Sundmolen i Nordhavn - lokalplan 524

Lokalplanen for Sundmolen er 3. etape af planlægningen og udbygningen af Nordhavn. Sundmolen kan rumme ca. 137.000 m2 boliger og serviceerhverv. Som del af byudviklingsprojektet i Nordhavn skal Sundmolen understøtte visionen for Nordhavnen, som fremtidens bæredygtige by.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

18. august 2014 til 13. october 2014

Sagsnummer

2013-0245491

Indsendelsesfrist for høringssvar

13. october 2014

Høringen er lukket

Lokalplanen for Sundmolen er 3. etape af planlægningen og udbygningen af Nordhavn. Sundmolen kan rumme ca. 137.000 m2 boliger og serviceerhverv.
Sundmolen ligger centralt i Indre Nordhavn, midt imellem Århusgadekvarteret og Levantkaj. Som del af byudviklingsprojektet i Nordhavn skal Sundmolen uderstøtte visionen for Nordhavnen, som fremtidens bæredygtige by. Målet med Sundmolen er at udvikle et blandet bykvarter, med et tydeligt grønt præg og en særegen arkitektoniske karakter, hvor kvarterets beboere og virksomheder vil  nyde godt af at være tæt på byen, metroen og vandet, samtidig med at kvarteret får en rolig og intim atsmosfære.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 524 Sundmolen i Nordhavn som PDF (38 mb)
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. juli 2015. I referatet fra mødet d.17. juni 2015 kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, partnerskabsaftale mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 3. juli 2014.
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, byudviklingsaftale, status for bæredygtighed, kortillustration og notat vedrørende udbygnings- og byudviklingsaftale.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 18. august 2014.
Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 21. januar 2014. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, faktaark.

 
 

Ansvarlig

Byens Udvikling, Kristian Elleby Sundquist, telefon 3366 1328

Få nyt om høringer

Abonnér