""

Høring af midtvejsevaluering af Cirkulær København: Ressource- og Affaldsplan 2024

Forslag til supplerende indsatser for øget genanvendelse og genbrug

Høringsfrist:

5. juni 2022
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 18. maj 2022
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalg har læst midtvejsevaluering af Cirkulær København Ressource- og Affaldsplan 2024. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de opstillede mål for genanvendelse ikke har kunnet nås, men vi ser med tilfredshed på, at der planlægges nye aktiviteter for alligevel at nå dem. Efter mange års forsinkelse har man i Valby endelig kunnet åbne nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads. Vi støtter ideen om at udvide åbningstiden for nærgenbrugsstationer, så de er åbne og bemandet syv dage om ugen. For at nå genanvendelsesmålene lægges der op til ”understøttende og tværgående kommunikationsindsats”. Der er ligeledes beskrevet mange aktiviteter, som er lokalt funderet, fx grønne nabofællesskaber, cirkulære boligforeninger mm. Valby Lokaludvalg indgår meget gerne i implementering af disse indsatser. Vi savner dog en beskrivelse af, hvordan lokalvalgene kan medvirke til at oplyse borgerne, bidrage til at styrke sortering af materialer og medvirke til gennemførelse af genbrugsaktiviteter. Lokaludvalget har etableret bytteøer lokalt i området, og vi afholder med stor succes byttemarkeder. Dette bør kunne koordineres med de kommunale ordninger, så det sikres, at borgerne oplever et bredt tilbud, men ikke aktiviteter, der peger i forskellige retninger. Da man indførte indsamling af drikkevareemballage sammen med plastic, skete det hen over sommerferien og uden inddragelse af lokaludvalgene. Vi opfordrer til, at der etableres et mere intensivt samarbejde, hvor man udnytter lokaludvalgenes lokale kompetencer til at engagere borgerne både i de her foreslåede indsatser og i kommende tiltag, fx indsamling og genanvendelse af tekstiler. Venlig hilsen Henrik Palsmar, Medlem af Valby Lokaludvalg og formand for miljøgruppen og Michael Fjeldsøe, Formand Valby Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Erling Ekegren
Dato: 9. maj 2022
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Svendsgades gårdlaug
By:
København V
Postnr.:
1658
Vi har store problemer med erhvervsrenovation i vores fælles gård. Her er 13 virksomheder, heraf 5 restauranter/cafeer med utrolige mængder af affald. Allerede her inden deres sortering fylder de uforholdsmæssigt meget i vores fælles gård. Vi bliver i forvejen nød til at begrænse deres areal i gården til deres skrald. Lad os slippe for erhvervsrenovation i gårdene og få deres skrald ud af gårdene til glæde for os beboere. I andre lande lykkes det at hente renovationen i det offentlige rum, lad os prøve med erhvervsrenovation opsamlet i det offentlige rum på daglig basis. Et yderlige problem med erhversrenovationen er, at de benytter forskellige renovationsselskaber, så der er et rend af forskellige renovationsselskaber til skrald fra erhvervsvirksomhederne.    
Læs høringssvar fra Erling Ekegren
Indsendt af:
Camilla
Dato: 3. maj 2022
Svarnummer:
9
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Den største forudsætning for succesfuld sortering er at det er muligt at komme af med sit sorteret affald dagligt. Makreldåser lugter! Hvor vi bor befinder alle muligheder for at komme af med alt andet end restaffald, meget langt væk: Vi skal vandre mellem 2 og 5 gader væk. På den ene gade er det pap og papir, længere væk metal og længere væk igen glas. Systemerne (de gamle grå og grønne containere) er langt det meste af tiden overfyldte og de er voldsomt grimme i bybilledet. Der findes mange elegante alternativer: affaldsøer med nedgravet affaldscontainere
Læs høringssvar fra Camilla
Indsendt af:
Rikke Feltmann
Dato: 3. maj 2022
Svarnummer:
8
By:
København
Postnr.:
2100
Hej det er super vigtigt at tage fat i affaldssortering og håndtering af dette.  men jeg mener at vigtigheden er størst mht. emballage i fødevarer. Mælkartoner og alt unødvendigt emballage burde forbydes og erstattes af genbrugsflasker med pantsystem. Plastikposer og plasticbeholdere skal have et pantsystem. Vi bliver nødt til at tage de klimaforandringer og ALT den plastik forurening alvorligt. Det er fuldstændig useriøst at man i supermarkedet køber ind og ALT er indpakket i plastik. Så går du 10 minutter hjem og pakker det ud og smider det så ud. Nyttesløst og direkte dumt!!!! Det må kommunerne lave om på.   Bedste hilsener fra Rikke Feltmann
Læs høringssvar fra Rikke Feltmann
Indsendt af:
Anonym
Dato: 28. april 2022
Svarnummer:
7
By:
Kbh Nv
Postnr.:
2400
Jeg må indrømme at jeg ikke synes jeres nyeste survey virker specielt gennemarbejdet eller innovativ. Blandt andet spørger I om det vil være en god idé med 400 kr til at købe en affaldsløsning. Dette ved jeg I allerede har tilbudt, da jeg selv gjorde brug af det. Så hvorfor spørge om det igen?     Jeg synes I bør have en større fokusgruppe (med engarede og betalte borgere), hvor forslag og cases kan gå mere i dybden. F.eks. er det mit indtryk at mange ejendomme har vidt forskellige måder at opstille og håndtere deres affalsssortering. Containerne burde være lettere at afkode, hvad er er til hvad. Det er ikke nok at lågene har en farve. Der skal være billeder af tingene og/eller et skilt på. F.eks. er det et problem, der hvor jeg bor at der ikke er skiltet godt nok. Beboere smider pap i plastik, og det kan demotivere en for at sortere når man opdager dette. Nogle produkter består både af metal og plastik, hvad gør man så?  Det ville være en fordel at kbh kommune har affaldssorterings rådgivere eller akitiekter der kan komme ud og hjælpe ejendomme med at gøre det mere brugervenligt.    De grønne affalssposer Kbh. har indkøbt er af elendig kvalitet. Der går ingen tid før de opløses og man har madvæske løbende ud af dem. Det er som om indkøbsafdelingen har købt for stort et batch uden at prøve det af først. Dem de har i Herlev og i Frb. kommune er bedre.  De gratis grønne affaldsspand er heller ikke gode. Der er brug for et flottere design og med et kulfiltre. I stedet for en billig løsning burde Kbh give støtte til gode løsninger. Det kunne være en webshop omkring affaldssorteringsprodukter, som kbh. tester og udvælger til. Til denne hjemmeside kunne der gives et tilgodebevis i form af de 400 kr i tilskud. Det vil være en fordel at staten/kommunen ejer rettigheder/udvikler disse designs end at det er private virksomheder.   Til slut synes jeg det er bekymrende at I slet ikke nævner tekstilaffald, som vi snart skal til at sortere. Min vicevært vidste f.eks. slet ikke at vi snart skal til at sortere tekstil. Han kan heller ikke se hvor ejendommen skal stille containeren, da gården slet ikke er indrettet og tænkt til at skulle have så mange containere stående. Vi har i forvejen ikke særlig meget plads og grønt i byen. Nu står der affaldscontaintere i massevis.    Jeg synes det er tankevækkende at det er borgerne, der så og sige skal stå med problemet med at sortere og gennemskue hvordan man bedst genanvender et produkt. Det burde være virksomhederne, der forpligter sig på at designe og producere emballage der ikke skader naturen unødvendigt, og som ikke er blandingsmaterialer.    Brugervenglighed er vigtigt!   Derudover bør der også ses på stor skralderummene, der bliver smidt alt for meget ud direkte til forbrænding.             
Læs høringssvar fra Anonym
Indsendt af:
Steen Ejlers
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
6
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Det forekommer nærmest uvirkeligt at læse om avanceret affaldssortering, når vi her, foruden alm restaffald, kun har mulighed for særskilt sortering af bio og aviser. Vi har ikke containere til plast, pap osv – og har tilsyneladende heller ikke udsigt til at få det. Hvad er kommunens planer?
Læs høringssvar fra Steen Ejlers
Indsendt af:
Morten Jarlbæk Pedersen
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EjendomDanmark
By:
København V
Postnr.:
1606
Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Morten Jarlbæk Pedersen
Indsendt af:
Tine Willer
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
4
By:
København SV
Postnr.:
2450
Genanvendelse af plast er ikke ok. Der findes rigtig meget sort plastic og det kan ikke genanvendes fordi sorteringsanlægget ikke kan genkende sort plast. (Se Prylberget på UR Play Sverige (se udsendelsen - Svenskerne er rigtig gode til at informere deres borgere) Link: https://urplay.se/program/225013-prylberget-plast-skam-och-kallsortering?utm_source=ur.se&utm_medium=referral&utm_campaign=prylberget_2022 Plastik er heller ikke mærket ordentligt af, så meget bliver blandet sammen ved udsmidningen og bliver ikke genanvendt. Ifg. ovenstående udsendelse, så bliver ca. 10% plastik til ny plastik og ofte kun 5% da det bliver blandet sammen med andet. Så jeg tænker at alt det arbejde vi i husholdningen laver er spild af tid og gode intentioner, når det ikke meldes ud, hvor meget der faktisk kan genanvendes. Så der skal mærket ordentligt op med plastikken (også fordi det er det vi smidder mest ud af) og så skal folk vide, hvad der skal i alm. affald og hvad der skal i plast. Desuden skal sort plast forbydes (meget kommer fra take-away) og blandings plast (fx. bambus/plast) forbydes for når det en gang er blandet sammen, så kan man ikke skilde dem ad. Dette er en sag for politikkerne.
Læs høringssvar fra Tine Willer
Indsendt af:
Yuliia
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
3
By:
København S
Postnr.:
2300
Hi, Thank you for collecing feedback on the garbage sorting. I have been living in Denmark for 4 years and find garbage handling in Copenahgen an amazing thing. So extra 'Thanks' for that. However, I have always been interested - what happens with all this sorted garbadge afterwards. And as it was asked in the survey about 20min short traning videos about sorting the garbage, I immediately thought of videos about - how sorted garbage is used afterwards. Where does Bio go, where does Plast go, regular waste, etc. It would be even cooler to see the link between plastic form the garbage and e.g., a pair of summer shorts that are made of recycled plastic :-) Just an idea. Regards, Yuliia
Læs høringssvar fra Yuliia
Indsendt af:
Thorbjørn Kühl
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
2
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Spande til organisk affald, med poser som man må bruge to af for at de ikke går i stykker, og tilskud til nye skraldespande til noget man kun smider ud et par gange om året virker skørt. Hvorfor ikke i stedet give tilskud til at folk kan købe en køkkenkværn så alt madaffald kan kværnes og ryger direkte til rensningsanlægget hvor det kan hjælpe de organiske processer.
Læs høringssvar fra Thorbjørn Kühl
Indsendt af:
Kristian
Dato: 27. april 2022
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
2450
Hej, jeg har lige udfyldt et spørgeskema omkring affaldssortering.  I spørgeskemaet står der, hvad man ville synes om at få 400kr til nye skraldespande. Det er ikke et spørgsmål om penge for mig, men mit køkken er simpelthen ikke lavet til mere end 2 skraldespande. Jeg sortere pap, dåser, glas og delvist grønt affald, 400kr ville ikke hjælpe og det ville være langt bedre, hvis Københavns kommune lavede en aftale med ekspempelvis beboerforeninger. Jeg har ganske enkelt ikke plads til 5 forkskellige skraldespande.    Jeg vil derfor foreslå, at I skal gøre det nemmere at sortere i hjemmet og finde en løsning til små lejligheder i fællesskab med foreningerne. Det er ikke uvidenhed i sorteringen, da man nemt kan få en folder omkring sortering, men et problem i forhold til pladsmangel. Derfor burde der findes en løsning her, som kan gøre det nemmere, for folk at opbevare deres affald, og som nemt kan udbydes i stedet for man selv skal stå for at købe ekstra skraldespande, som skal stå tilfældigt rundt omkring i køkkenet.
Læs høringssvar fra Kristian