Sydhavnsgade - forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne et erhvervsområde til et bykvarter med boliger og serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

21. may 2019 til 20. august 2019

Sagsnummer

2018-0125579

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. august 2019

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sydhavnsgade og kommuneplantillæg som PDF (14 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 9. maj 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og tre grundejere. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, hvidbog fra forudgående høring, fastsættelse af parkeringsdækning for biler, almene boliger og træer i lokalplanområdet

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. maj 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 11. juni 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Sydhavnens Bibliotek, Wagnersvej 19, 2450 København SV

Tidligere materiale

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 29. oktober 2018 startredegørelse for Sydhavnsgade. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, hvidbog fra forudgående høring, høringssvar forudgående høring, almene boliger mv.

Hent startredegørelse for Sydhavnsgade som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér