Toftegårds Plads II - lokalplan 629 og kommuneplantillæg nr. 21

  • Luftfoto, der viser lokalplanområdet ved Toftegårds Plads
Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle Toftegårds Plads og området syd for med en ny plads, et bibliotek og almene ungdomsboliger.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

28. marts 2023 til 24. maj 2023

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. maj 2023

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 629 Toftegårds Plads og kommuneplantillæg nr. 21 som PDF (5 mb)

Borgerrepræsentationen har den 12. oktober 2023 vedtaget lokalplanen og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Forslag til lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg, Faktaark, Parkering, Henvendelser modtaget i høringsperioden, Svar på henvendelser i høringsperioden, Forslag til ændringer efter høring, Referat fra borgermøde, Træer.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 28. marts 2023.

Lokalplanen blev bekendtgjort på Plandata.dk den 24. oktober 2023.

Klagemulighed

Indtil den 21. november 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 629 Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent forslag til lokalplan Toftegårds Plads II og kommuneplantillæg som PDF (4 mb)

Borgerrepræsentationen har den 23. marts 2023 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, Lokalplanforslag med kommuneplantillæg, Faktaark, Parkering, Svar fra Valby Lokaludvalg på indledende høring, Træer​

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 28. marts 2023.

Borgermøde

Find information om borgermødet den 8. maj 2023.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, 1172 København K

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 26. april 2023 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering.

Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt