periode, så den arbejdende kan komme til og fra det sted, hvor arbejdet udføres. Det vil nedsætte køretiden og dermed forureningen, hvis der kan parkeres i nærheden, og det vil skabe bedre arbejdsforhold, når der fx skal bæres materialer og/eller maskiner.    Hvis ikke der findes en løsning, vil prisen for den ekstra transporttid og forkortede aktive arbejdstid lande hos kunden, uanset om kunden er en privat eller offentlig virksomhed eller en privat borger.
Læs høringssvar fra Kirstine Andersen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. juli 2022
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokaludvalgets høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 23. juni 2022
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager vest lokaludvalg
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
vedlagt
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Ejerforeningen Urtehaven
Dato: 22. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Bestyrelsen for E/F Urtehaven beliggende Persillevej 2-52 og Tomatvej 1-51, 2300 København S ønsker med dette høringssvar at give sin mening til kende i forhold til indførelse af 3 timers tidsbegrænset parkeringszoner i Sundbyvester.   Vi er som udgangspunkt fortaler for øget regulering af parkeringsforholdene i området, så de i højere grad  tilgodeser områdets beboere og i mindre grad pendlere udefra.   Vi har dog bekymringer i forhold til kommunens forslag til regulering.   Vi kan konstatere, at kommunen lægger op til, at zonen skal grænse umiddelbart op til Persillevej i syd og omfatte den nordlige del af Irlandsvej. Vi vil gerne påpege, at dette med stor sandsynlighed vil flytte en del langtidsparkering ned i den sydligere ende af Irlandsvej samt i sidegaderne grænsende op til zonens sydlige ende. Dette vil efter vores opfattelse risikere at medføre mere trængsel på “vores” veje, herunder skabe mere utryghed og dårligt udsyn for de skolebørn, som bor i vores ejerforening, og som dagligt krydser Irlandsvej for at komme til den lokale distriksskole Dyvekeskolen. I forvejen er Irlandsvej meget utryg at krydse om morgenen pga. konstant stigende trafik. Væsenligt flere parkerede biler vil ikke gøre det nemmere at passere Irlandsvej. Vi vil derfor foreslå, at zonen udvides til at gælde en større del af Irlandsvej som minimum til Funkiavej  og gerne helt ned til Sundbyvestervej. Alternativt at kommunen med andre foranstaltninger sikrer, at det bliver nemmere og sikre at krydse Irlandsvej. Fodgængerovergangen ved Ingolfs Alle er ikke en naturlig skolevej for børnene i  vores ejerforening.    Vi har gennem årene gentagne gange gjort kommunen opmærksom på, at skolevejene øst for Dyvekeskolen efter omlægningen af skoledistrikterne ikke er gode nok. Vi frygter, at dette tiltag blot vil gøre skolevejene endnu mere usikre.    Dertil kommer, at de problemer, som vi forudsætter der er med langtidsparkering i den nordlige del af Irlandsvej, blot vil rykke sydligere til gene for os   Med venlig hilsen  bestyrelsen for E/F Urtehaven
Læs høringssvar fra Ejerforeningen Urtehaven
Indsendt af:
Thomas Elvig Duus
Dato: 21. juni 2022
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Vi støtter op omkring parkeringszoner omkring metrostationerne som berører beboerne i disse områder, dog der er nogle forhold som bør overvejes for at opnå formålet at reducere udefrakommende køretøjer (arbejde i byen og lufthavn, som nævnt under mødet på Filipsskolen). Hvis formålet er at reducere (ikke undgå) udefrakommende køretøjer, så drejer det sig jo primært om arbejde i byen (min. 8timer) og rejsende (´+24timers rejser) - og der er her fokus bør være. Det nuværende forslag går faktisk ud over mange andre grupper (bla. gæster osv) i områder som ikke er berørt i dag. 1) Hvorfor ikke starte med, at implementere zoner omkring metrostationer og spare offentlige udgifter til skiltning, parkeringsopsyn mv - og kun udvide dette, hvor problemet med udefrakommende køretøjer breder sig? Jeg er af den overbevisning (som deles af naboer i området), at der er grænser for hvor langt disse bilister vil gå/transporteres for at spare penge ifm. parkering, hvorfor det ikke vil blive relevant hvor vi bor. HVIS problemet opstår/flyttes fra nuværende grænser, så opsæt skiltning/zoner - men start ikke med det, da det betyder gener, hvor det ikke er nødvendigt - og evt. unødvendige udgifter for kommunen. 2) Nu da zonerne bliver en realitet, så kan jeg overhovedet ikke forstå begræsningen på 10 gæstepladser per person over xx i husstanden. For vores vedkommen med 2 børn i børnehave/skole alderen betyder det, at vi har 20 gæsteparkeringer om året. Vi er heldige med bedsteforældre dag hver uge, som jo gør, at de ikke længere kan parkere her/tage på tur uden en gæsteparkering. De vil jo alene tager 40-50 gæsterlicenser (hvis ikke vi har parkering på egen grund). Familien kommer fra Jylland, dvs. ankommer typisk fredag - og så skal vi igen bruge gæsteparkering når besøgene kommer langvejs fra - og ikke kun er her weekend hvor parkeringszonen ikke gælder. Vi har lege aftaler, hvor forældre kommer i bil mv - og jeg kan komme med mange scenarier, hvor de 20 licenser bruges hurtigt - så det er langt fra nok. Det vil give uforholdsmæssige gener i et området der pt ikke er udfordret af udefrakommende køretøjer. I bør seriøst overveje: - Give +100 licenser på husstand og lad husstanden håndtere det ift sine gæster. Kan der forekomme snød/salg af gæstelicenser? Ja, naturligvis, dog lave ikke regler for de 20% om udnytter ordningen, men for de 80% som vil det bedste for sit naboskab. Hvis der stadig er udfordring, så året efter reducere til 80 licenser osv. for at finde et fornuftigt leje. - Implementer en forordning, hvor flere gæstelicenser kan tildeles en husstand ved behov - feks ved langtidsbyggeri/renovering af ejendom o.l. En form for ansøgningsprocess. 3) Igen, som forespurgt under mødet, hvorfor ikke overveje 5 timers zoner? Enig, at så kan man i teorien holder der meget længere tid, dog hvis du rejser i 24 timer eller arbejder i byen og skal parkere din bil, så passer 5timer nok meget godt til gene for de køretøjer formålet drejer sig om. Håber i genovervejer specielt antallet af gæsteparkeringer. dbh Thomas
Læs høringssvar fra Thomas Elvig Duus
Indsendt af:
Nicklas Girel
Dato: 10. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har 2 ting, som jeg godt kunne tænke mig man tog med i overvejelserne.  1) Det er kun ejere af en bil som bor i zonen som kan få beboerlicens. Grunden til dette ønske er, at med manglen på parkeringspladser kan det være at nogen udenfor parkeringszonen kender en som bor i zonen og derfor blot sættes på som bruger at køretøjet og dermed kan en bilejer udenfor zonen få en beboerlicens.   2) Hvis der kunne gøres noget så udefra kommende biler som ikke har noget tilhørsforhold til en parkeringszone ikke kan flytte bilen rundt i en pågældende zone, hvis der er en parkeringsplads ledig 3 pladser henne. Så holder den pågældende bil længere end 3 timer i zonen. Ligesom der ved parkeringskælder laves automatisk registrering kunne man så også gøre dette for zonerne? Så hvis der bliver registreret at bilen har være 3,5 time i zonen, så vil der komme en afgift til ejeren af køretøjet? 
Læs høringssvar fra Nicklas Girel
Indsendt af:
Jimmy hansen
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Carnegie Investment bank
By:
København S
Postnr.:
2300
Hej   jeg vil gerne give mit besyv med om parkeringszoner med tidsbegrænset tidszoner i sundbyøster. jeg synes generelt det er en god ide, men jeg troede det var for at får stoppet parkering i områder ved metro stationer af folk som skulle rejse og folk som pedlede ind til københavn. Det skulle ikke være en gene for folk som boede i området, så længere tidsperiode man kan holde der mindst 4 timer og flere end 10 gæstelicenser ( ubegrænset )   hilsen Jimmy hansen
Læs høringssvar fra Jimmy hansen
Indsendt af:
Mads Kamp
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
2
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg er tilhænger at der indføres parkeringsrestriktioner i det foreslåede område primært for at undgå at vores veje bliver brugt som parkeringsplads for lufthavnsrejsende. Så længe vi kan holde ubegrænset på vores vej - privat eller kommunal - med de biler der hører til i hustanden OG kan have gæster i ankommende i bil, så er det fint Det sidste ser jeg som et problem - vi har en stor familie og (heldigvis) mange ældre der oftest kommer i bil, hvorfor de begrænsede gæsteparkeringer bliver et stort problem - hvis gæsteparkeringer bliver begrænsede og vanskelige at få udleveret, så synes jeg forvaltningen skal finde en løsning hvor husejerne kan udstede gæsteparkeringer 'under egen' parkeringslicens.
Læs høringssvar fra Mads Kamp
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander