Saxtorphsvej II - lokalplanforslag

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre yderligere en institution på Saxtorphsvej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

19. januar 2021 til 16. marts 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. marts 2021

Høring ikke åben

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Saxtorphsvej II som PDF (10 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. januar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og træer i lokalplanområdet.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. januar 2021.

Borgermøde

Find information om borgermødet onsdag den 24. februar 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 16. februar 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt