Luftfoto af lokalplanområdet

Sluseholmen Stationsområde - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Lokalplanen skal gøre det muligt at færdiggøre kanalbyen Sluseholmen i sammenhæng med den nye metrostation.

Høringsfrist:

8. august 2022
Indsendt af:
Lonnie
Dato: 15. juni 2022
Svarnummer:
20
By:
København Sv
Postnr.:
2450
Jeg håber og ber til at de 350 parkeringspladser etableres som aftalt. For os der bor her på sluseholmen er det et mareridt at få gæster og finde parkering, specielt i aftentimerne. Min bekymring går på, at vi efter endt byggeri vil være mange flere der skal slås om de få pladser der allerede er rift om. Med så få pladser parkeres der ofte ulovligt uden for parkeringsområderne, hvilket skaber mange farlige situationer for børn og cyklister der mister udsynet med vejen.
Læs høringssvar fra Lonnie
Indsendt af:
Lene Kragh
Dato: 15. juni 2022
Svarnummer:
19
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg har følgende punkter jeg ønsker at gøre indsigelser imod:  1. Ideen om at metorpladsen samt omkringliggende bygninger skal have "urbant" præg. Jeg ønsker en grøn, venlig og åben metro plads + omkring liggende bygninger.  2. Jeg er meget bekrmyret over højden på de bygninger der kommer både på metorpladsen samt de omkringliggende byggerie der planlægges med. Disse må endvidere skabe skygge for de eksisterende bygninger på Frederikskaj samt ødelægge vores mulighed for at se himmelen.  3. Jeg er ked af der i den nyest plan planlægges at bygge direkte foran eksisterende bygninger Frederikskaj 2 E og 2D 4. Jeg er ked af der planlægges Cafe foran eksisterende byggerrin Frederikskaj 2 og vil foreslå denne lægges i mordatte hjøren af metro pladsen i det en caf vil medføre trafik og larm til gene for beboerne i Fredeirkskaj 2.  5. Jeg er bekymret over larm mm fra den badebro der planlægges med og mener denne bør fjernes fra projektet/planen. 
Læs høringssvar fra Lene Kragh
Indsendt af:
Martin
Dato: 15. juni 2022
Svarnummer:
18
By:
København SV
Postnr.:
2440
Der er generelt brug for flere p-pladsser. Sluseholmen Nords parkerings pladser er kun til de 8 første øer og derved kan de ikke benyttes til resten af området. Pladser i p-kældre er forbehold dem som enden ejer eller at man skal leje dem fra kapitalister som tager sig højt betalt. Det gør hverken fra eller til at vores gæster skal have et sted at parkerer og når metroen er færdigbygget VIL brugere af denne også benytte de p-pladsser der er, da infrastrukturen i omådet er lige op ad motorvejen. Det holder ikke at der er mindre brug for p-pladsser. Der er tværtimod brug for flere, da der er kommet mange flere biler til siden at den oprindelige lokalplan blev lavet. Jeg har boet på sluseholmen i 10 år og parkeringssituationen er som andre bydele i kbh.
Læs høringssvar fra Martin
Indsendt af:
Charlotte Kern
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
17
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi vil gerne gøre indsigelse mod  Sluseholmen Stationsområde- lokalplansforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter. Helt overordnet vil vi bevare lokalplan 310 Teglværksplanen tillæg 3 fra 2009.  Vi vil bevare bebyggelsesgraden på 150 %,  og fastholde max byggehøjde på henholdsvis 24 og 33 m jævnfør gældende lokalplan. Vi vil ikke have byggehøjder på 39 meter på erhvervbebyggelser eller 30,5 meter (9 etager !) på boligbebyggelse. Modeltegningerne for de foreslåede byggerier, er alt for høje, de vil tage al udsigt. Vi har ikke brug for høje bygninger eller hjørnetårne , vi har brug for lys, luft og udsigt til grønt. Gennem de sidste 50 år har vi revet baggårde ned i København , så virker det paradoksalt at man vil  bygge nye “ baggårde” i Sydhavnen i 2022. Det er helt utåleligt. Forslag: reducer modellen for bygning Z med to etager over hele bygningen.  Ifølge miljørapporten vil de tætte og høje bygninger give yderligere vindproblemer pga turbulens, noget vi allerede oplever idag , både på stierne og på altaner. Det giver også lydproblemer af samme årsag, lyd bevæger sig som bekendt op med vind. Endvidere vil vi gøre indsigelse mod at reducere parkering i området jævnfør KP 19. Der er allerede idag for få parkeringspladser, og det er ikke brugervenligt at skulle gå langt for parkering i de omkringliggende p-huse. Der er ifølge planen slet ikke nok grøn beplantning, det er ikke nok med træer, der skal være store områder med græs og buske. Vi har brug for biodiversitet, ikke beton og asfalt. Der er planlagt med alt for lidt plads fra bebyggelsen Frederikskaj til butiksområde langs med metroen, og det er ikke attraktivt at få café eller bar med udskænkning så tæt på eksisterende beboelse. Det vil give indbliks- og støj gener. Derudover  nævnes støjproblemer fra skytteklubberne København Flugtskytte klub og København Skyttecenter, som allerede  i dag er en væsentlig gene, som at der KAN skærmes, det bør være SKAL skærmes for støj. Endelig mangler miljørapporten at næve de væsentlige lugtgener fra RGS Selinevej når de håndterer jord og kompost. Der bør tages foranstaltninger til at lugtgener elimineres.   Vi håber i lokaldemokratiets navn, at de mange høringssvar vil resultere i at planen for området ændres væsentligt, så det fortsat er attraktivt at bo i området. 
Læs høringssvar fra Charlotte Kern
Indsendt af:
Charlotte Kern
Dato: 13. juni 2022
Svarnummer:
16
By:
København SV
Postnr.:
2450
Vi vil gerne gøre indsigelse mod  Sluseholmen Stationsområde- lokalplansforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter. Helt overordnet vil vi bevare lokalplan 310 Teglværksplanen tillæg 3 fra 2009.  Vi vil bevare bebyggelsesgraden på 150 %,  og fastholde max byggehøjde på henholdsvis 24 og 33 m jævnfør gældende lokalplan. Vi vil ikke have byggehøjder på 39 meter på erhvervbebyggelser eller 30,5 meter (9 etager !) på boligbebyggelse. Modeltegningerne for de foreslåede byggerier, er alt for høje, de vil tage al udsigt. Vi har ikke brug for høje bygninger eller hjørnetårne , vi har brug for lys, luft og udsigt til grønt. Gennem de sidste 50 år har vi revet baggårde ned i København , så virker det paradoksalt at man vil  bygge nye “ baggårde” i Sydhavnen i 2022. Det er helt utåleligt. Forslag: reducer modellen for bygning Z med to etager over hele bygningen.  Ifølge miljørapporten vil de tætte og høje bygninger give yderligere vindproblemer pga turbulens, noget vi allerede oplever idag , både på stierne og på altaner. Det giver også lydproblemer af samme årsag, lyd bevæger sig som bekendt op med vind. Endvidere vil vi gøre indsigelse mod at reducere parkering i området jævnfør KP 19. Der er allerede idag for få parkeringspladser, og det er ikke brugervenligt at skulle gå langt for parkering i de omkringliggende p-huse. Der er ifølge planen slet ikke nok grøn beplantning, det er ikke nok med træer, der skal være store områder med græs og buske. Vi har brug for biodiversitet, ikke beton og asfalt. Der er planlagt med alt for lidt plads fra bebyggelsen Frederikskaj til butiksområde langs med metroen, og det er ikke attraktivt at få café eller bar med udskænkning så tæt på eksisterende beboelse. Det vil give indbliks- og støj gener. Derudover  nævnes støjproblemer fra skytteklubberne København Flugtskytte klub og København Skyttecenter, som allerede  i dag er en væsentlig gene, som at der KAN skærmes, det bør være SKAL skærmes for støj. Endelig mangler miljørapporten at næve de væsentlige lugtgener fra RGS Selinevej når de håndterer jord og kompost. Der bør tages foranstaltninger til at lugtgener elimineres.   Vi håber i lokaldemokratiets navn, at de mange høringssvar vil resultere i at planen for området ændres væsentligt, så det fortsat er attraktivt at bo i området. 
Læs høringssvar fra Charlotte Kern
Indsendt af:
Mads Phikamphon
Dato: 12. juni 2022
Svarnummer:
15
By:
Kbh. V.
Postnr.:
1663
Fantastisk at der bliver færre parkeringspladser. København har fantastisk offentlig transport og cyklen er alligevel hurtigst til langt det meste + der kommer en metrostation i det planlagte område. Håber at kommunen vil lade være med at lave flere parkeringspladser og endnu bedre begynde at fjerne nogen af de mange parkeringspladser der stjæler plads fra menneskerne i byen.
Læs høringssvar fra Mads Phikamphon
Indsendt af:
Kim Eriksen
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
14
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hvorfor kun 1 parkeringsplads pr 500 m2 beboelse? Det er alt for lidt i et område der i forvejen skriger på parkering.
Læs høringssvar fra Kim Eriksen
Indsendt af:
Trine Schou
Dato: 8. juni 2022
Svarnummer:
13
By:
København Sv
Postnr.:
2450
Det er ærgerligt hvordan bygherrer igen og igen kan omgå regler for p-pladser, byggehøjde etc.  sluseholmen må unægtelig være det område der har været mest kaotisk, længe. Bygninger ligger så der ikke er fortorv, der bliver pludselig bygget 5 sal ved siden af bygninger der går til 4.  p-pladser er helt umuligt at fonde. Jeg har ikke bil af samme grund, men svært at få gæster på anden måde, når infrastrukturen er så dårlig. Jovel, der kommer en metro om 2 år!  hvis man så endelig skal gøre noget, så omdan de pivdyre pladser på store grimme græsarealer, til grønne fælles områder. Og så kunne man overveje at gøre topstykket gratis at parkere, eller åbne for delebiler. Der er altid helt tomt. Det er ikke holdbart at blive ved at bygge, uden at tænke beboerne med. 
Læs høringssvar fra Trine Schou
Indsendt af:
Inês Tavares Correia
Dato: 7. juni 2022
Svarnummer:
12
By:
København SV
Postnr.:
2450
Kære Hr./Fru., Hermed mine kommentarer til lokalplansforslag for Sluseholmens stationsområde: At man i lokalplansforslaget har valgt at droppe kravet om etablering af mindst 25% almene boliger med begrundelse i, at man nu ligger under minimumsgrænsen er desværre uambitiøs. Man havde med lokalplanen nemlig mulighed for at stramme minimumsgrænsen op, for at sikre etablering af flere almene boliger. Almene boliger er nøglen til at etablere den blandede by vi alle er enormt glade for. De første kvarter på Sluseholmen – bl.a. Birkholm – er præget af de gode intentioner, som den oprindelige lokalplan 310 havde, bl.a. etablering af almene boliger. Dette har lokalområdet kun haft gavn af og bør derfor prioriteres højere af Københavns Kommune.  §4, stk. 3 c) – der introduceres endnu en ny type rækværk i Sluseholmen. Vil det ikke give mening en gang for alle at arbejde med et gennemgående princip, som forholder sig til lokalområdets historik ift. f.eks. skibsværtsområde eller lignende? Det er svært at se et sammenhæng i området, når hvert nyt delområde får sin egen karakter uden noget, som binder dem sammen. §6, stk. 3 e) – Hvor måles højden fra? 4.5m ift. tagfladen er en hel ekstra etage. 4.5 m fra murkronen er endnu højere. Hvad skyldes højden? Højden er formentlig højere end selv etagehøjderne på bygningerne. §6, stk. 4) - I punktet lægges der op til at enkelte boligtyper kan etableres med en bygningsdybde op til 17 meter. Hvordan er der taget højde for dagslysforhold? Enkelte boligtyper har en maks. dybde på 12 m (formentlig ejerlejligheder), hvor andre boligtyper (bl.a. botilbud og studieboliger) har en maks. dybde på 16-17m. Med en gangbrede på 2m og udvendige vægge på ca. 60 cm hver er der stadig tale om boliger, hvor dybden ligger på næsten 7 meter. For studieboliger, som formentlig kræver en smallere gang er der tale om rumdybder på over 7,2m, som vil udløse kraftige korrektionsfaktorer for dagslys. Er der taget højde for dette under udarbejdelse af lokalplanen? Hvordan kommer det til i udtryk ift. bestemmelserne, som omhandler facadeudtryk? Er der tilsvarende skarpere krav til facadernes åbenhedsgrad (glasandel) ?  §7, stk. 1 a) – Punktet omhandler den lodrette opdeling facader, som beskrives med at ”hver facadeenhed skal markeres ved skift i materialer eller farver”. Man har jo set flere eksempler – især ved Teglholmen – hvor dette ikke har lykkedess særligt godt. Bestemmelsen åbner højst sandsynligt op for, at karrébygningerne bliver opførte ens med en enkelt skift i teglstens farve. Her bør man sætte skarpere krav til enten fremspring, eller kontrast mellem materialer eller andet, som tydeliggør, at der er krav om, at facaderne opleves forskelligt, som flere facader ved siden af hinanden, for at nedbryde skalaen.  §7, stk. 2 f) – Hvordan tænkes punktet overholdt? Allerede nu kan det ses i Sluseholmen, at ingen af butikkerne overholder kravet. Alle glasfacader er klæbet til med annoncer og/eller marketing, som ingen hensyn tager til byrummet. Bliver der stillet krav til, at lokalplanens krav videreføres i servitutter og dermed også husreglerne? Jeg ser frem til at se resultatet af lokalplanen og håber, at der vises hensyn til lokalområdets karakter og forstærkning af det samt de kommende beboernes behov.  Mvh,  Inês Tavares Correia 
Læs høringssvar fra Inês Tavares Correia
Indsendt af:
Kim
Dato: 6. juni 2022
Svarnummer:
11
By:
København sv
Postnr.:
2450
Jeg er også imod, at man ønsker at reducere parkeringspladser i området yderligere - især uden at der er krav om at indføre dobbelt udnyttelse af parkeringspladser hos erhvervet i området. Disse p-pladser står ledige aftener og weekender i stedet for at lade beboere og gæster benytte pladserne. Jeg er også imod, at byggeprocenten i området endnu engang øges, og at det skal forhøjes med flere etagemeter.
Læs høringssvar fra Kim
Indsendt af:
Maja Buhl
Dato: 5. juni 2022
Svarnummer:
10
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er imod, at byggeprocenten i området endnu engang øges, og at det skal forhøjes med flere etagemeter. Det virker som om, at man bare endnu engang går mere op i at få skattekroner i kassen, end at skabe et balanceret område.  Jeg er desuden også imod, at man ønsker at reducere parkeringspladser i området yderligere - især uden at der er krav om at indføre dobbelt udnyttelse af parkeringspladser hos erhvervet i området. Disse p-pladser står ledige aftener og weekender i stedet for at lade beboere og gæster benytte pladserne.
Læs høringssvar fra Maja Buhl
Indsendt af:
Maja Buhl
Dato: 5. juni 2022
Svarnummer:
9
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er imod, at byggeprocenten i området endnu engang øges, og at det skal forhøjes med flere etagemeter. Det virker som om, at man bare endnu engang går mere op i at få skattekroner i kassen, end at skabe et balanceret område.  Jeg er desuden også imod, at man ønsker at reducere parkeringspladser i området yderligere - især uden at der er krav om at indføre dobbelt udnyttelse af parkeringspladser hos erhvervet i området. Disse p-pladser står ledige aftener og weekender i stedet for at lade beboere og gæster benytte pladserne.
Læs høringssvar fra Maja Buhl
Indsendt af:
Kim Eriksen
Dato: 5. juni 2022
Svarnummer:
8
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Hvorfor droppe alle de parkeringspladser? Tving udviklerne til at bygge parkeringskældre, de M2 kan blive værdifulde selv hvis vi opnår løsninger hvor vi skal bruge færre biler.
Læs høringssvar fra Kim Eriksen
Indsendt af:
Peter Jakobsen Neilson
Dato: 29. maj 2022
Svarnummer:
7
By:
KBH SV
Postnr.:
2450
  Jeg er imod den yderligere fortætning samt højt og skyggende byggeri lige foran eksisterende bebyggelse.  Den nye lokalplan sætter en høj bygning alt for tæt på eksisterende bebyggelse, den fjerner solen fra vores have og vores udsigt til himlen forsvinder fuldstændig fra vores stue. Vi har ikke oplevet støjgener fra vejen de 5 år vi har boet her, men med denne nye plan får vi en væsentlig forringelse af livet i vores lejlighed og dermed også lejlighedens egentlige værdig.   Mvh Frederikskaj 2D, st. th.   P.s. vores bygning i den nye lokal plan er tegnet med for mange etage i forhold til det faktiske, hvilket underspiller størrelsen af den nye bygning i sammenligning, kan det blive rettet så man kan få et korrekt indtryk af størrelsen? 
Læs høringssvar fra Peter Jakobsen Neilson
Indsendt af:
F-M Mellbin
Dato: 29. maj 2022
Svarnummer:
6
By:
København SV
Postnr.:
2450
Der er allerede stor mangel på p-pladser for beboerne i Sluseholmen og især deres gæster. Hvis der nedlægges yderligere planlagte p-pladser i området vil det betyde, at bilerne herfra parkeres omkring Frederikskaj, hvor der allerede er planlagt med en betydelig reduktion af p-pladser. Jeg deler heller ikke forvanltningens optimisme med hensyn til behovet for p-pladser fremadrettet. Corona har som bekendt medført en markant reduktion i brugen af offentlig transport i kommunen, og Frederikskaj ligger direkte ud til de store færdselsårer ind/ud af København og er derfor særligt attraktiv for beboere, der pendler med bil ud af byen. Jeg er derfor imod, at der nedlægges yerligere p-pladser i nærområdet.
Læs høringssvar fra F-M Mellbin
Indsendt af:
Per Sune Koustrup
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
5
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Kære Kbhs kommune Der er en eksisterende underjordisk jernbane der løber fra Lufthavnen og via Sluseholmen og Sydhavnen st til Hovedbanegården. Der bør ses på at koble jernbanen sammen med den kommende metrostation på Sluseholmen. Det bør alt andet lige være en relativ billig løsning da begge linier i forvejen er underjordiske og i forvejen krydser hinanden med relativt få meter mellem dem. Hertil vil en mulig kommende kombineret metro- og jernbanestation kunne fungere som et omstigningsknudepunkt med aflastning af metrolinierne i centrum da passagerer til/fra Kastrup der bor syd og vest for byen ikke har behov for at tage metro ind til Hovedbanegården og/eller Nørreport for blot at tage sydpå igen til Kastrup. Der bliver således en markant forbedret adgang til lufthavnen fra syd og fra vest. Endelig kan der opføres feks 1000 p-pladser så en af de mest trafikerede hovedveje ind til byen aflastes. Mvh Per 
Læs høringssvar fra Per Sune Koustrup
Indsendt af:
Per Sune Koustrup
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
4
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Kære Kbhs kommune Der er en eksisterende underjordisk jernbane der løber fra Lufthavnen og via Sluseholmen og Sydhavnen st til Hovedbanegården. Der bør ses på at koble jernbanen sammen med den kommende metrostation på Sluseholmen. Det bør alt andet lige være en relativ billig løsning da begge linier i forvejen er underjordiske og i forvejen krydser hinanden med relativt få meter mellem dem. Hertil vil en mulig kommende kombineret metro- og jernbanestation kunne fungere som et omstigningsknudepunkt med aflastning af metrolinierne i centrum da passagerer til/fra Kastrup der bor syd og vest for byen ikke har behov for at tage metro ind til Hovedbanegården og/eller Nørreport for blot at tage sydpå igen til Kastrup. Der bliver således en markant forbedret adgang til lufthavnen fra syd og fra vest. Endelig kan der opføres feks 1000 p-pladser så en af de mest trafikerede hovedveje ind til byen aflastes. Mvh Per 
Læs høringssvar fra Per Sune Koustrup
Indsendt af:
Maja Rudloff
Dato: 26. maj 2022
Svarnummer:
3
By:
København SV
Postnr.:
2450
Jeg er imod yderligere fortætning samt højt, skyggefyldt byggeri i nærhed af havnearealet. Den eksisterende bebyggelsesprocent på 185 og byggehøjde på 33 meter er mere end rigeligt. Som det fremgår af tegningerne, begrænses frirummet mellem bygningerne og mod havnearealet væsentligt i forhold til den eksisterende lokalplan. Den sydvestvendte placering af det høje byggeri vil skygge for den meget begrænsede "byplads" mod vandet, der foreslås med planen. Det siger sig selv, at bygninger, der er 15 meter højere og står væsentligt tættere end den nuværende lokalplan tillader, vil skabe et væsentligt mindre belyst og attraktivt opholdsområde (jeg er glad for, at jeg ikke selv bor i de tilstødende ejerlejligheder, som nu lige pludselig får fire etager ekstra på nabobygningen). At randbebyggelsen skulle skærme det bagvedliggende for støj, er udokumenteret snik-snak, som er blevet brugt gennem årenen for at forhøje den ellers allerede fastlagte bebyggelsesprocent her i Sydhavnen såvel som andre steder i byen. Jeg savner, at der bliver talt om grønne områder og udbygning af mulighederne for kultur- og fritidsaktiviteter, som for nuværende er ikke-eksisterende på Sluseholmen. Der findes simpelthen ingen sammenhængende grønne arealer på Sluseholmen, som tilnærmelsesvis kan betegnes som et park- eller rekreationsområde. Der findes ingen opholdsarealer, boldbaner eller legepladser til børn. Det er simpelthen skammeligt og uholdbart, at man i stedet for at adressere dette problem bliver ved med at anbefale fortætning og forhøjning af byggefelterne fremfor det modsatte. Dårlig planlægning har bevirket at den skole, som I har formået at få klemt ind på det sidste lille ledige byggefelt på Sluseholmen, nu etableres uden udearealer på trods af, at det kaldes en naturskole? Grønne tage og vandnærhed kan altså ikke udligne tæt byggeri uden frirum imellem. Bilparkeringen der fastlægges med lokalplansforslaget (1:500 for boliger og 1:428 for erhverv) er ekstremt lavt og vil forværre parkeringsproblemerne i bydelen. Det er uden realitetssans at tro, at etableringen af en metrostation vil bevirke, at de offentlige transportmuligheder dermed forbedres i en grad, så beboere ikke længere har behov for bil. For jeg selv, der bor i på Teglholmen og arbejder i Roskilde, ændrer metroen ingenting. Jeg skal stadig til Hovedbanegården eller Valby for at kunne tage et regionaltog til Roskilde (den mulighed eksisterer jo heller ikke længere fra Ny Ellebjerg). Man har fjernet alle de forskellige bus- og dermed forbindelseslinjer, der løb gennem Teglholmen, og erstattet dem med en enkelt (7A) og samtidig valgt ikke at placere nogen metrostation på Teglholmen. I de 16 år jeg har boet på Teglholmen er den offentlige transport kun blevet forringet og det ændrer metroen intet ved. Jeg har nu efter 12 år valgt at anskaffe mig bil igen, fordi forbindelseslinjerne simpelthen er blevet for ringe. Et tydeligt eksempel på, at planlæggerne lever i en andet virkelighed end borgerne. Derudover savner jeg i forslaget, at der etableres sikker skolevej til Sluseholmen Skole for alle de børn fra Teglholmen, som pga. forvaltningens ringe fremtidsplanlægning er tvunget væk fra Skolen i Sydhavnen, som de ellers hørte til. Hvordan skal de børn, som bor i starten af Teglholmsgade og på A.C. Meyers Vænge kunne krydse sikkert igennem området her? Dette er deres skolevej nu. Hvorfor er det ikke tænkt ind? Det eneste sted, det nævnes, er s. 7, men en grøn linje, hvis forløb mest af alt ligner angivelsen af en forhindringsbane. Etableres der sikre vejoverkørsler og ordentlige stiforhold, der tager hensyn til de mange skolebørn, der skal frekventere Sluseholmen Skole? Den helt fraværende italesætning virker meget besynderlig taget i betragtning, at forvaltningen under dække af, at det skulle være sikker skolevej, fx har krævet etablering af dobbeltcykelsti på den lille private fællesvej A.C. Meyers Vænge, som ikke ligge skolenært og hvor der stort set ingen cykeltrafik er. Men nu, hvor en del børn ufrivilligt er blevet omdirigeret til Sluseholmen Skole og arealet langs havnekajen dermed bliver deres skolevej, så taler man ikke med et ord om sikker skolevej - eller bare om adgangsveje for at disse børn skal kunne komme sikkert i skole. Hvorfor? Det virker som om at planlægningen udelukkende sker som vinden blæser eller hvad der lige er belejligt i forhold til at please bygherren.
Læs høringssvar fra Maja Rudloff
Indsendt af:
Laj Karsten Rasmussen
Dato: 17. maj 2022
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
2
By:
Copenhagen V
Postnr.:
1665
Det giver rigtig god mening at fortætte området derude i højere grad, end den nuværende lokalplan tillader. Selve visualiseringerne af hvordan det kommer til at kunne se ud, giver også rigtig god mening, med bygningkroppe der har detaljer og skala, som tilpasser sig den eksisterende kontekst rigtig fint. 
Læs høringssvar fra Laj Karsten Rasmussen
Indsendt af:
Bent Pedersen
Dato: 16. maj 2022
Svarnummer:
1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Endnu engang fraviges den oprindelige lokalplan med en uhørt øgning af den tilladte byggehøjde i området (som osse skete ifm byggeriet på Frederikskaj). En byggehøjde på næsten 40 m er uacceptabelt og argumentet om støjskærmning er en utrolig dårlig undskyldning for kommunens tilsyneladende utæmmelige appetit for flere kvadratmeter (indtægter) i Sydhavnen. Jeg må dog erkende, at erfaringerne tilsiger, at kommunen ikke tager hensyn til negative høringssvar.
Læs høringssvar fra Bent Pedersen