Strategi for bynatur i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en strategi for Bynatur i København. Med strategien ønsker vi at skabe de bedste rammer for, at København bliver en endnu grønnere by – også selv om byen bliver tættere og vi bliver flere københavnere.

Høringsfrist:

28. august 2015
Indsendt af:
Anton Stahl Olafsson
Dato: 12. juni 2015
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
København Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1958
Fint oplæg og et udmærket tiltag, håber finansieringen vil følge med. Dog kan det undre, at de to nøglebegreber ’grøn infrastruktur’ og ’økosystemtjenester’ som fylder rigtig meget i den faglige litteratur i disse år slet ikke er nævnt og inddraget med et eneste ord. Som jeg læser strategien, så svarer jeres definition og brug af ’bynatur’ på mange måder til definition og brugen af ’grøn infrastruktur’ (urban green infrastructure) i andre strategier, planer, rapporter og dokumenter i Europa og fx USA (side 4-5), og jeres tekst samt skema omkring bynatur med høj kvalitet (side 8) ligger op til økosystemtjenester (ecosystem services), men nævner ikke disse med et ord. Med tanke på sidste års European Green Capital Award og den meget internationale opmærksomhed der er på Københavns grønne omstilling disse år, syntes jeg, at det er synd og skam, at København ikke går forrest med at implementere disse nøglebegreber i vores kommende vigtige grønne strategi- og planarbejde. Venlig Hilsen Anton Stahl Olafsson. Adjunkt/PhD, KU/IGN, project manager i www.greensurge.eu
Læs høringssvar fra Anton Stahl Olafsson

Sider