Tivolihjørnet - lokalplan nr. 525 med kommuneplantillæg nr. 48

Lokalplanen blev bekendtgjort den 30. september 2015

Høringstype

Lokalplan

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

15. april 2015 til 10. june 2015

Sagsnummer

2015-0077952

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. june 2015

Høringen er lukket

Lokalplanen skal danne grundlag for opførelse af ”Tivolihjørnet” langs Vesterbrogade og Bernstorffsgade. Projektet skal forbinde Tivoli og byen med butiks- og restaurantoplevelser i tråd med Tivolis traditioner, samt udvide hotel Nimb.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 525 Tivolihjørnet med kommuneplantillæg nr. 48 som PDF (9 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 17. september 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, ændringsforslag mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. september 2015.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Tivolihjørnet med forslag til kommuneplantillæg som PDF (12 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. marts 2015. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, udbygningsaftale, faktaark

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 15. april 2015

Der er ikke udarbejdet miljørapport. Du kan læse om baggrunden for beslutningen og dine muligheder for at klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport i annoncen.

Startredegørelse

Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.  

Hent startredegørelse for Tivolihjørnet som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér