Teglværkshavnen tillæg 11 - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet Teglværkshavnen tillæg 11
Lokalplanen vil muliggøre en grundskole og et parkeringshus med idrætshal ovenpå.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

6. november 2019 til 2. januar 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. januar 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Teglværkshavnen tillæg 11 som PDF (9 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 4. november 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat Sluseholmen Skole

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. november 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 27. november 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 4. december 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér