Svanemølleholm - lokalplanforslag

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt, at Svanemølleholm ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles med op til 110.000 m2 serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

6. april 2020 til 2. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. juni 2020

Høringen er lukket

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Svanemølleholm som PDF (12 mb)

Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, udkast til udbygningsaftale, parkeringsnotat, supplerende notat om vejkapacitet og parkeringsdækning.

Medlemmer af Borgerrepræsentationen har afgivet mindretalsudtalelse: Se SF´s udtalelse i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. april 2020.

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget

Indtil den 5. maj 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. oktober 2020 startredegørelse for Svanemølleholm. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, bevaringsværdige anbefalinger of Svanemølleholm, svar på spørgsmål om fældning af træer.

Hent startredegørelse for Svanemølleholm som PDF

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér