Strategi for bynatur i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en strategi for Bynatur i København. Med strategien ønsker vi at skabe de bedste rammer for, at København bliver en endnu grønnere by – også selv om byen bliver tættere og vi bliver flere københavnere.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

12. juni 2015 til 28. august 2015

Sagsnummer

2015-0105730

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. august 2015

Høring ikke åben

Ifølge prognoserne vil Københavns befolkningstal vokse med mere end 100.000 borgere frem mod år 2025. Selv om vi bliver flere københavnere og byen bliver tættere, skal København stadig være en grøn by med et stort udbud af parker og naturområder, gadetræer, grønne gårdhaver og rige naturoplevelser for Københavnerne. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en strategi for Bynatur i København. Med strategien ønsker vi, at skabe de bedste rammer for, at København bliver en endnu grønnere by – også selv om byen bliver tættere og vi bliver flere københavnere. 

Strategien er bygget op omkring fire temaer. Hvert tema indeholder et politisk pejlemærke, to mål og en række konkrete handlingsorienterede indsatser som Københavns Kommune skal igangsætte frem mod år 2025. Strategien fastlægger således konkrete effekter, mål, indsatser og rammer, der er nødvendige for at opnå vores vision om at skabe mere bynatur i København.

Strategi for bynatur i København er i høring indtil d. 28. august 2015.

Hent strategien her og send høringssvar her på siden eller send det til Byens Udvikling byensudvikling@tmf.kk.dk

 

 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Center for Bydækkende Strategier, Berit Ipsen Hansen