Krimsvej tillæg 2 - supplerende høring

Lokalplantillægget gør det blandt andet muligt at nedrive to erhvervsbygninger, fastlægge nye byggefelter samt at ændre anvendelsen.

Høringsfrist:

27. april 2017
Indsendt af:
Martin Bakkebo Pedersen
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
34
By:
København
Postnr.:
2300
Træls at grundejerne synes at få så mange ønsker igennem. De vidste hvad de købte og de kan jo sælge grundene igen hvis de har fortrudt. Delområde A (Baltic) fremstår i lokalplanen med etage antal på 1-2. Nu forsøger I at presse en kæmpe blok med op til 3-5 etage ind (plus teknik på taget osv) – det er en betydelig fravigelse af den oprindelige lokalplan og vil skade nogles udsyn som kun kan ses som et ønske om at tilgodese en boligspekulants kommercielle interesse. At I i delområde A har valgt at bevare træer og skabe et lille byrum er positivt, således at bygningen forudsættes ikke at komme længere frem. Delområde C (Bunkeren) skal ændres fra erhverv til bolig er positivt. Citat fra andet bidrag: "Delområde D (Voksfabrikken) er det mest besynderlige at I har fået sneget med ind i denne plan. Dette var det mest interessante område som ALLE beboere gik og ventede på skulle omstå med ”skulpturpladsen” og ”kunstnerstrædet” og hvor håbet var at Voksfabrikken skulle være områdes omdrejningspunkt med mulighed for en masse kulturelle udfoldelser. Vi mangler byrum og steder hvor vores børn og vi voksne kan mødes og være kreative – lad nu for guds skyld være med at ødelægge denne fine illusion og vision for dette område med bare at bygge, bygge, bygge…" Jeg er meget enig. Bevar tak Parkering: ikke færre tak
Læs høringssvar fra Martin Bakkebo Pedersen
Indsendt af:
Lone Rasmussen + 13 flere jvf. brev
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
33
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Strandgården
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede brev.
Læs høringssvar fra Lone Rasmussen + 13 flere jvf. brev
Indsendt af:
Jeff Risom
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
32
Virksomhed / Organisation :
Gehl
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er som byplanlægger og beboer enig i mange af ændringsforslagene. Ændring af Bunkeren (matr 643aa) til bolig, er en fornuftig markedsorienteret løsning for bygningen. Det giver også mening at ændre noget af Strandkanten og Strandtårnets stueetage fra publikumsorienteret serviceerhverv til erhverv. Det er også en god ide at trække byggefeltet i område A lidt tilbage fra Strandvejen for at bevare de gamle træer. Men nedrivning af voksfabrikken samt en forsnævring af byrummet i hjertet af kvarteret er meget problematisk. Det nye forslag til område D nedgraderer kvalitaten af byrum F og G. Det nye forslag minimerer kantzonen for byrum F og G som gør dem mindre brugbare og attraktive da der er mindre mulighed for interaktion mellem ud -og indendørs aktivitater. Skygge diagrammer viser også et væsentlig mindre areal of offentlig tilgængelige byrum med eftermiddagssol da den sydvest vendte bygningskant er mindre defineret og giver mindre muligheder for gode kantforhold som kommunen ellers har ytret ønske om. Kvalitet af solforhold i byrum D er ligeledes forringet under det nye forslag. Amager Strand er en bydel i stor forandring som er både spændende for nye beboere og de mange københavnere, turister og andre som besøger området. For de lokale er det vigtigt at bevare områdets ånd og historie samt opbygge en god blanding af byrumstyper (størrelse, formål, potentiale for kultural brug som giver plads til alle). Voksfabrikken er den eneste bygning tilbage som afspejler områdets historie. Det er vist fra Kødbyen, papirøen, og mange andre steder de attraktive og værdiskabende muligheder gamle industriale bygninger kan give. At rive den unikke historiske bygning ned for at bygge "mere af det samme"er en kortsigtet løsning for kommunen. Jeg forstår at der er en gruppe investorer der står klar til at forny bygningen til en multi-funktional og kulturalt mødepunkt i området hvilke vil tilføje området den plads og energi som er i takt med den oprigtige lokal plan og med fordel vil tjene området. Med Venlig Hilsen Jeff og Signe Risom - Amager Strandvej 150G
Læs høringssvar fra Jeff Risom
Indsendt af:
Cecilia Holmdahl
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
31
By:
københavn
Postnr.:
2300
Som tilæg til mit tidligere høringssvar (den 25 april) vil jeg fremførte følgende (også inkluderet i høringssvar i 2015 til tilæg 1): Krimsvejsområdet er lige nu domineret af asfalt og beton. Det er meget svært at opbringe en større grøn plet. Derudover er der stort set intet for børn. Disse to mangler er blevet fremhævet af områdets beboere gentagne gange de sidste års tid. Jeg vil på det kraftigste opfordre kommunen til, at i lokalplantillægget stille krav til bygherre om at opføre grønne arealer/plads til at mødes/legeplads, for eksempel i området der tidligere blev benævnt ”Skulpturpladsen” (hvor er den blevet af i de nye planer?). I den oprindelige lokalplan er der indtegnet en boldbane i det her areal, men den er siden hen forsvundet. Boligerne der bliver bygget i området er primært familieboliger, og rigtig mange børnefamilier er flyttet hertil. Børnene har dog ingen steder at gå hen og lege. De eneste få legeredskaber der eksisterer er rettet mod de helt små børn/babyer. De lidt større børn trænger til steder at mødes sammen med venner. I Amager Strandpark lige ved siden af er der heller ingen legeplads eller boldbaner eller lignende. Herudover er der ikke en mulighed for spontan leg her for områdets børn, da børnene ikke kan krydse den meget stærkt trafikerede Amager Strandvej på egen hånd. Jeg vil derfor endnu engang opfordre kommunen til at prioritere hyggelige og grønne områder for beboerne at mødes - til gavn for både børn og voksne. /Cecilia Holmdahl
Læs høringssvar fra Cecilia Holmdahl
Indsendt af:
Sigrid Kongshøj-Munch
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
30
By:
Køge
Postnr.:
4600
Jeg ønsker at bevare voksfabrikken på Amager. Der er mange og utroligt gode muligheder i dette sted. Særligt ved opførelsen af nye grønne arealer og butikker, vil det i høj grad skabe en fantastisk energi, og synergi, der skaber nyt liv til området. Jeg håber på at overvejelserne om at nedrive voksfabrikken vil blive tilsidesat for de meget fremsynede tanker der er om brugbar udnyttelse af voksfabrikken.
Læs høringssvar fra Sigrid Kongshøj-Munch
Indsendt af:
Christian Ingemann Skov
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
29
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ved efterhånden ikke hvad jeg skal skrive til jer. Vi har på baggrund af lokalplanen købt en bolig i området – og af flere omgange forsøger I nu at snige mere og højere byggeri ind af bagvejen ved at ændre denne lokalplan. Vi som beboere vil meget gerne skabe en ny og spændende bydel, men det besværliggøres når kommunen og bygherrerne konstant modarbejder dette og forsøger at ændre på de oprindelige planer. Som beboer i området igennem 3 år slås vi stadig på daglig basis med bygherrer om fejl og mangler ved vores boliger, fællesarealer og generel færdiggørelse. Vi står med problemerne mens byherrerne har cashet ind og endnu engang kan glæde sig over at forvaltningen og kommunen tilgodeser deres ønsker og ikke os som beboere! Det er yderst frustrerende og skuffende. Delområde A (Baltic) fremstår i lokalplanen med etage antal på 1-2. Nu forsøger I at presse en kæmpe blok med op til 3-5 etage ind (plus teknik på taget osv) – det er en betydelig fravigelse af den oprindelige lokalplan og vil skade vores udsyn markant og som kun kan ses som et ønske om at tilgodese en boligspekulants kommercielle interesse. At I i delområde A (endelig) har set lyset og valgt at bevare træer og skabe et lille byrum er positivt. Delområde C (Bunkeren) skal ændres fra erhverv til bolig ser jeg som noget positivt. I har netop klassificeret vejen ind til dette område som ”opholds- og legeområde” med max 15 km/t så det ville nok heller ikke harmonere med en 5 etagers erhvervsejendom (og manglende parkerings faciliteter). Desværre må jeg konstatere at Bunkeren ønskes nedrevet og erstattet – det ville ellers klæ området at man restaurerer de eksisterende bygninger. Delområde D (Voksfabrikken) er det mest besynderlige at I har fået sneget med ind i denne plan. Dette var det mest interessante område som ALLE beboere gik og ventede på skulle omstå med ”skulpturpladsen” og ”kunstnerstrædet” og hvor håbet var at Voksfabrikken skulle være områdes omdrejningspunkt med mulighed for en masse kulturelle udfoldelser. Vi mangler byrum og steder hvor vores børn og vi voksne kan mødes og være kreative – lad nu for guds skyld være med at ødelægge denne fine illusion og vision for dette område med bare at bygge, bygge, bygge… Kommunen og forvaltningen er meget velkommen herude til at inspicere og udpege hvor vores børn skal mødes og lege og udfolde sig selv i området. Vi er heldige at have stranden men i selve området skal vi også have muligheder for dette. Kig evt. mod Madrid hvor der er så mange fine skønne byrum med små oaser hvor børn og voksne kan gå tur og nyde en lille ”plet” i byen. Kom nu KK! Mvh Christian Ingemann Skov, Amager Strandvej
Læs høringssvar fra Christian Ingemann Skov
Indsendt af:
Christina Dønvang
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
28
By:
København S
Postnr.:
2300
Delområde A: Hvor er det trist, at Københavns Kommune (KK ) vælger at overhøre de mange protester mod kolosbyggeriet på Baltic grunden. Har grundejeren virkelig så stor indflydelse? Iflg den oprindelig lokalplan skulle der være max 1-2 etager (jvf.tegning 5). Iflg.tillæg 2 skulle der nu bygges en kolos af en hestesko på 5 etager på det højeste for at "flest muligt kan få glæde af udsigten til Øresund". Et argument der klinger lidt hult, da man med det ønskede byggeri i delområde A netop kommer til at fratage mange nuværende beboere udsigten. Fasthold den oprindelige lokalplan, eller - endnu bedre - tillad rækkehuse i delområde A, da der jo er et stort ønske fra kommunens side om flere boliger. Delområde C: Super forslag: Rækkehuse i delområde C passer perfekt i området og ødelægger ikke noget for nuværende beboere. Delområde D: Hvorfor skal det område pludselig listes ind i tillæg 2?? Parkering: Igen bør den oprindelig lokalplan fastholdes. Der bør som minimum være en p-plads pr 100 beboelseskvm. Eller endnu bedre: Tillad endnu flere P-pladser, så længe de holdes under jorden. På den måde kan man undgå de uhensigtsmæssige, de ulovlige og de deciderede farlige parkeringer, som vi oplever i dag. Jeg håber KK vil fastholde grundideen for området og dermed tage hensyn til nuværende beboere, som er flyttet ind i området i tillid til, at lokalplanen rent faktisk var gældende.
Læs høringssvar fra Christina Dønvang
Indsendt af:
Henrik Dahl Andersen
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
27
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Strandgården, Amager Strandvej 112
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar - supplerende høring Krimsvej tillæg 2 Jeg er en kommende beboer i Strandgården på Amager Strandvej 112, 2300 København S. I den sammenhæng har jeg en umiddelbar interesse i lokalplan forslaget fordi området grænser umiddelbart op til min kommende bolig. Helt specifikt er jeg meget imod at det for delområde D gives tilladelse til at forøge bygningshøjden fra 2 til 3 etager. Der ønsker jeg at det fastholdes at bygningshøjden fortsat højst kan blive 2 etager. Tilsvarende er jeg fortsat imod at parkeringsnormen bliver ændret fra de nuværende 1 plads pr. 100 m2 etageareal til 1 plads pr. 150 m2 etageareal. Denne ændring gjorde jeg også indsigelse imod sidste år iforbindelse med mit høringssvar til Krimsvej tillæg 2 - indsendt 17. oktober 2016 (link -> http://blivhoert.kk.dk/svar/13827). Samtidig vil jeg give min uforbeholdne støtte til det høringssvar som der er blevet indsendt fra Amager Øst Lokaludvalg den 24. april 2017. Med venlig hilsen Henrik Dahl Andersen Amager Strandvej 112M 1th, 2300 København S
Læs høringssvar fra Henrik Dahl Andersen
Indsendt af:
Palle Skov
Dato: 27. april 2017
Svarnummer:
26
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg deler Lokaludvalg Øst's forundring over, at der i den supplerende høring nu indgår et nyt 4. delområde D, hvilket ikke var tilfældet i den almindelige offentlige høring for tillæg 2. Jeg opfatter forslaget til ændringen af område D, hvor Voksfabrikken er beliggende, som en sådan afvigelse, der efter min opfattelse underminerer den oprindelige lokalplans hensigter om at skabe et ”varieret og oplevelsesrigt byområde med kvaliteter i bygninger og byrum og en balance mellem bevaring og fornyelse”. Det undrer at forvaltningen endnu engang lægger op til at ændre de forudsætninger, der oprindeligt er lagt ind i lokalplanen. Da der er tale om ganske væsentlige ændringer, mener jeg, at det vil være på sin plads med en helt ny høringsrunde. Jeg støtter de lokale her på Amager der i et års tid har arbejdet for at skabe et nyt kreativt og kulturelt frirum ved Amager Strand. Disse smukke bygninger (voksfabrikken) må ikke rives ned, for at der skal bygges flere ligegyldige rækkehuse. I disse tider, hvor vi alle er optaget af vores, af danskernes historie, bliver vi søndag efter søndag mindet om betydning af, at der i vores nærområde findes artefakter, findes steder, findes kulturelle frirum der er forankret i en konkret historie, hvor bedsteforældre kan videregive fortællingen om dengang da ... .... ... til børnebørnene og deres kammerater, sådan som multitalentet Ib Spang Olsen mestrede det med sin fortælling fra barndommens Østerbro. Vis mod og borgersind. Eksproprier ejendommen, overgiv den til borgerne og sæt vide rammer for dens anvendelse og udvikling. Rammer som udvikles i et tæt samarbejde med og ikke for borgerne.
Læs høringssvar fra Palle Skov
Indsendt af:
Allan van O. T. Andersen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2100
Voksfabrikken på Amager har fantastiske muligheder for at huse butikker og andre udadvendte aktiviteter i området. Det er præcist et sådanne sted der er brug for i området og jeg mener derfor at det ville være ærgerligt at rive det ned!
Læs høringssvar fra Allan van O. T. Andersen
Indsendt af:
Anders Olesen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
24
By:
Copenhagen S
Postnr.:
2300
Helt som ved vedtagelsen af Krimsvej Tillæg 1, så varetager kommunen igen kun bygherrernes interesser. Da politikkerne vedtog tillæg 1, på trods af stor modstand fra beboerne i området, så var ”Voksfabrikken” en del af tillæg 1, hvor der skulle være et højhus ”Sydtårnet” og selve ”Voksfabrikken” skulle bibeholde bygningernes dimensioner og forsat være erhverv. Nu prøver TMF endnu en gang at snige en ændring ind, ved at kalde det område D i Tillæg 2. Det skal her fremhæves, at område D ikke var en del af den oprindelige høring eller forslaget til Tillæg 2. Der er hverken en ordentlig beskrivelse eller retvisende illustrationer som faktisk viser hvor disse ”nye” rækkehuse i D skal ligge, og det ser også ud til, at I nu ændrer byggehøjden fra 2 etage til 2/3 etage. (hvilket I pudsigt nok heller ikke skriver noget om) Hvordan er vejforløb, stier, parkering osv. tænkt ind i dette? Og hvad med det Byrum som både i den oprindelige lokalplan og helhedsplanen er fastlagt? I Helhedsplanen for Krimsvejsområdet beskrives ”område D” som ”Plads F”: ______________________________________________ Bevæger man sig lidt længere mod syd ad den niveaufrie stiforbindelse ankommer man til Byrum F. Byrummet ligger helt centralt i bydelen ved den tidligere ’Voksfabrik’. Tilgængelighed Under Byrum F etableres en hævet parkeringskælder. Det betyder, at byrummet opdeles i to niveauer hvor den nordlige del ligger højest. En forcérbar overgang skal sikre, at byrummet hænger sammen og at man uhindret kan bevæge sig fra et niveau til andet. Brugergrupper og byrumsidentitet Der er generelt gode lysforhold i byrummet indtil klokken 16. Byrum F er omgivet af relativt lave bygninger, der skærmer for vinden. Derfor er hele pladsen udpeget som zone for ophold i længere tid. Byrummet omkranses af en varieret bebyggelse med kreative værksteder og andet småerhverv i stueetagerne mod nord og øst. Det
 vil sandsynligvis kunne generere et interessant liv i byrummet med udendørs værksteder og lignende. Mod syd og vest grænser boligbebyggelser op til byrummet. Der er således god basis for, at der kan opstå byliv på alle tidspunkter af døgnet. Her kan de kreative mødes med beboere og nysgerrige strandgæster og hotelgæster. ______________________________________________ Som beboer på Krimsvej i over 3 år nu, har vi kunne følge en udvikling, hvor det udelukkende er boligspekulanternes kommercielle interesser som TMF/TMU har taget hensyn til. Legepladser, byrum, serviceerhverv mm. er byttet ud med flere bolig-m2, og via såkaldte ”fejl” og begunstigende forvaltningsakt, har TMF kørt os beboere over. Samtidig er Grundejerforeningen styret af de 3 store bygherre, så både udviklingen af området og kommunikationen mellem beboerne er totalt død. Der er INGEN byrum eller steder hvor mennesker kan mødes. Super ærgerligt, at Københavns Kommune ikke har kunne holde fast i et udviklingsprojekt som så så lovende ud for 5 år siden. En anden gang burde Kommunen spare vores skattekroner og blot give boligspekulanterne frie hænder over lokalplanen og udviklingen, det ville give det samme dårlige resultat i sidste ende.
Læs høringssvar fra Anders Olesen
Indsendt af:
Gertrud Hjelm Kongshøj
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar vedlagt som pdf:
Læs høringssvar fra Gertrud Hjelm Kongshøj
Indsendt af:
Anders Poulsen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
meget imod forslag til tillæg 2
By:
København s
Postnr.:
2300
Kære kommune, Jeg har nu boet med min familie, først med bopæl med udsigt til krimsvej i 2009, før den store udvikling begyndte. Og nu i den nye bebyggelse. Jeg ved ikke hvem og hvordan man som borger skal kunne blive klog på tillæg 1-2 og nu et forslag der blander rundt på begreberne, det virker mest af alt som et forvirringsnummer..der af en eller anden grund tilgodeser "udvikler" fremfor borgerne i dette område. Hvor skal mine børn møde de andre fra kvarteret, på krimsvej ?!, hvor dermhverken er fortorv eller hensyntagen til cykel og gående.,hvis det udelukkende bliver små enklaver med "kunstige legepladser" og hvor skal de voksne mødes..og hvor skal der opstå ny kultur og identitet for området. . Den oprindelige lokalplan 425, som der er imponerende mange der ønskes fastholdt sig i den oprindelige form ...fordi den tager hensyn til at her bor mennesker, hvor der skal være publikumsorienteret erhverv i lav eksisterende bebyggelse, der skal være åbne pladser/ park omkring filipskolen og voksfabrikken samt bunkeren. Det er yderst udemokratisk, tmf udsender forslag til tillæg 2 der ikke understøtter, bevarelse eller fastholde rum for kultur og mennesker i al almindelighed. Både bunkeren og voksfabrikken, er godt gammelt gedigent byggeri, ved nænsom restaurering af bygningerne ville bygherre kunne efterlade disse til samlingspunkter med liv og ånd...,,som der i den grad mangler herude og som ville kunne afspejle lokalkultur og samtidig øge værdien for omkringliggende nye bygninger. Dette må være win-win. lad bygningerne restaureres og lade dem skabe identitet vi alle kan være stolte af !
Læs høringssvar fra Anders Poulsen
Indsendt af:
John-Arne Jensen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
E/f Nordtårnet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftning
Læs høringssvar fra John-Arne Jensen
Indsendt af:
Alexander Jockers
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
20
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Indsigelse, supplerende høring Krimsvej 425 tillæg 2: 1) Der er ingen grund til at rive Voksfabrikken ned, bygningerne er i en fin stand i dag, de er på INGEN måde nedrivningsparate, hvilket bevidnes af adskillige af lokalerne lejes ud og der drives erhverv fra store dele af bygningerne den dag i dag. 2) Der er initiativtagere der står klar til at købe Voksfabrikken, sætte den stand med respekt for bygningernes historie og omdanne bygningerne til kultur-og medborgerhus, med cafeer, taghaver, liberalt erhverv, gade køkkener og aktiviteter for alle der måtte være interesserede. Derved føre liv ind imellem det eksisterende byggeri og skabe den mangfoldighed mange nybyggede områder i byen savner så desperat. 3) Jeg forstår ikke hvordan det er muligt at Voksfabrikken, nu område D, først er en del af tillæg 1 og nu pludselig, på en supplerende høring, bliver en del af tillæg 2? De der i sin tid havde bemærkninger til tillæg 1 og Voksfabrikken og troede at denne var afsluttet, er de nu blvet kontaktet, da der nu foreligger et helt andet forslag på Voksfabrikken? Det ligner ikke bare dårlig forvaltning fra TMFs side, det forringer den demokratiske proces og tilliden til kommunen. Vi bør holde fast i den oprindelige lokalplan og forkaste dette nye forslag til tillæg 2.
Læs høringssvar fra Alexander Jockers
Indsendt af:
Rikke og Martin
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
19
By:
København N
Postnr.:
2200
For det første synes vi, det er uacceptabelt og frustrerende, at lokalplanerne for Amager Strandvej ikke er til at stole på. Siden vi købte vores lejligheder for knap tre år siden har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ændret – eller forsøgt at ændre – lokalplanerne adskillige gange. Kendetegnene for alle ændringsforslagene er, at der tillades højere og tættere byggeri til skade for de beboere, der bor eller skal bo i området. Det samme gælder tillæg 2. Vi købte vores lejlighed for knap tre år siden efter vi nøje havde studeret lokalplanen og med stor tiltro til lokalplanen. Vi havde en klar forventning til at lokalplanen var et gennemtænkt og gennemarbejdet dokument, som ville være gældende uden store ændring i lang tid og som ikke ville ændres med den hyppige frekvens, som vi desværre har set siden vi købte vores lejlighed. Det er uforståeligt, frustrerende og uacceptabelt, at Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning igen og igen ændrer lokalplanerne på Amager Strandvej til skade for de borgere, hvis interesser vi havde forventet den burde varetage. I stedet kan vi som kommende beboere kun se at værdien af vores lejlighed forringes da den udsigt som vi havde glædet os til – og mener at have en berettiget forventning om – bliver begrænset. I det vedtagne lokalplanstillæg nr. 1 fremgår det om område D i paragraf 4 om ”Bebyggelsens omfang og placering” i stk. 3: ”Den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri som i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse”. De eksisterende bygninger er 2 etager. I den supplerende høring for tillæg 2 er der imidlertid flere steder angivet et etageantal på 3 for disse steder. Dette er vi meget i mod. Område D er lige op ad Strandgårdens syd- og vestside, og det vil få stor betydning for indsyn, udsigt og lysforhold for de lejligheder, som vender mod syd og mod vest i Strandgården (vi har købt en af disse lejligheder). Vi synes derfor, at det er helt uacceptabelt, hvis denne supplerende høring indebærer, at der sniges en forøgelse af etagehøjden ind på bygningerne i område D. Hvis der bygges tre etager lige op ad Strandgården kan det ikke undgå at påvirke værdien af de berørte lejligheder. Vores lejlighed får i forvejen ødelagt vores udsigt hvis tillæg 2 vedtages, i det der lægger op til 5 etager højt byggeri på Baltic grunden. Vi vil forvente en økonomisk kompensation fra Københavns Kommune, hvis der bliver givet lov til at bygge højere end den nuværende lokalplan. Vi er desuden netop blevet opmærksomme på at Nordtårnet blev bygget større end tilladt, hvilket formentlig har betydet, at det har taget dele af eller hele aftensolen på vores altan væk. Det er meget uacceptabelt at se at grundejer/bygherre har bygget større end det tilladte til skade for den almindelige borger (dem som bor i Strandgården). Vi har en klar forventning om, at Københavns Kommune for fremtiden vil sikre håndhævelse i lokalplanen, idet den jo ellers er værdiløs. Med venlig hilsen Rikke Holmslykke Østergård og Martin Kjær Aagaard Kommende beboere i Strandgården
Læs høringssvar fra Rikke og Martin
Indsendt af:
Gregers Gjersøe
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
18
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil hermed gerne gøre indsigelse overfor Krimsvej tillæg 2. Min indsigelse drejer sig om de ekstra etager som tillæg 2 giver mulighed for at bygge i område D. Det kommer direkte til påvirke indsyn, udsyn, lys og derfor værdien af den lejlighed jeg har købt i god tro på sydsiden af Strandgården. Jeg vil derfor gerne anføre, at jeg opfatter tillæg 2 som en ekspropriation (i grundlovens forstand) af min erhvervede ejendom. Skulle tillæg 2 (mod forventning) blive vedtaget vil undertegnede, sammen med andre af ejerne i Strandgården, søge kompensation ad rettens vej. Med venlig hilsen Gregers Gjersøe
Læs høringssvar fra Gregers Gjersøe
Indsendt af:
Morten Ellehauge
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Entropicture
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg synes Voksfabrikken skal bevares som kulturhus, til glæde for lokalområdet.
Læs høringssvar fra Morten Ellehauge
Indsendt af:
thomas christoffersen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
16
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Lad voksfabrikken stå og lad de kreative kræfter der vil omdanne den til et kyultursted gøre det - vi har rigeligt nybyggeri i starten af Amager
Læs høringssvar fra thomas christoffersen
Indsendt af:
Trine Hertz Terkelsen
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Lad Voksfabrikken stå. Drop beton ørkenerne og de kønsløse nybygninger. lad os bevare noget af vores gamle Amager. Skab et et sted for fællesskaber, kunst og kreativitet til alles gavn og glæde i stedet for.
Læs høringssvar fra Trine Hertz Terkelsen
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 26. april 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Cecilia Holmdahl
Dato: 25. april 2017
Svarnummer:
13
By:
København
Postnr.:
2300
Indsigelse, supplerende høring Krimsvej tillæg 2 1. Jeg finder det fuldstændigt uacceptabelt, at kommunen i denne supplerende høring indrager et nyt område, kaldt område D, der ikke har været en del af den oprindelige høring. Man udvider således området som tillægget omfatter. Dette er en væsentlig ændring og burde kræve en ordinær høringsrunde istedet for at sniges ind i en supplerende høring, med meget kort svarfrist. De fleste med interesse i område D har ingen mulighed for at indse, at dette område nu endnu engang skal laves om, idet området allerede er blevet behandlet i det der benævntes tillæg 1, der blev vedtaget så sent som sommeren 2016. Dengang blev området kaldt "Voksfabrikken" (nu område D), og i tillægget blev vedtaget, at man i området ikke måtte bygge over den samme volumen og højde som de eksisterende bygninger som bygherre ønskede at nedrive. Etageantal blev angivet til maks 2 etager (udover et tårn på 12 etager). I høringsbrevet til denne supplerende høring fremgår ikke, at kommunen nu vil indrage område D. Man skal ind og se tegningen (tegning 4 revideret) med byggehøjder for at indse, at kommunen nu endnu engang vil lave om i den eksisterende plan. 2. Jeg modsætter mig den reviderede plan for område D mht bygningshøjder på tre etager i stedet for en-to. Ligesom tidligere skal gælde, at man i området ikke må bygge højere end de eksisterende bevaringsværdige bygninger der ønskes nedrevet (udover i oprindelig lokalplan godkendt, bl.a 12 etagers tårn) - dette skal gælde både volumen og højde. 3. Såfremt kommunen fastholder, at tre-etagers bygninger skal tillades, bør maks antal meter angives (istedet for antal etager). Endvidere bør klargøres at der ikke er tilladt at bygge tagterrasser og taghuse oveni. 4. Til sidst vil jeg blot nævne, at for os der for tre år siden købte en meget dyr familiebolig i bebyggelsen Strandgården (lige nord for område D) med ønske om lys og luft er en meget kedelig udvikling, der er sket i området, hvor kommunen har tilladt alt højere og tættere byggeri ved dispensationer og ændringer i lokalplanen. Strandgårdens sydlænge får yderligere meget negative konsekvenser af indsyn og mindsket luft og lys i boligerne om det foreslåede tillæg godkendes. Hilsen Cecilia Holmdahl Kommende beboer i Strandgården, Amager strandvej 112M, 3tv
Læs høringssvar fra Cecilia Holmdahl
Indsendt af:
Kristoffer Rohde
Dato: 25. april 2017
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
Baseret på tidligere erfaringer med Københavns Kommunes høringsprocess, hvor borgernes indsigelser ignoreres og tilsidesættes til fordel for grundejerne (=ejendomsudviklerne), ønsker jeg ikke at kommentere dette makværk af en "høring". Såfremt Københavns Kommune oprigtigt ønsker at inddrage borgerne i udviklingen af området, som Lokalplan 425 vedrører, stiller jeg mig gerne til rådighed. Med venlig hilsen Kristoffer Rohde
Læs høringssvar fra Kristoffer Rohde
Indsendt af:
Anne Mette Dall
Dato: 24. april 2017
Svarnummer:
11
By:
København s
Postnr.:
2300
SVAR VEDRØRENDE HØRING SAGSNUMMER 2017-0003794 Hermed indsigelse til den supplerende høring – forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 ’Krimsvej”. Som kommende beboere i Strandgården, finder vi den foreslåede ændring af lokalplanen i område D (voksfabrikken) problematisk og ønsker derfor at gøre indsigelse mod, at bygningerne gøres højere end den oprindelige lokalplan tillader. Forslaget om, at tilsidesætte den oprindelige lokalplan for at tillade mere, højere og tættere byggeri vil i den grad ændre området, hvilket er helt andre forudsætninger end dem, vi kommende beboere har købt vores lejligheder under. Sydsiden af Strandgården vil med denne ændring få en højere bygning umiddelbart lige overfor altaner og ud for panoramavinduerne i stuen, der er lejlighedernes primære opholdsrum. For de nedre etager i Strandgården vil det betyde, at der ikke længere vil være frit udsyn over området kaldet voksfabrikken lige overfor Strandgården, som den oprindelige lokalplan ellers lagde op til med maks. højde, som på de eksisterende bygninger i voksfabrikken. Volumen og højde på de bygninger, som ønskes opført i område D må derfor ikke overstige de eksisterende bygninger, og med det menes, at højden på de eksisterende bygninger i meter skal respekteres på det nye byggeri – herunder, at der ikke tillades tagterrasser o. lign. på bygningerne, da dette er en væsentlig forringelse for boligejerne i Strandgården. En forringelse, der udover at fratage den forventede udsigt sandsynligvis også har en økonomisk konsekvens for den enkelte ejer, da lejlighederne vel næppe stiger i pris med udsigten til et stort boligbyggeri. Dernæst, så vil der med højere bygninger uvilkårligt også skabes meget mere vind rundt om bygningerne, som vil påvirke alle bygninger i området. Hvis man blot hører lidt på beboerne i andre områder i København, hvor der er bygget højt og tæt, så kan man konstaterer, at det er fuldstændig umuligt at bruge altaner og udenoms arealer, da der fremkommer en slags vindtunneller rundt om bygningerne, hvormed der er et evigt sus ved bygningerne. Da vi købte vores lejlighed vægtede vi af samme årsag højt, at der kun var et lavt byggeri lige overfor vores lejlighed, blandt andet pga. det sus mange høje bygninger skaber. Vi vil derfor bede lokaludvalget om at forholde sig til vindforholdene og ikke kun skyggediagrammer, hvis man bygger højere på område D (og gerne i det hele taget), så man ikke skaber endnu en øde og tom bydel i København, fordi det ikke er rart at opholde sig på altaner og udenoms arealerne. Overordnet set, så tager de mange ændringer i lokalplanerne lidt af glæden ved at skulle bo på Amager Strandvej. Ændringerne i lokalplanerne er konsekvent forringelser for de borgere, der har valgt at købe en bolig i området, når det tillades at der bygges højere, tættere og bredere i området. Det er ganske enkelt helt urimeligt, at man ikke kan have tillid og tiltro til den lokalplan, som vi har købt lejlighed på baggrund af. Med venlig hilsen Jan Hovmand og Anne Mette Dall
Læs høringssvar fra Anne Mette Dall
Indsendt af:
Birgitte Mogensen
Dato: 23. april 2017
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Byggehøjde i praksis: Højden af bebyggelsen i delområde A er ikke tydelig. Det forventes, at teknikhus er inkluderet i de 18 meter. Det fremgår ikke klart hvad den reelle ændring er, herunder om der i praksis er nogen højdeforskel på 14 meter over eksisterende byggeri til 18 meter over ny terrænhøjde. Træer i byrum J: Der efterlyses en begrundelse for at eksisterende træer er ændret til alene at omfatte bevaringsværdige træer, herunder er der ikke sammenhæng til den kommunale indsats for grønne områder, når genplantning af træer udelades som obligatorisk i dette høringsforslag.
Læs høringssvar fra Birgitte Mogensen
Indsendt af:
Jan D. Sørensen
Dato: 23. april 2017
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Det reviderede forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 425 ”Krimsvej” indeholder forbedringer i forhold til det tidligere fremsendte forslag, bl.a. ved at eksisterende træer bibeholdes og byggeriet på Baltica-grunden trækkes længere mod vest. Der er dog stadigvæk problemer i forhold til byggehøjder, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat ikke respekterer, at folk i området har købt boliger ud fra den eksisterende lokalplan 425 og i tillid til de byggehøjder, som fremgår deraf. Vedr. område D: Som nævnt i materialet kan den gamle Voksfabrik ”i den gældende lokalplan nedrives og erstattes af nyt byggeri med maks. samme volumen og højde.” Dette er helt fint. Det er imidlertid uacceptabelt, når det af den nye bebyggelsestegning (tegning 2) fremgår, at der kan bygges i 2-3 etager, hvad der klart går ud over højden på de eksisterende bygninger. Det er fint med boliger i lokalplanens område D, og også fint at de eksisterende bygninger rives ned, men det skal klart og tydeligt fremgå, at volumen og højde IKKE må overstige de eksisterende bygninger, i overensstemmelse med eksisterende lokalplan. Konkret skal den tilladte byggehøjde på nybyggeriet derfor angives i meter, svarende til meterhøjden på de eksisterende bygninger. For at sikre, at omreguleringen fra erhverv til boliger ikke kommer til at give urimelige gener mht. støj og indsyn for de omkringliggende bebyggelser (Nordtårnet, Strandgården og Lærernes Pensionskasses boliger) skal det endvidere fastslås, at der ikke må etableres tagterrasser o. lign. på bygningerne, som skal erstatte Voksfabrikken. Vedr. område A: Det er fint, at byggeriet trækkes længere mod vest. Det er imidlertid ikke OK, at der fortsat opereres med op til 5 etager og en højde på op til 18 meter. Af lokalplan 425 fremgår det, at der kan lægges 1-2 etager på den eksisterende bygning. Hvis denne i stedet rives ned og erstattes af nybyggeri (hvad der kan være udmærket) må dette byggeri naturligvis makismalt være på 2-3 etager. Dette bør indskrives i dette tillæg sammen med en angivelse af, hvor mange meter de 2-3 etager maksimalt må være. Det må understreges igen: Der er mange mennesker, der har købt bolig i Krimsvej-området efter at have vurderet lys, udsigt, afstand til naboer osv. ud fra den eksisterende lokalplan. Det er selvfølgelig helt i orden, at der efterfølgende må laves visse mindre justeringer, men ændringer i højde på bebyggelsen og andre mere gennemgribende ændringer er simpelthen ikke i orden, med mindre beboerne er indforståede med det. Det fremgår forhåbentligvis med al ønskelig tydelighed, at dette ikke er tilfældet. Endelig skal det bemærkes, at det er en god idé at tillade serviceerhverv (i stedet for kun publikumsorienterede serviceerhverv) i en del af ”Strandkanten” og ”Strandtårnet”. Tilsvarende bør også gælde i ”Strandgården”. Venlig hilsen, Jan D. Sørensen & John-Arne Jensen
Læs høringssvar fra Jan D. Sørensen
Indsendt af:
Allan Nick Holm Frederiksen
Dato: 23. april 2017
Svarnummer:
8
By:
København S
Postnr.:
2300
Det virker som om der er ved at udvikle sig en tendens til at Københavns kommune kan lave tillæg på tillæg til de lokalplaner som tidligere er vedtaget. Dette tillæg 2 til lokalplan Krimsvej har både forslag til store ændringer til lokalplanen, en meget kort tidsfrist (hvilket giver mistanke om at få så få indsigelser som muligt)t og tager overvejende hensyn til den partner som ejer grunde i området. Det betyder at tillægget primært går ud over de almindelige borgere som har valgt at bosætte sig i området og som i tillid til Københavns kommune og lokalpolitikerne har stolet på at når en lokalplan er vedtaget så er den vedtaget. Helt konkret er min argumentation på linje med den den indsigelse som Lars Anthonsen, en anden beboer i Strandgården, Amager Strandvej 112, 2300 København, har indsendt 19.04.17, og som er citeret nedenfor. De nedennævnte indsigelser har ikke mindst at gøre med de ekstra etager som tillæg 2 giver mulighed for at bygge i område D. Venlig hilsen Allan Nick Holm Frederiksen CITAT Indsendt af: Lars Anthonisen (2300) Dato: 19.04.17 Mine kommentarer vedrører område D i den supplerende høring samt forslag om indskrænkning af parkeringspladser og serviceerhverv/publikumsorienteret erhverv. OMRÅDE D: Der er tidligere blevet vedtaget et tillæg 1 til lokalplan nr. 425. Dette tillæg inkluderer det område, der i den supplerende høring for tillæg 2 kaldes område D. Tillæg 1 blev først vedtaget efter flere høringsrunder og der var stor modstand mod dette (planerne for området Voksfabrikken nu kaldet område D). Der var INGEN opbakning til forslaget på nær fra grundejerne og det må derfor undre at det nye supplerende forslag ikke har lyttet til de mange negative høringssvar… Derudover har tillæg 2 tidligere været i høring med områderne A, B og C og denne nye supplerende høring inkluderer nu også pludselig område D (dvs. det område der tidligere blev kaldt Voksfabrikken og som borgerne i området har formodet var endelig besluttet med vedtagelsen af tillæg 1). Mange borgere med interesse i område D vil derfor være uvidende om, at der er igangsat en supplerende høring for området. Ovenstående høringshistorik for område D gør, at forvaltningen bør være forsigtige med at vedtage ændringer for område D, som der ikke er opbakning til hos borgerne, hvor det så ellers nemt kan mistænkes, at disse ændringer bliver sneget ind via et tillæg 2, som ikke tidligere har omhandlet dette område D. Ydermere står der i det vedtagne tillæg nr. 1 følgende om område D i paragraf 4: ”Bebyggelsens omfang og placering” i stk. 3: ”Den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri som i volume og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse”. I den gældende lokalplan efter vedtagelse af tillæg nr. 1 angives i oversigten over bebyggelseshøjder, at bygningerne - der hvor der nu tænkes rækkehuse og erhverv – har et maksimalt etageantal på 2 (udover Sydtårnet på 12 etager). I den supplerende høring for tillæg 2 er der imidlertid flere steder angivet et etageantal på 3 for disse steder samt tilladelse til at ”Voksfabrikken” kan rives ned (denne bygning var tidligere planlagt at holde bevaret i nuværende form) Jeg synes, at tankerne omkring rækkehuse og erhverv er fine, men anmoder stærkt forvaltningen om at sikre, at intentionerne - om at nyt byggeri i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse - overholdes. Som nabo i bebyggelsen Strandgården - der ligger lige opad område D – betyder det meget for os ejere, om de vilkår vi har købt vores boliger på baggrund af ikke forringes i forhold til indsyn, udsyn, lys, m.m. PARKERINGSFORHOLD/NORMER: Forslaget om at indskrænke antallet af parkeringspladser samtidig med at der skal bygges flere boliger og mere erhverv finder jeg uholdbart og kan ikke se, hvordan det gavner nogen. SERVICEERHVERV/PUBLIKUMSORIENTERET ERHVERV: Den supplerende høring lægger op til at Strandkanten og Strandtårnet kan få lov til at leje ud til serviceerhverv i stedet for publikumsorienteret erhverv. Det støtter jeg – og mener at samme mulighed bør gælde Strandgården og andre byggerier. Det vil være naturligt at når der nu er planlagt erhvervsbyggeri i bydelen (for b.la. at skabe liv) at dette også er en blanding af både detailbutikker (dagligvare og udvalgsvarebutikker) og restaurationer, barer mv. I Strandgården, hvor jeg skal bo, ændrede kommunen lokalplanen og flyttede mere erhverv til Strandgården. Nu hvor indflytning nærmer sig forlanger Teknik- og Miljøforvaltningen, at erhvervet skal være publikumsorienteret erhverv med udeservering rundt hele bygningen, til trods for at der er meget lidt plads og at den støj og tobaksrøg, udeservering uundgåeligt medfører, vil genere rigtig mange mennesker. Det er til stor frustration for os ejere, som risikerer at bo i støj døgnet rundt. Hyggelige detailbutikker er at helt uforståelige grunde bandlyst. Med venlig hilsen Lars M. B. Anthonisen CITAT SLUT
Læs høringssvar fra Allan Nick Holm Frederiksen
Indsendt af:
Mikael Barfod
Dato: 22. april 2017
Svarnummer:
7
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg tillader mig at gøre indsigelser overfor Krimvej tillæg 2. Min argumentation svarer til den indsigelse som Lars Anthonsen, en anden beboer i Strandgården, Amager Strandvej 112, 2300 København, har indsendt 19.04.17, og som er citeret nedenfor. De nedennævnte insigelser har ikke mindst at gøre med de ekstra etager som tillæg 2 giver mulighed for at bygge i område D. Det kommer direkte til påvirke indsyn, udsyn, lys og derfor værdien af den lejlighed jeg har købt i god tro på sydsiden af Strandgården. Jeg må derfor yderligere indskærpe, at jeg rent faktisk opfatter tillæg 2 som en ekspropriation (i grundlovens forstand) af min velerhvervede ejendom. Skulle tillæg 2 (mod forventning) blive vedtaget vil ejerne i Strandgården i givet fald være i stand til at søge kompensation af rettens vej. Med venlig hilsen Mikael Barfod CITAT Indsendt af: Lars Anthonisen (2300) Dato: 19.04.17 Mine kommentarer vedrører område D i den supplerende høring samt forslag om indskrænkning af parkeringspladser og serviceerhverv/publikumsorienteret erhverv. OMRÅDE D: Der er tidligere blevet vedtaget et tillæg 1 til lokalplan nr. 425. Dette tillæg inkluderer det område, der i den supplerende høring for tillæg 2 kaldes område D. Tillæg 1 blev først vedtaget efter flere høringsrunder og der var stor modstand mod dette (planerne for området Voksfabrikken nu kaldet område D). Der var INGEN opbakning til forslaget på nær fra grundejerne og det må derfor undre at det nye supplerende forslag ikke har lyttet til de mange negative høringssvar… Derudover har tillæg 2 tidligere været i høring med områderne A, B og C og denne nye supplerende høring inkluderer nu også pludselig område D (dvs. det område der tidligere blev kaldt Voksfabrikken og som borgerne i området har formodet var endelig besluttet med vedtagelsen af tillæg 1). Mange borgere med interesse i område D vil derfor være uvidende om, at der er igangsat en supplerende høring for området. Ovenstående høringshistorik for område D gør, at forvaltningen bør være forsigtige med at vedtage ændringer for område D, som der ikke er opbakning til hos borgerne, hvor det så ellers nemt kan mistænkes, at disse ændringer bliver sneget ind via et tillæg 2, som ikke tidligere har omhandlet dette område D. Ydermere står der i det vedtagne tillæg nr. 1 følgende om område D i paragraf 4: ”Bebyggelsens omfang og placering” i stk. 3: ”Den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri som i volume og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse”. I den gældende lokalplan efter vedtagelse af tillæg nr. 1 angives i oversigten over bebyggelseshøjder, at bygningerne - der hvor der nu tænkes rækkehuse og erhverv – har et maksimalt etageantal på 2 (udover Sydtårnet på 12 etager). I den supplerende høring for tillæg 2 er der imidlertid flere steder angivet et etageantal på 3 for disse steder samt tilladelse til at ”Voksfabrikken” kan rives ned (denne bygning var tidligere planlagt at holde bevaret i nuværende form) Jeg synes, at tankerne omkring rækkehuse og erhverv er fine, men anmoder stærkt forvaltningen om at sikre, at intentionerne - om at nyt byggeri i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse - overholdes. Som nabo i bebyggelsen Strandgården - der ligger lige opad område D – betyder det meget for os ejere, om de vilkår vi har købt vores boliger på baggrund af ikke forringes i forhold til indsyn, udsyn, lys, m.m. PARKERINGSFORHOLD/NORMER: Forslaget om at indskrænke antallet af parkeringspladser samtidig med at der skal bygges flere boliger og mere erhverv finder jeg uholdbart og kan ikke se, hvordan det gavner nogen. SERVICEERHVERV/PUBLIKUMSORIENTERET ERHVERV: Den supplerende høring lægger op til at Strandkanten og Strandtårnet kan få lov til at leje ud til serviceerhverv i stedet for publikumsorienteret erhverv. Det støtter jeg – og mener at samme mulighed bør gælde Strandgården og andre byggerier. Det vil være naturligt at når der nu er planlagt erhvervsbyggeri i bydelen (for b.la. at skabe liv) at dette også er en blanding af både detailbutikker (dagligvare og udvalgsvarebutikker) og restaurationer, barer mv. I Strandgården, hvor jeg skal bo, ændrede kommunen lokalplanen og flyttede mere erhverv til Strandgården. Nu hvor indflytning nærmer sig forlanger Teknik- og Miljøforvaltningen, at erhvervet skal være publikumsorienteret erhverv med udeservering rundt hele bygningen, til trods for at der er meget lidt plads og at den støj og tobaksrøg, udeservering uundgåeligt medfører, vil genere rigtig mange mennesker. Det er til stor frustration for os ejere, som risikerer at bo i støj døgnet rundt. Hyggelige detailbutikker er at helt uforståelige grunde bandlyst. Med venlig hilsen Lars M. B. Anthonisen CITAT SLUT
Læs høringssvar fra Mikael Barfod
Indsendt af:
Lars Anthonisen
Dato: 19. april 2017
Svarnummer:
6
By:
København S
Postnr.:
2300
Mine kommentarer vedrører område D i den supplerende høring samt forslag om indskrænkning af parkeringspladser og serviceerhverv/publikumsorienteret erhverv. OMRÅDE D: Der er tidligere blevet vedtaget et tillæg 1 til lokalplan nr. 425. Dette tillæg inkluderer det område, der i den supplerende høring for tillæg 2 kaldes område D. Tillæg 1 blev først vedtaget efter flere høringsrunder og der var stor modstand mod dette (planerne for området Voksfabrikken nu kaldet område D). Der var INGEN opbakning til forslaget på nær fra grundejerne og det må derfor undre at det nye supplerende forslag ikke har lyttet til de mange negative høringssvar… Derudover har tillæg 2 tidligere været i høring med områderne A, B og C og denne nye supplerende høring inkluderer nu også pludselig område D (dvs. det område der tidligere blev kaldt Voksfabrikken og som borgerne i området har formodet var endelig besluttet med vedtagelsen af tillæg 1). Mange borgere med interesse i område D vil derfor være uvidende om, at der er igangsat en supplerende høring for området. Ovenstående høringshistorik for område D gør, at forvaltningen bør være forsigtige med at vedtage ændringer for område D, som der ikke er opbakning til hos borgerne, hvor det så ellers nemt kan mistænkes, at disse ændringer bliver sneget ind via et tillæg 2, som ikke tidligere har omhandlet dette område D. Ydermere står der i det vedtagne tillæg nr. 1 følgende om område D i paragraf 4: ”Bebyggelsens omfang og placering” i stk. 3: ”Den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri som i volume og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse”. I den gældende lokalplan efter vedtagelse af tillæg nr. 1 angives i oversigten over bebyggelseshøjder, at bygningerne - der hvor der nu tænkes rækkehuse og erhverv – har et maksimalt etageantal på 2 (udover Sydtårnet på 12 etager). I den supplerende høring for tillæg 2 er der imidlertid flere steder angivet et etageantal på 3 for disse steder samt tilladelse til at ”Voksfabrikken” kan rives ned (denne bygning var tidligere planlagt at holde bevaret i nuværende form) Jeg synes, at tankerne omkring rækkehuse og erhverv er fine, men anmoder stærkt forvaltningen om at sikre, at intentionerne - om at nyt byggeri i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse - overholdes. Som nabo i bebyggelsen Strandgården - der ligger lige opad område D – betyder det meget for os ejere, om de vilkår vi har købt vores boliger på baggrund af ikke forringes i forhold til indsyn, udsyn, lys, m.m. PARKERINGSFORHOLD/NORMER: Forslaget om at indskrænke antallet af parkeringspladser samtidig med at der skal bygges flere boliger og mere erhverv finder jeg uholdbart og kan ikke se, hvordan det gavner nogen. SERVICEERHVERV/PUBLIKUMSORIENTERET ERHVERV: Den supplerende høring lægger op til at Strandkanten og Strandtårnet kan få lov til at leje ud til serviceerhverv i stedet for publikumsorienteret erhverv. Det støtter jeg – og mener at samme mulighed bør gælde Strandgården og andre byggerier. Det vil være naturligt at når der nu er planlagt erhvervsbyggeri i bydelen (for b.la. at skabe liv) at dette også er en blanding af både detailbutikker (dagligvare og udvalgsvarebutikker) og restaurationer, barer mv. I Strandgården, hvor jeg skal bo, ændrede kommunen lokalplanen og flyttede mere erhverv til Strandgården. Nu hvor indflytning nærmer sig forlanger Teknik- og Miljøforvaltningen, at erhvervet skal være publikumsorienteret erhverv med udeservering rundt hele bygningen, til trods for at der er meget lidt plads og at den støj og tobaksrøg, udeservering uundgåeligt medfører, vil genere rigtig mange mennesker. Det er til stor frustration for os ejere, som risikerer at bo i støj døgnet rundt. Hyggelige detailbutikker er at helt uforståelige grunde bandlyst. Med venlig hilsen Lars M. B. Anthonisen
Læs høringssvar fra Lars Anthonisen
Indsendt af:
Oliver Bruhn Denham
Dato: 18. april 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
2300
Angående inddragelsen af område D i den supplerende høring for tillæg 2 Indledningsvis ønsker vi at fremhæve at der tidligere blevet vedtaget et tillæg 1 til lokalplan nr. 425. Dette tillæg inkluderer det område, der i den supplerende høring for tillæg 2 kaldes område D. Tillæg 1 blev først vedtaget efter flere høringsrunder og med mange indsigelser fra borgerne, bl.a. vedrørende planerne for området Voksfabrikken (nu kaldt område D). Vi undrer os meget over og ønsker at gøre indsigelse på baggrund af at tillæg 2 har tidligere været i høring med områderne A, B og C, hvor denne supplerende høring nu også pludselig yderligere omfatter område D (dvs. området ved Voksfabrikken og som borgerne i området har formodet var endelig besluttet med vedtagelsen af tillæg 1). Mange borgere med interesse i område D vil derfor være uvidende om, at der er igangsat en supplerende høring for området. Vi mener derfor ar høringshistorikken for område D gør, at forvaltningen bør være forsigtige med at vedtage ændringer for område D, som der ikke er opbakning til hos borgerne, hvor det så ellers nemt kan mistænkes, at disse ændringer bliver sneget ind via et tillæg 2, som ikke tidligere har omhandlet dette område D. Yderligere indsigelse og kommentar foreslåede ændringer for område D Vi mener det er vigtigt at have med at i det vedtagne tillæg nr. 1 står følgende om område D i paragraf 4 ”Bebyggelsens omfang og placering” i stk. 3: ”Den eksisterende bebyggelse kan erstattes af nyt byggeri som i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse”. I den gældende lokalplan efter vedtagelse af tillæg nr. 1 angives i oversigten over bebyggelseshøjder, at bygningerne - der hvor der nu tænkes rækkehuse og erhverv – har et maksimalt etageantal på 2 (udover Sydtårnet på 12 etager). I den supplerende høring for tillæg 2 er der imidlertid flere steder angivet et etageantal på 3 for disse steder. Dette er vi meget i mod. Jeg synes, at tankerne omkring rækkehuse og erhverv er fine, men anmoder stærkt forvaltningen om at sikre, at intentionerne - om at nyt byggeri i volumen og højde maksimalt svarer til den eksisterende bebyggelse - overholdes. Som nabo i bebyggelsen Strandgården - der ligger lige opad område D - betyder det meget for os beboere, om de vilkår vi har købt vores boliger på baggrund af ikke forringes i forhold til indsyn, udsyn, lys, m.m. Venlig hilsen Oliver Denham og Alice Bjørnlund-Larsen Kommende beboer i Strandgården (Amager Strandvej 112) i maj 2017.
Læs høringssvar fra Oliver Bruhn Denham

Sider