Strandpromenaden - lokalplan 457

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

10. november 2010 til 17. january 2011

Sagsnummer

2010-163433

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. january 2011

Høringen er lukket

Forslaget vil muliggøre en ny boligbebyggelse med moderne familieegnede boliger beliggende ud til Strandpromenaden ved Svanemøllestranden. I forslaget indgår, at villaen på Strandpromenaden 33 og det tilhørende garageanlæg bliver bevaret. Den nye bebyggelse består af ni række- og punkthuse i 3 til 5 etager, der placeres i et åbent parklandskab omkring den bevarede villa på Strandpromenaden 33. Villaen foreslås anvendt til bolig og/eller erhvervsformål. De øvrige tre villaer i området rives ned. De ni række- og punkthuse bliver organiseret i et åbent parklandskab omkring den bevarede villa i tre grupper med tre i hver.
Vedtaget lokalplan
Hent lokalplan nr. 457 - Strandpromenaden som PDF
Lokalplanen blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 14. april 2011. 
Tidligere materiale
Lokalplanforslag
Hent lokalplanforslag Strandpromenaden som PDF
Startredegørelse
Hent startredegørelse for Strandpromenaden som PDF
 
 

Ansvarlig

Center for Bydesign,

Få nyt om høringer

Abonnér