Skolen ved Sundet - lokalplan nr. 566

  • Luftfoto over lokalplanområdet Skolen ved Sundet
Lokalplanen skal bl.a. muliggøre en udvidelse af Skolen ved Sundet med to nye bygninger til hhv. skole og fritidshjem

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

8. june 2018 til 3. september 2018

Sagsnummer

2017-0201550

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. september 2018

Høringen er lukket

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan nr. 566 Skolen ved Sundet som PDF (24 mb)

Københavns Borgerrepræsentation har den 22. november 2018 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden Skolen ved Sundet og notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 30. november 2018.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Skolen ved Sundet som PDF (24 mb)

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har den 28. maj 2018 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, parkeringsnotat samt notat om træer

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk samt i en annonce på Københavns Kommunes hjemmeside den 8. juni 2018.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér