Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg

Høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg med tilhørende udkast til VVM-tilladelse

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

2. marts 2020 til 27. april 2020

Sagsnummer

2019-0051830

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. april 2020

Høringen er lukket

Københavns Kommune ved Byggeri København har den 13. april 2018 ansøgt om etablering og drift af Kunstgræsbane beliggende Enghavevej 90, 2450 København SV. Matrikel nr. 1576, Udenbys Vester Kvarter, København og matrikel nr. 306, Valby, København.

Projektet er af en sådan karakter, at det kræver, at miljøpåvirkninger belyses i en miljøkonsekvensrapport (VVM) før etablering og drift. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af bygherres rådgiver og undersøger projektets påvirkning på miljøet i anlægs- og driftsfasen på miljøparametrene støj, lys, overfladevand og materialevalg.  

Miljøkonsekvensrapport samt VVM-myndighedens udkast til VVM-tilladelse er i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 27. april 2020. Bemærkninger skal afgives her på siden. 

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets har på møde den 24. februar 2020 behandlet sagen om offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for kunstgræsbane på Bavnehøj Idrætsanlæg (Vesterbro-Kongens Enghave)

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

Dansk Folkeparti finder det miljømæssigt uforsvarligt at anvende kunstgræsbaner, som ifølge Miljøkonsekvensrapporten indeholder flammehæmmere, plastblødgørere (Ftalater), tungmetaller, gummigranulat (ftalater) fra kasserede bildæk, polycycliske aromatiske hydrocarboner (PAH), mikroplast og tungmetaller m.m. Derfor anbefales det at anvende forsigtighedens princip, således at det undgås, at miljøfremmede stoffer spredes til natur- og vandmiljøet samt undgå, at børn og unge i Københavns Kommune fra skoler og idrætsforeninger skånes for potentielle sundhedsmæssige påvirkninger. Dansk Folkeparti ønsker derfor, at man fremover anvender kork eller andet bæredygtigt materiale som underlag til fodboldbanerne i stedet for gummigranulat.

Alternativet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

Partierne ønsker at anvende forsigtighedens princip, således at det undgås, at miljøfremmede stoffer spredes til vandmiljøet samt, at børn og unge i Københavns Kommune fra skoler og idrætsforeninger skånes for potentielle sundhedsmæssige påvirkninger. Partierne ønsker derfor, at man fremover anvender kork eller andet bæredygtigt materiale som indfil til fodboldbaner af kunstgræs i stedet for gummigranulat.” 

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

Partierne støtter op om at finde den mest bæredygtige løsning, der er mest miljø- og sundhedsmæssig optimal. I processen bør relevante aktører og eksperter inddrages. Den skal ligeledes være brugervenlig.” 

Indstillingsdokumenter samt Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen kan læses på dette link:

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/24022020/edoc-agenda/d5aaf3f8-04fb-4ae2-9d01-ec4cbaf0e671/4aa17feb-d967-45ed-84c1-11e8780b7388 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér