Svanemølleholm - lokalplan 594

  • Foto over lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt, at Svanemølleholm ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles med op til 110.000 m2 serviceerhverv.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

6. april 2020 til 2. juni 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. juni 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 594 Svanemølleholm som PDF (12 mb)

Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2020 vedtaget lokalplanen samt udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I referatet fra mødet kan du læse:

Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning

  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i høringsperioden, udbygningsaftale, parkeringsnotat, parkeringsnotat, vejkapacitet på Sundkrogsgade, trænotat, Svar til Mette Annelige Rasmussen (B) vedr. byggeaktivitet på Svanemølleholm, orientering til ØU om svar til DF om konsekvenser ved reduceret, notat om henvendelser modtaget i forbindelse med supplerende høring, henvendelser modtaget i forbindelse med supplerende høring, orientering til Borgerrepræsentationen fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. vejudlæg.  

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 6. april 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. oktober 2020.

Her kan du se materialet

Til og med den 13. november 2020 kan du se et læseeksemplar af lokalplanen og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø

Klagemulighed

Indtil den 13. november 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 594 Svanemølleholm. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Svanemølleholm som PDF (12 mb)

Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget samt udkast til udbygningsaftale mellem Københavns Kommune og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat, udkast til udbygningsaftale, parkeringsnotat, supplerende notat om vejkapacitet og parkeringsdækning.

Medlemmer af Borgerrepræsentationen har afgivet mindretalsudtalelse: Se SF´s udtalelse i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 6. april 2020.

Her finder du mødemateriale for Borgerrepræsentationen og udvalgene.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget

Indtil den 5. maj 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. oktober 2020 startredegørelse for Svanemølleholm. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, trænotat, bevaringsværdige anbefalinger of Svanemølleholm, svar på spørgsmål om fældning af træer.

Hent startredegørelse for Svanemølleholm som PDF

Kontakt