Saxtorphsvej II - lokalplan 605

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre yderligere en institution på Saxtorphsvej.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

19. januar 2021 til 16. marts 2021

Indsendelsesfrist for høringssvar

16. marts 2021

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 605 Saxtorphsvej II som PDF (10 mb)

Borgerrepræsentationen har den 24. juni 2021 vedtaget lokalplanen . I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, foreslåede ændringer efter den offentlige høring, svar på spørgsmål vedrørende offentlig adgang til legepladser ved institutioner på Saxtorphsvej.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 19. januar 2021.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. juli 2021.

Klagemulighed

Indtil den 30. juli 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 605 Saxtorphsvej II. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Saxtorphsvej II som PDF (10 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. januar 2021 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark og træer i lokalplanområdet.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 19. januar 2021.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 16. februar 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt