Sundbyøster Skole - lokalplan 490

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

16. may 2012 til 16. august 2012

Sagsnummer

2011-162722

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. august 2012

Høringen er lukket

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Sundbyøsterhallen og Sundbyøster Skole samt give mulighed for opførelse af byggeri til serviceerhverv ved Amagerbrogade. Sundbyøster Plads og legepladsen "Østen for solen, Vesten for månen" skal fastholdes til rekretive formål.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, faktaark, henvendelser i høringsperioden, referat af borgermøde mv.

Lokalplanen blev offentliggjort i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 6. februar 2013
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Sundbyøster Skole som PDF
Lokalplanforslaget blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. april 2012. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske beslutning
  • Bilag: Lokalplanforslag, miljøvurdering, tilgængelighedsnotat mv.

Startredegørelse
Startredegørelsen (oplæg til udarbejdelse af lokalplanforslaget) blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. december 2011. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Referat af den politiske behandling
  • Bilag: Startredegørelse, lokalplan 381 Sundbyøsterhallen.

 

Ansvarlig

Center for Bydesign, Morten Wigh Felsen, tlf. 3366 1331

Få nyt om høringer

Abonnér