Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 - lokalplan 524-2

Lokalplanen skal muliggøre nybyggeri i form af indskudte etagedæk i eksisterende pakhus samt en påbygning på det eksisterende pakhus.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

5. april 2022 til 31. maj 2022

Sagsnummer

2021-0382530

Indsendelsesfrist for høringssvar

31. maj 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn med tillæg 1 og 2 som PDF (48 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2023 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om høringssvar, foreslåede ændringer efter den offentlige og den supplerende høring og parkeringsnotat.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 5. april 2022.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 22. februar 2023.

Klagemulighed

Indtil den 24. marts 2023 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Supplerende høring

Se supplerende høring af lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn tillæg 2

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 som PDF  (5 mb)

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. 

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 5. april 2022.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø​

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 3. maj 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt