Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg

Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringsfrist:

27. april 2020
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 27. april 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Aino Hertz
Dato: 24. april 2020
Svarnummer:
3
By:
København SV.
Postnr.:
2450
Jeg har læst Svend-Eriks Pedersen fra Friluftsrådets indsigelser og er stort set enig med ham. Som beboer har vi, især i den mørke tid, generne fra de store lysmaster og selv om deres areal kan afgrænses, vil de jo ikke blive helt usynlige, når de er tændt over så mange timer. Og denne lysmængde ønsker man så nu fordoblet. Det er ikke rimeligt, overfor os der bor her. I forbindelse med udbygningen af Godsbaneterrænnet, som ligger på den anden sidse af Enghavevej, har kommunen nu valgt, at der skal ligge yderligere 3 baner: 1. 11 mands og 2. 7 mandsbaner. Fra fodboldklubben Vestias side bliver det ofte begrundet med, at i provinsen har man en langt bedre dækning pr. indbygger. Den begrundelse kan ikke bruges i København, som for det første er en storby,  der også har mange andre ting, de kan tilbyde deres indbyggere, som ikke er tilgængelige på landet i samme omfang. Og for det andet er der ikke meget rimelighed i, at de få grønne områder vi har, skal indrettes til fodboldfolket alene. Mangfoldighed er et godt ord og betyder bl.a. at folk har mange forskellige interesser og der gerne skulle være  plads til os alle sammen. Brugerne af banerne er der kun nogle få timer hver uge, beboerne har deres hjem her.  Ikke flere kunstgræsbaner på Bavnehøj området. Fodboldfolket må så glæde sig over, at de får endnu nogle baner på Godsbaneterrænnet.  venlig hilsen Aino Hertz  
Læs høringssvar fra Aino Hertz
Indsendt af:
Svend-Erik Fangel Pedersen
Dato: 15. april 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Friluftsrådet København
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hermed fremsendes høringssvar fra Friluftsrådet København. Se venligst vedhæftede pdf-fil. Med venlig hilsen f/ Friluftsrådet København Svend-Erik Fangel Pedersen
Læs høringssvar fra Svend-Erik Fangel Pedersen
Indsendt af:
Kirsten Andersen
Dato: 3. marts 2020
Svarnummer:
1
By:
København
Postnr.:
1424
Kunstgræsplæner produceret af gummi eller plast er gift for vores miljø. Derfor håber jeg, at en eventuel kunstgræsplæne laves af kork eller andet bæredygtigt materiale. Husk at lysmaster kan være meget generende for både naboer og dyrelivet i området.
Læs høringssvar fra Kirsten Andersen