Vibenshus Runddel Vest - lokalplan 580 og kommuneplantillæg

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et etageboligbyggeri og en kontorbygning, samt sikre bevaring af ejendommen Jagtvej 169A.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

16. maj 2019 til 16. august 2019

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. august 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 580 Vibenshus Runddel Vest og kommuneplantillæg nr. 29 som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 31. oktober 2019 vedtaget lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser, referat af borgermøde den 04. juni vedr. Vibenshus Runddel Vest, skema over foreslåede ændringer efter den offentlige høring, ændrede lokalplantegninger, parkeringsnotat med tillæg og redegørelse for bygningsbevaring af Jagtvej 169 A

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 16. maj 2019.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 18. november 2019.

Her kan du se materialet

Til og med den 16. december 2019 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 16. december 2019 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 580 Vibenshus Runddel Vest og kommuneplantillæg. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Vibenshus Runddel Vest og kommuneplantillæg som PDF (8 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 9. maj 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, almene boliger, parkeringsdækning for biler samt tillæg til p-notat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. maj 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 4. juni 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 13. juni 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 17. september 2018 startredegørelse for Vibenshus Runddel Vest. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, almene boliger, redegørelse for bygningsbevaring og rettelsesblad.

Se startredegørelsen for Vibenshus Runddel Vest her.

Kontakt