Teglværkshavnen tillæg 7 - lokalplan nr. 310-7

Lokalplanen blev bekendtgjort den 9. januar 2017

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. march 2016 til 6. may 2016

Sagsnummer

2013-0253153

Indsendelsesfrist for høringssvar

6. may 2016

Høringen er lukket

Lokalplantillægget gør det muligt at opføre en ny boligkarré med familieboliger og støttede ungdomsboliger ved Vestre Teglgade 10-12. Lokalplantillægget ændrer desuden anvendelsen for 'Pladehallen' til boliger. Pladehallens stueeetage skal anvendes til kultur- og fritidsformål, kollektive anlæg eller restauranter samt enkelte dagligvare- eller udvalgsvarebutikker.

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen tillæg 4, 5 og 7 som PDF (32 mb)

Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, henvendelser i høringsperioden, notat om henvendelser, ændringsforslag, faktaark mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 9. januar 2017.

Tidligere materiale 

Supplerende høring

Se supplerende høring for Teglværkshavnen tillæg 7

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 7 som PDF (32 mb)

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 8. februar 2016. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Lokalplanforslag, lokalplan 310 tillæg 4 og 5, fordeling af erhverv og kulturelle formål og faktaark.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 7. marts 2016.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. maj 2015 startredegørelse for tillæg nr. 7 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen. I referatet fra mødet kan du læse:
 
  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: startredegørelse, faktaark mv.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér