Rosenvængets Kvarter - lokalplan 614

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at sikre eksisterende træer i området ved at udpege træerne som bevaringsværdige.

Høringstype

Lokalplan

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

2. november 2021 til 3. januar 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

3. januar 2022

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan 

Hent lokalplan 614 Rosenvængets Kvarter som PDF (6 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2022 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser i modtaget i høringsperioden og forslg til ændringer, træer i lokalplanområdet, Medlemsforslag om §14 forbud.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 13. juni 2022.

Klagemulighed

Indtil den 11. juni 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 614 Rosenvængets Kvarter. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Rosenvængets Kvarter som PDF  (7 mb)

Afdelingen for Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion har besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. november 2021.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227, 2100 København Ø
  • Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. november 2021 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt